Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

Verkorte titel
Hu9 Semantisch correcte opmaak: gebruik van blockquote uitsluitend voor citaten

Volledige titel van de techniek

Hu9: Gebruik het HTML element blockquote voor het weergeven van (lange) citaten en niet voor het realiseren van presentatie, zoals inpringen van tekst (HTML)

Toepasbaarheid

Alle webpagina's die gebruik maken van HTML.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

De elementen in HTML zijn bedoeld om de betekenis van de content aan te geven. De visuele weergave van deze inhoud dient door de ontwikkelaar middels een stijltaal of door de style sheet van de user agent te worden bepaald. De meeste user agent style sheets zorgen ervoor dat content gemarkeerd met het blockquote element "ingesprongen" wordt weergegeven. Waar louter ingesprongen tekst het doel is, kan dit middels CSS worden gedaan. Het <blockquote> element wordt gebruikt voor het markeren van (lange) citaten.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Correct gebruik van het <blockquote>-element in HTML:

<blockquote
  cite="http://www.webrichtlijnen.nl/wat-en-waarom/fabels-en-feiten">
<p>Voldoen aan de Webrichtlijnen is geen eis die
wettelijk is vastgelegd. Er zijn daarom ook geen sancties
bij niet voldoen. Wetgeving wordt door de Nederlandse
overheid gezien als een zwaar beleidsmiddel, dat pas wordt
overwogen als andere middelen niet het beoogde effect
hebben. Andere middelen zijn bijvoorbeeld een
kabinetsbesluit of een bestuurlijk akkoord. Beide bestaan
voor de Webrichtlijnen. Dat er geen sanctie is, betekent dus
niet dat de Webrichtlijnen niet belangrijk zijn.</p>
</blockquote>

Deze code wordt in een browser als volgt weergegeven:

Voldoen aan de Webrichtlijnen is geen eis die wettelijk is vastgelegd. Er zijn daarom ook geen sancties bij niet voldoen. Wetgeving wordt door de Nederlandse overheid gezien als een zwaar beleidsmiddel, dat pas wordt overwogen als andere middelen niet het beoogde effect hebben. Andere middelen zijn bijvoorbeeld een kabinetsbesluit of een bestuurlijk akkoord. Beide bestaan voor de Webrichtlijnen. Dat er geen sanctie is, betekent dus niet dat de Webrichtlijnen niet belangrijk zijn.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of het blockquote element in het document wordt gebruikt;
  2. Controleer of alle blockquote elementen zijn gebruikt voor het markeren van citaten.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle 2 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.