Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.1.1 Semantisch correcte opmaak

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.1 Semantisch: Pas technologieën voor webcontent op betekenisvolle wijze toe

Bedoeling van Richtlijn U.1

Technologieën voor webcontent bieden tal van mogelijkheden om de structuur en betekenis van content vast te leggen. Gebruik van de eigenschappen van een technologie voor webcontent zoals bedoeld in de specificatie zorgt er voor dat de betekenis van content op zo eenduidig mogelijke wijze wordt vastgelegd.

Daardoor:

Succescriterium U.1.1 Semantisch correcte opmaak

U.1.1 Semantisch correcte opmaak: Pas opmaaktalen toe op de in de specificatie beschreven wijze. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Van de verschillende technologieën voor webcontent zijn met name opmaaktalen bedoeld om de structuur en betekenis van content eenduidig vast te leggen. De huidige generatie opmaaktalen maakt daarvoor gebruik van elementen en attributen.

Sommige elementen lenen zich ook voor het creëren van lay-out effecten. Deze praktijk stamt uit een tijd dat de technische mogelijkheden voor visuele presentatie beperkt waren. Nog steeds worden regelmatig elementen uit een opmaaktaal gebruikt voor lay-out. Voor lay-outdoeleinden zijn al lang betere alternatieven beschikbaar. Die alternatieven worden breed ondersteund door user agents en de kennis om ze toe te passen is algemeen beschikbaar.

Het beperken van het gebruik van elementen tot het doel waarvoor ze zijn gecreëerd - en dus niet voor presentatie-effecten - is een eenvoudige en doeltreffende manier om complicaties te vermijden.

Definities
opmaaktaal (markup language)

formele manier om content te annoteren, gebruik makend van in de content aangebrachte markeringen waarmee de structuur en betekenis worden vastgelegd. Deze markeringen bieden een user agent informatie over hoe de content dient te worden verwerkt en weergegeven

element

aanwijzing in een opmaaktaal

attribuut

specifieke eigenschap van een element

user agent

alle software die webcontent voor gebruikers ophaalt en presenteert

Voorbeeld: webbrowsers, mediaspelers, plug-ins en andere programma's - waaronder hulptechnologieën - die helpen bij het ophalen en weergeven van en het interacteren met webcontent.

Voldoen aan succescriterium U.1.1 Semantisch correcte opmaak (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

 1. Toepassing van elementen voor het in de specificatie beschreven doel, in plaats vanwege het presentatie-effect in gangbare user agents

  • Hu8: Gebruik tabellen voor het weergeven van tabeldata en niet voor het realiseren van presentatie, zoals kolomweergave (HTML)

  • Hu9: Gebruik het HTML element blockquote voor het weergeven van (lange) citaten en niet voor het realiseren van presentatie, zoals inpringen van tekst (HTML)

  • Toepassing conform een van de afdoende technieken uit succescriterium 4.1.1 [Parsen]:

   1. G134: Webpagina's valideren

   2. G192: Volledig conform specificaties

   3. H88: Gebruik van HTML volgens de specificatie (HTML)

   4. Garanderen dat de webpagina's kunnen worden geparst door middel van een van de volgende technieken:

    • H74: Garanderen dat begin- en eindtags volgens de specificatie worden gebruikt (HTML)

     EN

     H93: Garanderen dat id attributen uniek zijn op een webpagina (HTML)

     EN

     H94: Garanderen dat elementen geen dubbele attributen bevatten (HTML)

    • H75: Garanderen dat webpagina's goedgevormd zijn (HTML)

   5. SL33: Goedgevormde XAML gebruiken om een Silverlight gebruikersinterface te definiëren (Silverlight)

Opmerking: Voor aan dit succescriterium verwante afdoende technieken, zie ook de sectie afdoende technieken van succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Voor aan dit succescriterium verwante gangbare fouten, zie ook de sectie gangbare fouten van succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: