Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd: Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken

Bedoeling van Richtlijn 2.2

Veel gebruikers met functiebeperkingen hebben meer tijd nodig om taken af te maken dan de meeste gebruikers; het kan langer duren voordat zij fysiek reageren, het kost hun mogelijk meer tijd om te lezen, als ze beperkt zicht hebben, kan het bij hen langer duren om dingen te vinden of te lezen, of ze krijgen toegang tot content door middel van een hulptechnologie die meer tijd vergt. Deze richtlijn is erop gericht om te garanderen dat alle gebruikers in staat worden gesteld de taken die door de content worden vereist te voltooien in de door hen benodigde reactietijd. De voornaamste benaderingswijzen hebben te maken met het uitschakelen van tijdsrestricties of het aanbieden van voldoende extra tijd aan gebruikers om hen in staat te stellen hun taken af te maken. Er worden uitzonderingen toegelaten voor die gevallen waarin dit niet mogelijk is.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

2.2.1 Timing aanpasbaar: Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de volgende zaken: (Niveau A)

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of

 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of

 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of

 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of

 • EssentiĆ«le uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of

 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Opmerking: dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat gebruikers met functiebeperkingen, waar mogelijk, voldoende tijd krijgen om interactie aan te gaan met webcontent. Mensen met functiebeperkingen als blindheid, beperkt zicht, motorische stoornissen en cognitieve beperkingen hebben meer tijd nodig om content te lezen of functies uit te voeren als het invullen van een webformulier. Als webfuncties tijdsafhankelijk zijn, hebben sommige gebruikers er moeite mee om de vereiste actie te ondernemen voordat zich een tijdslimiet voordoet. Hierdoor kan de dienst voor hen ontoegankelijk worden. Het ontwerpen van functies die niet tijdsafhankelijk zijn, zal mensen met functiebeperkingen helpen om deze met succes uit te voeren. Het bieden van mogelijkheden om tijdslimieten uit te zetten, de lengte van tijdslimieten aan de eigen behoefte aan te passen, of meer tijd te vragen voordat zich een tijdslimiet voordoet, helpt gebruikers die meer tijd nodig hebben dan verwacht om taken met succes af te ronden. Deze opties zijn gerangschikt naar nut voor de gebruiker. Het uitzetten van de tijdslimieten is beter dan het aanpassen van de lengte ervan, wat weer beter is dan meer tijd vragen voordat zich een tijdslimiet voordoet.

Elk proces dat na een bepaalde tijdsduur of periodiek plaatsvindt zonder gebruikersinitiatief is een tijdslimiet. Hieronder vallen onder meer gedeeltelijke of complete updates van content (bijvoorbeeld het verversen van een pagina), veranderingen in content of het verlopen van de tijd waarbinnen een gebruiker kan reageren op een verzoek om invoer.

Ook wordt hieronder content verstaan die in een hoger tempo opschuift of wordt ververst dan de gebruiker kan lezen en/of begrijpen. Met andere woorden: geanimeerde, bewegende of scrollende content stelt een tijdslimiet in op het vermogen van de gebruiker om content te lezen.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om de tijdslimiet te veranderen (bijvoorbeeld bij een veiling of andere real-time gebeurtenissen) en daarom gelden er voor die gevallen uitzonderingen.

Opmerkingen over tijdslimieten van de server

 • Getimede verwijzingen van de server kunnen hieronder bij Veelgemaakte fouten worden gevonden.

 • Tijdslimieten van de server zoals het verlopen van de logintijd worden behandeld in Succescriterium 2.2.5 .

 • Niet-getimede verwijzingen van de server (bijvoorbeeld 3xx response codes) zijn niet van toepassing, omdat er geen tijdslimiet is: ze werken direct.

 • Dit Succescriterium heeft alleen betrekking op tijdslimieten die door de content zelf worden ingesteld. Over tijdslimieten die extern voor content zijn ingesteld, zoals door de user agent of door factoren die intrinsiek aan internet zijn, heeft de auteur geen zeggenschap en deze limieten vallen niet onder de conformiteitseisen van WCAG. De auteur zou wel zeggenschap moeten hebben over tijdslimieten die zijn ingesteld door webservers. Deze tijdslimieten worden behandeld in andere Succescriteria.

 • Tien keer de standaardinstelling werd gekozen op basis van klinische ervaring en andere richtlijnen. Als de gebruiker bijvoorbeeld 15 seconden krijgt om te reageren en een schakelaar over te halen, zou 150 seconden voldoende zijn om vrijwel alle gebruikers in staat te stellen een schakelaar over te halen, zelfs als ze problemen ondervonden.

 • De 20 seconden was eveneens gebaseerd op klinische ervaring en andere richtlijnen. Vrijwel alle gebruikers hebben genoeg aan 20 seconden om een willekeurige schakelaar over te halen, met inbegrip van die gebruikers met spasticiteit. Sommigen zouden er niet genoeg aan hebben, maar voor sommigen zouden geen enkele tijdsduur genoeg zijn. Er is een redelijke periode nodig om meer tijd te vragen, aangezien een willekeurige tijdslengte bij sommige applicaties veiligheidsrisico's voor alle gebruikers kan inhouden, met inbegrip van degenen met functiebeperkingen. Bij kiosken of terminals die worden gebruikt voor financiĆ«le transacties, komt het bijvoorbeeld vaak voor dat mensen weglopen zonder uit te loggen. Dit maakt hen kwetsbaar voor degenen die na hen komen. Door een lange periode van inactiviteit toe te staan alvorens naar aanwezigheid te vragen en dan een lange periode te bieden waarin de persoon kan bevestigen aanwezig te zijn kan er misbruik worden gemaakt van terminals. Als er geen activiteit plaatsvindt, zou het systeem moeten vragen of de gebruiker aanwezig is. Het zou iemand vervolgens moeten vragen om zijn/haar aanwezigheid te bevestigen ('druk op een willekeurige toets') en dan zo lang moeten wachten dat vrijwel iedereen kan reageren. Voor "druk op een willekeurige toets," zou 20 seconden voldoende zijn. Als de persoon aangeeft nog aanwezig te zijn, zou het apparaat de gebruiker naar exact dezelfde toestand moeten terugbrengen die bestond voordat de vraag werd gesteld.

 • De bovengrens van 20 uur werd gekozen omdat het langer is dan de totale tijdsduur die men gedurende een dag wakend doorbrengt.

In gevallen waarin timing geen intrinsieke eis is, maar de uitkomst ongeldig zou worden als gebruikers controle zouden krijgen over getimede gebeurtenissen, kan een derde partij de tijdslimieten voor de gebruiker instellen (bijvoorbeeld tweemaal zoveel tijd toestaan voor het maken van een toets).

Zie ook Begrijpen Succescriterium 2.2.3 Geen timing.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.2.1
 • Mensen met fysieke functiebeperkingen hebben vaak meer tijd nodig om te reageren, te typen en activiteiten af te ronden. Mensen die beperkt zicht hebben, hebben meer tijd nodig om dingen op het scherm te vinden en te lezen. Mensen die blind zijn en schermlezers gebruiken kunnen meer tijd nodig hebben om schermlay-outs te begrijpen, informatie te vinden en met bedieningselementen te werken. Mensen die cognitieve of taalbeperkingen hebben, hebben meer tijd nodig om te lezen en te begrijpen. Mensen die doof zijn en communiceren in gebarentaal kunnen meer tijd nodig hebben om in tekst gedrukte informatie (wat voor sommigen een tweede taal kan zijn) te lezen.

 • Onder omstandigheden waarin een gebarentaaltolk audiocontent vertolkt voor een gebruiker die doof is, is controle over tijdslimieten ook belangrijk.

 • Mensen met leesbeperkingen, cognitieve beperkingen en leerbeperkingen die mogelijk meer tijd nodig hebben om informatie te lezen of te begrijpen, kunnen extra tijd krijgen om de informatie te lezen door de content te pauzeren.

Definities
essentieel

zou de informatie of functionaliteit van de content fundamenteel veranderen indien verwijderd, EN informatie en functionaliteit kunnen niet bereikt worden op een andere conforme manier

Voldoen aan succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Indien er tijdslimieten bestaan voor een sessie:
 1. G133: Op de eerste pagina van een meerdelig formulier een selectievakje aanbieden dat gebruikers de gelegenheid biedt om te vragen om een langere tijdslimiet of geen tijdslimiet voor een sessie

 2. G198: De gebruiker een manier bieden om de tijdslimiet uit te zetten

Situatie B: Indien een tijdslimiet wordt bepaald door een script op de pagina:
 1. G198: De gebruiker een manier bieden om de tijdslimiet uit te zetten

 2. G180: De gebruiker een middel bieden om de tijdslimiet in te stellen op tien keer de standaard tijdslimiet

 3. SCR16: Een script aanbieden dat de gebruiker waarschuwt dat er bijna een tijdslimiet verstrijkt (Scripting) EN SCR1: De gebruiker toestaan de standaard tijdslimiet te verlengen (Scripting)

 4. FLASH19: Een script aanbieden dat de gebruiker waarschuwt dat een tijdslimiet binnenkort afloopt en een manier aanbieden om de limiet te verlengen (Flash)

 5. FLASH24: De gebruiker in staat stellen de standaard tijdslimiet te verlengen (Flash)

 6. SL21: Een op tijd gebaseerde Silverlight animatie vervangen door een niet-geanimeerd element (Silverlight)

Situatie C: Als er tijdslimieten worden gesteld aan lezen:
 1. G4: De gelegenheid bieden om de content te pauzeren en te hervatten vanaf het punt waar werd gepauzeerd

 2. G198: De gebruiker een manier bieden om de tijdslimiet uit te zetten

 3. SCR33: Gebruik van script om door content te scrollen, en een mechanisme aanbieden om het te pauzeren (Scripting)

 4. SCR36: Een mechanisme aanbieden die gebruikers in staat stelt om bewegende, scrollende of automatisch actualiserende tekst in een statisch venster of tekstblok weer te geven (Scripting)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Een script gebruiken om de server te bevragen en de gebruiker te informeren dat er een tijdslimiet van toepassing is (toekomstige link) (Scripting)

 • Geluiden gebruiken om de aandacht van de gebruiker te trekken (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F40: Voldoet niet aan Succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 doordat er een meta redirect met een tijdslimiet wordt gebruikt

 • F41: Voldoet niet aan Succescriteria 2.2.1, 2.2.4, en 3.2.5 doordat er een meta refresh met een time-outperiode wordt gebruikt

 • F58: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.1 doordat er server-side technieken zijn gebruikt om webpagina's na een time-out automatisch door te verwijzen

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: