Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

Afdoende technieken en gangbare fouten

Overzicht van de gedocumenteerde afdoende technieken en gangbare fouten die vallen onder het principe Universeel van Webrichtlijnen versie 2. Verderop in dit document is uitleg beschikbaar over de naamgeving van de technieken

Voor de technieken en fouten die vallen onder de principes Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust uit Webrichtlijnen versie 2 wordt verwezen naar www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ (Engelstalig)

Overzicht van gedocumenteerde technieken en fouten voor het principe Universeel van Webrichtlijnen versie 2
Nr. Titel (verkort)
Algemene technieken (Gu = Algemene (General) technieken voor principe Universeel)
Gu1 Bouw gelaagd: content en functionaliteit gelaagd aanbieden
Gu8 Foutmeldingen: link naar de homepage
Gu9 Foutmeldingen: navigatie
Gu10 Foutmeldingen: link naar een sitemap
Gu11 Foutmeldingen: zoekvenster
Gu12 Foutmeldingen: contactinformatie
Gu13 Foutmeldingen: informatie over het herstellen van de fout
Gu14 Formulieren: specifieke invoer
Gu15 Formulieren: persoonsgegevens
Gu16 Formulieren: gegevens bewaren
Gu17 Formulieren: resetknop
Gu18 Formulieren: informeren over de grootte van een formulier
Gu19 Formulieren: informeren over benodigde documenten
Gu20 Meertaligheid: links naar anderstalige content
Gu21 Meertaligheid: taal van de link
Gu22 Meertaligheid: geen associatie met nationaliteiten
Gu24 Openheid: gebruik van open standaarden
Gu25 Openheid: gebruik van open specificaties
Gu26 URI's: informatieve URI's
Gu27 URI's: mappenstructuur
Gu28 URI's: automatisch doorverwijzen als content verplaatst is
Gu29 URI's: link aanbieden als content verplaatst is
Gu30 Meertaligheid: logisch en consistent gebruik van links
Gu31 URI's: wijzigen van URI bij aanpassing van dynamische content
Gu32 Gebruik van koppen: geen niveaus overslaan
Gu33 Markeer dubbele content: doorverwijzing door de server
HTML technieken (Hu = HTML-technieken voor principe Universeel)
Hu1 Meertaligheid: links voluit schrijven
Hu2 Frames: <iframe> element wordt niet gebruikt
Hu4 Frames: <iframe> omsluit (een link naar) identieke content
Hu5 Karaktercodering: UTF-8 gespecificeerd via HTTP en in HTML
Hu6 Scheiden: HTML-versie gebruiken die geen achterhaalde markup toestaat
Hu7 Scheiden: afgekeurde eigenschappen worden niet gebruikt
Hu8 Semantisch correcte opmaak: gebruik van tabelopmaak uitsluitend voor tabeldata
Hu9 Semantisch correcte opmaak: gebruik van blockquote uitsluitend voor citaten
Hu10 Markeer dubbele content: canonical links gebruiken
Hu11 Gescheiden: script scheiden van content
Gangbare fouten (Fu = Fouten (Failures) voor principe Universeel)
Fu2 Gescheiden: fout vanwege het gebruik van het style attribuut
Fu3 Gescheiden: fout vanwege het gebruik in HTML van presentatie-opmaak
Fu4 Gescheiden: fout vanwege het gebruik in HTML van inline event handlers
Fu5 Bouw gelaagd: fout vanwege de afwezigheid van alternatieven bij het ontbreken van een browser-plugin
Fu11 Foutmeldingen: fout vanwege de afwezigheid van een behulpzame foutpagina
Fu12 Foutmeldingen: fout vanwege het onjuist gebruik van de HTTP statuscode
Fu13 Formulieren: fout vanwege het onvoldoende of niet aangeven van verplichte formuliervelden
Fu14 Meertaligheid: fout vanwege het gebruik van vlaggen als link naar anderstalige content
Fu15 Frames: fout vanwege het gebruik in HTML van <frameset> of <frame>
Fu16 Frames: fout vanwege het gebruik in HTML van <iframe> of <frame> voor navigatiedoeleinden
Fu17 Frames: fout vanwege het gebruik in HTML van een onzichtbaar <iframe> of <frame>
Fu18 Frames: fout vanwege het gebruik in HTML van een full-screen <iframe> of <frame>
Fu19 Karaktercodering: fout vanwege specificatie van ongelijke karaktersets via HTTP en in HTML
Fu21 Karaktercodering: fout vanwege het gebruik van een Unicode byte-order mark (BOM)
Fu22 Openheid: fout vanwege het overdragen van informatie enkel via een niet-open specificatie
Fu23 Openheid: fout vanwege het overdragen van informatie enkel via een niet breed ondersteunde open specificatie
Fu25 URI's: fout vanwege het gebruik in de URI van een willekeurige tekenreeks van meer dan zeven tekens
Fu26 URI's: fout vanwege de afhankelijkheid van sessie-informatie in de URI
Fu27 URI's: fout vanwege linkrot op de eigen verzameling webpagina's
Fu28 Bouw gelaagd: fout vanwege het door anti-spammaatregelen onbruikbaar maken van e-mailadressen voor mensen

Naamgeving van de technieken

De naamgeving van de gedocumenteerde technieken voor webrichtlijnen versie 2 is ontleend aan de namen van de technieken van de toegankelijkheidsspecificatie WCAG 2.0, zoals gepubliceerd op www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/.
De opzet is als volgt: [X]u[1], waarbij [X] saat voor de afkorting van het type techniek en [1] voor het volgnummer. De letter 'u' is toegevoegd om aan te geven dat het een techniek betreft voor het principe Universeel van webrichtlijnen versie 2. De richtlijnen, succescriteria en technieken die onder principe Universeel vallen maken geen deel uit van WCAG 2.0.

De afkortingen van het type techniek hebben de volgende betekenis:

Voor WCAG 2.0 zijn nog meer typen technieken gedocumenteerd. Zie www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/intro.html#intro-tech-types voor het volledige overzicht.