Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar: Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond

Bedoeling van Richtlijn 1.4

Terwijl sommige richtlijnen erop zijn gericht om informatie beschikbaar te maken in een vorm die in alternatieve formats kan worden gepresenteerd, gaat het er in deze richtlijn om dat mensen met functiebeperkingen op een zo gemakkelijk mogelijke manier de standaardpresentatie waar kunnen nemen. Hierbij gaat het er hoofdzamelijk om dat het gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om voorgrondinformatie van de achtergrond te scheiden. Voor visuele presentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat informatie die boven op een achtergrond wordt gepresenteerd voldoende met de achtergrond contrasteert. Voor audiopresentaties betekent dit dat ervoor moet worden gezorgd dat voorgrondgeluiden voldoende luider zijn dan de achtergrond. Individuen met visuele en auditieve functiebeperkingen hebben veel meer moeite om voorgrond- en achtergrondinformatie te scheiden.

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

1.4.1 Gebruik van kleur: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. (Niveau A)

Opmerking: dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele-presentatie.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat alle gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen, dat wil zeggen door het gebruik van kleur waarbij aan elke kleur een betekenis is toegekend. Als de informatie wordt overgebracht door kleurverschillen in een afbeelding (of door middel van een andere niet-tekstuele vorm) wordt de kleur mogelijk niet gezien door gebruikers met kleurenzwakte. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie die door kleur wordt overgebracht door middel van een andere visueel medium ervoor dat gebruikers die geen kleuren kunnen zien evengoed de informatie kunnen waarnemen.

Kleur is een belangrijke eigenschap voor het ontwerpen van content. Het vergroot de esthetische aantrekkelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid ervan. Sommige gebruikers hebben echter moeilijkheden met kleurperceptie. Veel mensen met gedeeltelijk zicht kunnen slechts beperkt kleur zien en veel oudere gebruikers zien kleuren niet goed. Bovendien krijgen mensen die tekst-, beperkte kleuren- of monochroom schermen en browsers gebruiken geen toegang tot informatie die alleen in kleur wordt gepresenteerd.

Voorbeelden van informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen: "verplichte velden zijn rood", "fout wordt aangegeven in rood", en "Mary's verkopen zijn in rood aangegeven, Toms verkopen in blauw". Enkele voorbeelden van handelingen die worden aangegeven zijn: het gebruik van kleur om aan te geven dat een link opent in een nieuw venster of dat een databasegegeven met succes is geüpdatet. Een voorbeeld van een reactie oproepen zou zijn: het gebruik van highlights in vormvelden om aan te geven dat een verplicht veld niet is ingevuld.

Opmerking: Dit zou het gebruik van kleur op een pagina, of kleurcodering, niet moeten ontmoedigen, als ze aanvullend zijn op andere visuele aanwijzingen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.4.1
 • Veel gebruikers met beperkt zicht kunnen beperkt kleuren zien.

 • Sommige oudere gebruikers zijn misschien niet in staat om goed kleuren te zien.

 • Gebruikers die kleurenblind zijn, zijn erbij gebaat dat informatie die door kleur wordt weergegeven, ook op andere visuele manieren beschikbaar is.

 • Mensen die tekst-, beperkte kleur- of monochrome schermen gebruiken, zijn mogelijk niet in staat om toegang te krijgen tot kleurafhankelijke informatie.

Definities
(geen definities)

Voldoen aan succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als de kleur van bepaalde woorden, achtergronden of andere content wordt gebruikt om informatie aan te duiden:
 1. G14: Garanderen dat informatie die door kleurverschillen wordt overgebracht ook beschikbaar is in tekst

 2. G205: Een tekstaanwijzing aanbieden voor gekleurde labels van bedieningselementen van formulieren

 3. G182: Garanderen dat er aanvullende visuele aanwijzingen beschikbaar zijn als verschillen in tekstkleur worden gebruikt om informatie over te brengen

 4. G183: Een contrastverhouding hanteren van 3:1 bij omringende tekst en aanvullende visuele aanwijzingen bieden over de focus van links, of van bedieningselementen in geval die alleen door middel van kleur worden geïdentificeerd

Situatie B: Als kleur binnen een afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen:
 1. G111: Gebruik van kleur en patroon

 2. G14: Garanderen dat informatie die door kleurverschillen wordt overgebracht ook beschikbaar is in tekst

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Informatie op redundante wijze overbrengen door gebruik te maken van kleur (toekomstige link)

 • C15: Gebruik van CSS om de presentatie van een component van de gebruikersinterface te veranderen als deze de focus krijgt (CSS)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 1.4

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 1.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Leesbare fonts gebruiken (toekomstige link)

 • Er voor zorgen dat tekst in afbeeldingen van tekst ten minste 14 punts is en een goed contrast heeft (toekomstige link)

 • Een mechanisme aanbieden van zeer goed zichtbare markering voor links of bedieningselementen, zodra ze de toetsenbordfocus krijgen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F13: Voldoet niet aan Succescriterium 1.1.1 en 1.4.1 doordat er een tekstalternatief wordt aangeboden dat niet de informatie bevat die wordt overgebracht door kleurverschillen in de afbeelding

 • F73: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.1 doordat links zijn gecreëerd die praktisch onzichtbaar zijn als kleuren niet kunnen worden onderscheiden

 • F81: Voldoet niet aan Succescriterium 1.4.1 doordat verplichte of onjuist ingevulde invoervelden alleen door middel van kleurverschillen worden geïdentificeerd

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: