Dit is een gearchiveerde versie van www.webrichtlijnen.nl.

WCAG 2.0 - Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Bedoeling van Richtlijn 3.2

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers met functiebeperkingen te helpen door content van webpagina tot webpagina in een voorspelbare volgorde te presenteren en door het gedrag van functionele en interactieve componenten voorspelbaar te maken. Het is voor sommige gebruikers moeilijk zich een overzicht te vormen van de webpagina: schermlezers presenteren content als een eendimensionale stroom van synthetische spraak die het moeilijk maakt om ruimtelijke relaties te begrijpen. Gebruikers met cognitieve beperkingen raken in de war als componenten op verschillende pagina's op verschillende plaatsen staan.

Mensen die schermvergroters gebruiken, zien bijvoorbeeld op een bepaald moment maar een deel van het scherm; een consistente lay-out maakt het hun gemakkelijker om navigatiebalken en andere componenten te vinden. Het plaatsen van herhaalde componenten in dezelfde relatieve volgorde binnen een verzameling webpagina's biedt gebruikers met leesmoeilijkheden de mogelijkheid om zich op een deel van het scherm te concentreren in plaats van extra tijd te besteden aan het ontcijferen van de tekst van elke link. Gebruikers die hun handen maar beperkt kunnen gebruiken, kunnen gemakkelijker bepalen hoe ze hun taken kunnen voltooien met zo min mogelijk toetsaanslagen.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

3.2.1 Bij focus: Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat functionaliteit voorspelbaar is als gebruikers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis in gang kan zetten als het de focus krijgt, mag de context niet wijzigen. Voorbeelden van contextwijziging als een component focus krijgt, zijn onder meer:

 • formulieren die automatisch worden verzonden als een component de focus krijgt;

 • nieuwe vensters die opengaan als een component de focus krijgt;

 • de focus wordt verplaatst naar een andere component als die component de focus krijgt;

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.2.1
 • Dit Succescriterium helpt mensen met visuele functiebeperkingen, cognitieve beperkingen en motorische stoornissen door de kans te verminderen dat er onverwacht een contextwijziging optreedt.

Definities
contextwijziging

belangrijke veranderingen in de content van de webpagina die, als ze gemaakt worden zonder dat de gebruiker er bewust van is, gebruikers die niet in staat zijn de hele pagina tegelijkertijd te bekijken kan desoriënteren

Veranderingen in context zijn onder meer veranderingen van:

 1. user agent;

 2. weergavekader ;

 3. focus;

 4. content die de betekenis van de webpagina verandert.

Opmerking: een verandering van content is niet altijd een contextwijziging. Veranderingen in content, zoals een uitklapbare lijst, dynamisch menu of tab-toets bediening veranderen niet noodzakelijk de context, tenzij ze ook één van de bovengenoemde dingen (bijvoorbeeld focus) veranderen.

Voorbeeld: een nieuw venster openen, de focus naar een andere component verplaatsen, naar een nieuwe pagina gaan (waaronder alles wat voor een gebruiker eruit zou zien alsof zij/hij naar een nieuwe pagina was verplaatst) of een significante herordening van de content van een pagina, zijn voorbeelden van contextwijzigingen.

Voldoen aan succescriterium 3.2.1 Bij focus (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G107: Gebruik van "activeer" ("activate") in plaats van "focus" om contextwijzigingen in gang te zetten

Opmerking: Een contentwijziging is niet altijd een contextwijziging. Als contentwijzigingen niet ook contextwijzigingen zijn, wordt automatisch aan dit succescriterium voldaan.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Geen permanente verandering veroorzaken van de status of waarde van een element op het moment dat deze de focus krijgt, tenzij een mogelijkheid wordt geboden om alle veranderingen te resetten (toekomstige link)

 • G200: Nieuwe vensters en tabs alleen openen via een link wanneer het nodig is

 • G201: Gebruikers van tevoren waarschuwen wanneer een nieuw venster wordt geopend

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.2
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.1 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F52: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.1 en 3.2.5 doordat er een nieuw venster wordt geopend, zodra er een nieuwe webpagina wordt geladen

 • F55: Voldoet niet aan Succescriteria 2.1.1, 2.4.7, en 3.2.1 doordat script is gebruikt om de focus te verwijderen als content de focus krijgt

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: