Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.10.1 Duidelijke URI's

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.10 URI's: URI's dienen duidelijk, uniek en duurzaam te zijn

Bedoeling van Richtlijn U.10

Links - de huidige officiële naam voor een link is uniform resource identifier (URI) - zijn de adressen van content op het web. Elk stukje webcontent heeft in theorie een eigen, uniek adres. Daardoor kan de content gedurende langere tijd gevonden worden. URI's hebben een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de doorbraak van het web en vormen de basis voor de populariteit van zoekmachines. Goed gebruik van URI's is dus belangrijk voor een 'gezond' World Wide Web.

Daarnaast spelen URI's een rol in de gebruiksvriendelijkheid van een website; in veel user agents heeft de adresbalk waarin URI's worden getoond een prominente plaats, boven het venster waar de webcontent wordt getoond.

Concrete, duidelijke benaming is belangrijk bij het opstellen van een structuur. Veel websites zijn gebaseerd op een systeem dat informatie toont uit een database en dat automatisch URI's genereert. In de meest primitieve vorm bevat de URI niet veel meer dan het nummer van een databaserecord. Meer geavanceerde systemen zijn in staat om in de URI's de informatie-opbouw van de website weer te geven.

Succescriterium U.10.1 Duidelijke URI's

U.10.1 Duidelijke URI's: Het doel van de URI van een webpagina kan bepaald worden uit enkel de in de URI aanwezige informatie (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

Gebruiksvriendelijke URI's, de populaire benaming is links, hebben de volgende voordelen:

  • Ze kunnen eenvoudig worden gereproduceerd en zijn daarbij eenvoudiger te linken door contentmanagers en webontwikkelaars;
  • Ze kunnen eenvoudiger door bezoekers worden onthouden;
  • Zoekmachinespiders hebben minder moeite met het indexeren van dit type URI en in de voorkomende gevallen leidt het zelfs tot een hogere plaats in lijst met zoekresultaten. Aan de andere kant is het indexeren van URI's met query strings minder eenvoudig voor zoekmachinespiders. Daarom zijn er zoekmachines die indexeren van dergelijke links beperken.

Een URI heeft een prominente plaats in de user agent. Een gebruikersvriendelijke link is duidelijk, informatief en logisch - ook voor zoekmachines! - en biedt inzicht in de erachter beschikbare content, zodat ook zonder de context van de link of de linktekst (zie ook Succescriterium 2.4.4 en Succescriterium 2.4.9) nog steeds informatie beschikbaar is waar de link naar toe leidt.

Definities
link (uniform resource identifier, URI)

reeks karakters volgens een open specificatie[1], die wordt gebruikt om te verwijzen naar content op het internet.

user agent

alle software die webcontent voor gebruikers ophaalt en presenteert

Voorbeeld: webbrowsers, mediaspelers, plug-ins en andere programma's - waaronder hulptechnologieën - die helpen bij het ophalen en weergeven van en het interacteren met webcontent.

zoekopdracht (voor webcontent)

invoer voor een zoeksysteem dat is ontworpen om webcontent te helpen vinden die zich op een of op meerdere webservers bevindt.

Voldoen aan succescriterium U.10.1 Duidelijke URI's (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

  1. Gu26: Aan de hand van de URI is een gebruiker in staat om het onderwerp - of het doel - van de webpagina achterhalen

  2. Gu27: De URI van een webpagina geeft een (gesuggereerde) mappenstructuur weer, waarbij elke map naar content leidt die in overeenstemming is met de in de URI weergegeven informatie

Opmerking: De hier genoemde afdoende technieken zijn alleen van toepassing op de URI's die binnen de scope van de onderzochte website vallen. Het omvat dus niet de links naar externe websites.

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

  • Fu25: Gangbare fout voor succescriterium U.10.1 doordat een URI na de domeinnaam een voor de gebruiker willekeurige tekenreeks van meer dan zeven tekens bevat (inclusief eventuele '/') die geen inhoudelijke relatie heeft met de content

Opmerking: De hier genoemde gangbare fout is alleen van toepassing op de URI's die binnen de scope van de onderzochte website vallen. Het omvat dus niet de links naar externe websites.

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: