Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

Webrichtlijnen versie 2

Let op, dit is een gearchiveerde versie van de officiële webrichtlijnen-website. Een klein aantal zaken in dit document zijn verouderd. Wat vind je hier nog wel:

Let op: De standaard Webrichtlijnen versie 2 is per 15 november 2016 vervallen. De standaard is vervangen door de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Daarom zal deze website binnenkort verdwijnen. De oude standaard is dan nog als downloadbaar document via de website digitoegankelijk.nl (opvolger van webrichtlijnen.nl) te raadplegen.

Deze website bevat informatie over Webrichtlijnen versie 2.

Op versie2.webrichtlijnen.nl/norm/ is de op 23 juni 2011 door het College Standaardisatie vastgestelde versie van Webrichtlijnen versie 2 beschikbaar. Deze versie is op 1 juli 2011 gepubliceerd.


Webrichtlijnen versie 2 is ook beschikbaar als downloadbaar document:

De technieken waarmee kan worden getoetst op conformiteit met Webrichtlijnen versie 2 zijn beschikbaar via de pagina versie2.webrichtlijnen.nl/techniek. Deze technieken maken deel uit van de toetsingsdocumentatie voor Webrichtlijnen versie 2.


Achtergrondinformatie

Ontwikkeling van Webrichtlijnen versie 2

Webrichtlijnen versie 2 is een doorontwikkeling op basis van WCAG 2.0, de internationale norm voor toegankelijkheid van webcontent. Hiermee wordt invulling gegeven aan een motie van de Tweede Kamer uit 2006.

De werkgroep die de nieuwe Webrichtlijnen heeft opgesteld had als opdracht meegekregen om versie 2 niet te 'verzwaren' met nieuwe, verplichte richtlijnen.

Het project

Het project Webrichtlijnen versie 2 omvat de volgende onderdelen:

  1. De webrichtlijnennorm
  2. Per succescriterium nadere uitleg
  3. De toetsingsdocumentatie, bestaande uit een evaluatiemethode en gedocumenteerde technieken
  4. Een website met ondersteunende informatie

De informatie op deze website betreft de onderdelen 1, 2 en 3. De webrichtlijnennorm is een document met een formele en tamelijk abstracte toonzetting, waarvan de bedoeling is dat het als overheidsstandaard wordt vastgesteld. Elk succescriterium in de norm bevat een link naar nadere uitleg op een aparte webpagina.

De website met informatie over hoe de webrichtlijnen het beste kunnen worden toegepast, tips, best practices, codevoorbeelden en op de verschillende doelgroepen toegesneden informatie is beschikbaar op www.webrichtlijnen.nl.

Overheidsstandaard

Na goedkeuring door de opdrachtgever in december 2010 is Webrichtlijnen versie 2 aangemeld bij het Forum Standaardisatie om te worden vastgesteld als overheidsstandaard. Vervolgens is een expertadvies opgesteld dat in het kader van de openbare consultatie is gepubliceerd. Mede op basis van de ontvangen reacties is een definitief advies opgesteld, dat is besproken in de vergadering van het Forum Standaardisatie. Het Forum heeft toen positief geadviseerd aan het College Standaardisatie. Op de website Open-standaarden.nl zijn de documenten van het Forum Standaardisatie beschikbaar. Het in het expertadvies genoemde beheerplan is beschikbaar op pagina versie2.webrichtlijnen.nl/beheerplan. Het verslag van de vergadering van het Forum Standaardisatie op 12 april 2011 is beschikbaar via de pagina met vergaderstukken van het Forum.
Op 23 juni 2011 heeft het College Standaardisatie de specificatie Webrichtlijnen versie 2 vastgesteld als overheidsstandaard.

Versie 1 van de webrichtlijnen is opgesteld in 2004. Deze versie is vanaf 2006 uitgegroeid tot de kwaliteitsnorm voor Nederlandse overheidswebsites. Na 2014 vervalt deze standaard, zo heeft het College Standaardisatie in 2011 bepaald. De overgangsperiode van 3,5 jaar is bedoeld om desinvestering te voorkomen bij reeds bestaande websites die waren ontwikkeld op basis van Webrichtlijnen versie 1.

Relatie met W3C-richtlijnen

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. (Tim Berners-Lee)

Tim Berners-Lee, bedenker van het World Wide Web en directeur van het World Wide Web Consortium (W3C), geeft hiermee treffend de kern van de webrichtlijnen weer. Toegang tot het web zou voor iedereen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het W3C heeft daarvoor een specificatie opgesteld onder de naam Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0, bedoeld voor mensen met een functiebeperking.

De webrichtlijnen beogen toegankelijkheid in bredere zin te adresseren. Webcontent moet immers niet alleen toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor bijvoorbeeld zoekmachines, webbrowsers en (mobiele) apparaten. Daarom adresseren de webrichtlijnen ook aspecten als bouwkwaliteit, doorzoekbaarheid en uitwisselbaarheid van webcontent. Een aantal richtlijnen biedt daarnaast voordelen voor de beheerbaarheid van de content en de daaraan verbonden kosten.

In geval op websites en in documentatie verwijzingen worden opgenomen naar onderdelen uit de norm, dan is de meest duurzame manier om dat te doen op de hieronder beschreven manier:

Principes
http://versie2.webrichtlijnen.nl/principe/X/, waarbij 'X' een waarde kan hebben van u, 1, 2, 3 of 4
Richtlijnen
http://versie2.webrichtlijnen.nl/richtlijn/X.Y/, waarbij 'Y' een waarde kan hebben tussen 1 en 10 (afhankelijk van de waarde van 'X')
Succescriteria
http://versie2.webrichtlijnen.nl/sc/X.Y.Z/, waarbij 'Z' een waarde kan hebben tussen 1 en 10 (afhankelijk van de waarde van 'Y')
Links naar meer informatie over succescriteria: http://versie2.webrichtlijnen.nl/documentatie/X.Y.Z/
Conformiteit
http://versie2.webrichtlijnen.nl/conformiteit/
http://versie2.webrichtlijnen.nl/conformiteitseis/A/, waarbij 'A' een waarde kan hebben tussen 1 en 5
Woordenlijst
http://versie2.webrichtlijnen.nl/woordenlijst/

Aanpassingen

De content op deze website is aan verandering onderhevig.