Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

2.4.1 Blokken omzeilen: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

De bedoeling van dit Succescriterium is om mensen die content sequentieel navigeren directer toegang te bieden tot de primaire content van de webpagina. Webpagina's en applicaties bevatten vaak content die op andere pagina's of schermen verschijnt. Voorbeelden van herhaalde blokken content zijn onder meer navigatie links, de opmaak van koppen, en advertentieframes. Kleine, herhaalde onderdelen, zoals afzonderlijke woorden, zinnen of enkele links worden niet beschouwd als blokken in de zin van deze bepaling.

Dit is in tegenstelling tot het vermogen van een ziende gebruiker om het herhaalde materiaal te negeren, door zich te richten op het midden van het scherm (waar de belangrijkste content meestal te vinden is) of met het vermogen van een muisgebruiker om met één muisklik een link te selecteren in plaats van te worden geconfronteerd met elke link of elk bedieningselement voor formulieren dat vóór het item komt waar hij of zij naar op zoek is.

Het is niet de bedoeling van dit Succescriterium om van auteurs te eisen dat zij methoden bieden die overtollig zijn ten opzichte van de functionaliteit die door de user agent wordt geboden. De meeste browsers bieden sneltoetsen om de focus van de gebruiker naar de bovenkant van de pagina te verplaatsen, dus als er onder aan de pagina navigatielinks worden aangeboden, is er waarschijnlijk geen "skip"-link nodig om naar de inhoud van de webpagina te gaan.

Opmerking: Hoewel dit Succescriterium betrekking heeft op blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald, moedigen we ook op afzonderlijke pagina's structurele markup ten zeerste aan, conform Succescriterium 1.3.1.

 • Als niet aan dit Succescriterium wordt voldaan, kan het voor mensen met bepaalde functiebeperkingen moeilijk zijn om snel en gemakkelijk de belangrijkste content van een webpagina te bereiken.

 • Gebruikers van schermlezers die meerdere webpagina's bezoeken op dezelfde site kunnen voorkomen dat ze op elke pagina alle kopopmaak en tientallen navigatielinks te horen krijgen, voordat de belangrijkste content wordt voorgelezen.

 • Mensen die alleen gebruikmaken van het toetsenbord of een toetsenbordinterface kunnen content met minder toetsaanslagen bereiken. Ze zouden anders misschien tientallen toetsaanslagen moeten maken voordat ze een link in het hoofdgedeelte van de content bereiken. Dit kan lang duren en kan bij veel gebruikers ernstige lichamelijke pijn veroorzaken.

 • Mensen die schermvergroters gebruiken hoeven niet bij elke nieuwe pagina die ze openen door dezelfde koppen of andere blokken informatie te zoeken, om uit te vinden waar de content begint.

 • Mensen met cognitieve beperkingen, alsook mensen die gebruikmaken van schermlezers kunnen er baat bij hebben als links in lijsten worden gegroepeerd.

Definities
mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

Voldoen aan succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. Links creëren om blokken herhaald materiaal over te slaan door middel van een van de volgende technieken:

  • G1: Boven aan iedere pagina een link aanbrengen die direct leidt naar de belangrijkste content op de pagina

  • G123: Aan het begin van een blok met herhaalde content een link toevoegen om naar het einde van het blok te springen

  • G124: Boven aan de pagina links toevoegen naar elk onderdeel van de content

  • SL25: Bedieningslementen en door software bepaalde focus gebruiken om blokken content in Silverlight te omzeilen (Silverlight)

 2. Blokken herhaald materiaal dusdanig groeperen dat ze kunnen worden overgeslagen, door middel van een van de volgende technieken:

  • ARIA11: ARIA landmarks gebruiken om secties van een pagina te identificeren (ARIA)

  • H69: Kop-elementen aanbieden aan het begin van elke sectie die content bevat (HTML)

  • PDF9: Koppen aanbieden door content te markeren als kop in PDF-documenten (PDF)

  • H70: Gebruik van frame elementen om blokken met herhaald materiaal te groeperen (HTML) EN H64: Gebruik van het title attribuut van de frame en iframe elementen (HTML)

  • SCR28: Gebruik van een uit- en inklapbaar menu om blokken content te omzeilen (Scripting)

  • SL29: 'List' bedieningselementen van Silverlight gebruiken om blokken te bepalen die kunnen worden omzeild (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Toetsenbordbediening aanbieden voor belangrijke links en bedieningselementen van formulieren (toekomstige link)

 • Skiplinks aanbieden om paginanavigatie te verbeteren (toekomstige link)

 • Access keys aanbieden (toekomstige link)

 • Door toegankelijkheid ondersteunde technologieën gebruiken die user agents en hulptechnologieën in staat stelt om op een gestructureerde manier te navigeren (toekomstige link)

 • C6: Positionering van content op basis van structurele markup (CSS)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: