Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond

Bedoeling van Richtlijn 1.4

Terwijl sommige richtlijnen erop zijn gericht om informatie beschikbaar te maken in een vorm die in alternatieve formats kan worden gepresenteerd, gaat het er in deze richtlijn om dat mensen met functiebeperkingen op een zo gemakkelijk mogelijke manier de standaardpresentatie waar kunnen nemen. Hierbij gaat het er hoofdzamelijk om dat het gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om voorgrondinformatie van de achtergrond te scheiden. Voor visuele presentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat informatie die boven op een achtergrond wordt gepresenteerd voldoende met de achtergrond contrasteert. Voor audiopresentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat voorgrondgeluiden voldoende luider zijn dan de achtergrond. Individuen met visuele en auditieve functiebeperkingen hebben veel meer moeite om voorgrond- en achtergrondinformatie te scheiden.

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

1.4.2 Geluidsbediening: Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen. (Niveau A)

Opmerking: omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen. Zie Conformiteitseis 5: Niet-Interferentie.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Individuen die schermleessoftware gebruiken, kunnen er moeite mee hebben om de spraak te horen als er tegelijkertijd een andere geluidsweergave speelt. Deze moeilijkheid wordt vergroot als de spraak van de schermlezer op software is gebaseerd (zoals tegenwoordig bij de meeste het geval is) en wordt bediend via hetzelfde systeemvolume als het achtergrondgeluid. Daarom is van belang dat de gebruiker het achtergrondgeluid uit kan zetten. Opmerking: Het geluid kunnen bedienen houdt ook in dat de gebruiker het geluid helemaal uit kan draaien.

Opmerking: Het automatisch afspelen van geluidsweergaven bij het openen van een webpagina kan voor gebruikers met een schermlezer invloed hebben op hun vermogen om het mechanisme te vinden waarmee de geluidsweergave kan worden uitgezet, aangezien zij navigeren door te luisteren en automatisch startende geluiden de navigatie kunnen belemmeren. Daarom raden we automatisch startende geluiden af (vooral als ze langer duren dan 3 seconden), en moedigen we aan dat de geluidsweergave wordt gestart door een handeling die door de gebruiker is geïnitieerd nadat hij/zij de pagina heeft bereikt, in plaats van dat het nodig is de geluidsweergave te stoppen door een handeling van de gebruiker nadat hij/zij de pagina heeft bereikt.

Zie ook Begrijpen Succescriterium 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.4.2
 • Individuen die schermleestechnologieën gebruiken, kunnen de schermlezer horen zonder dat er andere geluidsweergaven spelen. Dit is vooral van belang voor mensen die slechthorend zijn en voor mensen met schermlezers die gebruikmaken van het systeemvolume (zodat ze niet het achtergrond zachter en hun schermlezer harder kunnen zetten).

 • Dit Succescriterium komt ook ten goede van mensen die moeilijkheden hebben om zich te concentreren op visuele content (waaronder tekst) als er een geluidsweergave speelt.

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

Voldoen aan succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G60: Een geluid afspelen dat binnen drie seconden automatisch stopt

 2. G170: Rond het begin van de webpagina een bedieningselement aanbieden om automatisch afspelende geluiden uit te zetten

 3. G171: Alleen op verzoek van de gebruiker geluiden afspelen

 4. SL24: AutoPlay gebruiken om te voorkomen dat media in Silverlight automatisch wordt afgespeeld (Silverlight)

 5. FLASH18: Een bedieningselement aanbieden waarmee geluiden kunnen worden uitgeschakeld die automatisch worden afgespeeld in Flash (Flash)

 6. FLASH34: Schermlezerdetectie gebruiken om geluiden uit te schakelen die automatisch afspelen (Flash)

 7. SL3: Bediening van het geluidsvolume van het MediaElement in Silverlight (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Een websitebrede voorkeur aanbieden om geluid uit te zetten, in aanvulling op een knop op de webpagina waarmee geluiden kunnen worden uitgezet die automatisch worden gestart (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 1.4

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Leesbare fonts gebruiken (toekomstige link)

 • Er voor zorgen dat tekst in afbeeldingen van tekst ten minste 14 punts is en een goed contrast heeft (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F23: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.2 doordat er langer dan 3 seconden een geluid wordt afgespeeld en er geen mechanisme wordt geboden om het uit te zetten

 • F93: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.2 omdat geen mogelijkheid wordt geboden om een HTML5 media element te stoppen of pauzeren dat vanzelf begint met afspelen (autoplay)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: