Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 4.1.1 Parsen

Principe 4: Robuust - Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Richtlijn 4.1 Compatibel: Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Bedoeling van Richtlijn 4.1

Het doel van deze richtlijn is om compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents te ondersteunen, met name hulptechnologieën. Dit wordt bereikt door zowel 1) te garanderen dat auteurs niets doen wat hulptechnologieën zou belemmeren (zoals slecht gevormde markup) of omzeilen (bijvoorbeeld door onconventionele markup of code te gebruiken) en 2) informatie in de content op standaardmanieren te tonen, die hulptechnologieën kunnen herkennen en waarmee ze een interactie kunnen aangaan. Omdat technologieën snel veranderen en ontwikkelaars van hulptechnologie veel moeite hebben met het bijhouden van de snel veranderende technologieën, is het van belang dat content conventies volgt en compatibel is met API's, zodat hulptechnologie gemakkelijker met nieuwe technologieën kan werken als die zich voordoen.

Succescriterium 4.1.1 Parsen

4.1.1 Parsen: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. (Niveau A)

Opmerking: begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat user agents, met inbegrip van hulptechnologieën, content nauwkeurig kunnen interpreteren en parsen. Als het niet mogelijk is de content in een gegevensstructuur te parsen, kunnen verschillende user agents het op verschillende manieren presenteren of absoluut niet in staat zijn het te parsen. Sommige user agents maken gebruik van "reparatietechnieken" om slecht gecodeerde content weer te geven.

Omdat user agents er verschillende reparatietechnieken op na kunnen houden, mogen auteurs niet aannemen dat content nauwkeurig zal worden geparst in een gegevensstructuur of dat deze correct wordt weergegeven door gespecialiseerde user agents, met inbegrip van hulptechnologieën, tenzij de content is gecreëerd volgens de regels die zijn vastgesteld in de formele grammatica van de desbetreffende technologie. In opmaaktalen leiden fouten in de syntaxis van element en attribuut en het niet bieden van op juiste wijze geneste begin- en eindtags tot fouten die user agents belemmeren de content op betrouwbare wijze te parsen. Daarom vereist dit Succescriterium dat de content alleen aan de hand van de formele grammaticaregels kan worden geparst.

Opmerking: Het concept "goedgevormd" komt dicht in de buurt van wat hier wordt vereist. De precieze parsing-eisen variëren echter per opmaaktaal, en de meeste niet op XML gebaseerde talen definiëren hun vereisten voor goedgevormdheid niet expliciet. Daarom was het nodig om in het succescriterium explicieter te zijn, om algemeen toepasbaar te zijn op opmaaktalen. Omdat de term "goedgevormd" alleen in XML wordt gedefinieerd, en geldige HTML geen goedgevormde code vereist (aangezien eindtags soms optioneel zijn), wordt de term in dit succescriterium niet gehanteerd.

Specifieke voordelen van Succescriterium 4.1.1
 • Waarborgen dat webpagina's volledige begin- en eindtags hebben en volgens hun specificatie zijn genest, helpt garanderen dat hulptechnologieën de content nauwkeurig en zonder te crashen kunnen parsen.

Definities
(geen definities)

Voldoen aan succescriterium 4.1.1 Parsen (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 4.1.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G134: Webpagina's valideren

 2. G192: Volledig conform specificaties

 3. H88: Gebruik van HTML volgens de specificatie (HTML)

 4. Garanderen dat de webpagina's kunnen worden geparst door middel van een van de volgende technieken:

  • H74: Garanderen dat begin- en eindtags volgens de specificatie worden gebruikt (HTML)

   EN

   H93: Garanderen dat id attributen uniek zijn op een webpagina (HTML)

   EN

   H94: Garanderen dat elementen geen dubbele attributen bevatten (HTML)

  • H75: Garanderen dat webpagina's goedgevormd zijn (HTML)

 5. SL33: Goedgevormde XAML gebruiken om een Silverlight gebruikersinterface te definiëren (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 4.1.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen aanbevolen technieken gedocumenteerd)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 4.1

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 4.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Afgekeurde eigenschappen van W3C-technologieën vermijden (toekomstige link)

 • Geen content weergeven die afhankelijk is van technologieën die niet door toegankelijkheid ondersteund worden, wanneer de technologie is uitgeschakeld of niet wordt ondersteund

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 4.1.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F70: Voldoet niet aan Succescriterium 4.1.1 door incorrect gebruik van begin- en eindtags of attribuutopmaak

 • F77: Voldoet niet aan Succescriterium 4.1.1 als gevolg van dubbele waarden van type ID

 • F17: Voldoet niet aan Succescriteria 1.3.1 en 4.1.1 doordat DOM onvoldoende informatie bevat om een-op-eenrelaties vast te stellen (bijvoorbeeld tussen labels met hetzelfde id) in HTML

 • F62: Voldoet niet aan Succescriteria 1.3.1 en 4.1.1 doordat DOM onvoldoende informatie bevat om in XML specifieke relaties vast te stellen

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: