Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

2.4.2 Paginatitel: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren door te garanderen dat elke webpagina een beschrijvende titel heeft. Titels identificeren de huidige locatie zonder gebruikers te verplichten de content van de pagina te lezen of interpreteren. Als titels in sitemaps of lijsten met zoekresultaten voorkomen, kunnen gebruikers sneller vaststellen de content die ze nodig hebben identificeren. User agents maken de titel van de pagina gemakkelijk beschikbaar, zodat de gebruiker de pagina kan identificeren. Een user agent kan bijvoorbeeld de paginatitel weergeven in de titelbalk boven het venster of als de naam van het tabblad voor die pagina.

 • Dit criterium komt ten goede aan alle gebruikers door hen in staat te stellen om snel en gemakkelijk vast te stellen of de informatie op de webpagina aansluit bij hun behoeften.

 • Mensen met visuele beperkingen zullen er baat bij hebben dat ze content uit elkaar kunnen houden als er meerdere webpagina's open staan..

 • Mensen met cognitieve beperkingen, beperkt kortetermijngeheugen en leesmoeilijkheden hebben er ook baat bij dat ze content aan de hand van de titel kunnen identificeren.

 • Dit criterium komt ook ten goede aan mensen met ernstige mobiliteitsbeperkingen die alleen door middel van geluid tussen webpagina's kunnen navigeren.

Definities
webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

Voldoen aan succescriterium 2.4.2 Paginatitel (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G88: Beschrijvende titels voor webpagina's aanbieden EN een titel associëren met een webpagina door middel van een van de volgende technieken:

  • ARIA1: Gebruik van de aria-describedby eigenschap om een beschrijvend label aan te bieden voor bedieningselementen van de gebruikersinterface (ARIA)

  • H25: Een titel aanbieden met gebruik van het title element (HTML)

  • PDF18: De titel van het document opgeven met de /Title invoer in het documentinformatiewoordenboek (document information dictionary) van een PDF-document (PDF)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • G127: De relatie van een webpagina met een grotere verzameling webpagina's vaststellen

 • Het onderwerp van een webpagina aangeven (toekomstige link)

 • Een betekenisvolle naam aanbieden om frames te kunnen identificeren (toekomstige link)

 • Unieke titels gebruiken voor webpagina's (toekomstige link)

 • Op een pagina een beschrijvende hoofdkop aanbieden (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F25: Voldoet niet aan Succescriterium 2.4.2 doordat de titel van een webpagina niet de inhoud van die pagina identificeert

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: