Speciale tekens en screenreaders

Screenreader, wat zeggie? Hieronder lees je wat screenreaders voorlezen als ze een speciaal teken tegenkomen. Overigens lezen screenreaders sommige speciale tekens anders voor in context. Zo zullen ze de laastekens niet voorlezen in teksten. In onderstaand voorbeeld heb ik getallen gezet bij de valuta zodat je het verschil in sommige software kan zien.

Teken Html Omschrijving NVDA zegt Readspeaker zegt VoiceOver zegt Talkback zegt Verteller zegt
Space
! Exclamation mark uitroepteken uitroepteken
" Quotation mark aanhalingsteken
# Number sign hekje hekje nummerteken hekje hekje
% Percent sign procent procent procent procent procent
& & Ampersand en en-teken ampersand plus en
' Apostrophe apostrof
( Opening/Left Parenthesis haakje openen
) Closing/Right Parenthesis haakje sluiten
* Asterisk ster sterretje ster asterisk
+ Plus sign plus plus plus plus
, Comma komma
- Hyphen koppelteken
. Period punt punt
/ Slash slasj Schuine streep slash
: Colon dubbele punt
; Semicolon punt komma
< < Less-than kleiner dan kleiner dan kleiner dan
= Equals sign gelijk aan is-teken is gelijk aan is is gelijk aan
> > Greater than groter dan groter dan groter dan
? Question mark vraagteken
@ At sign ad apenstaartje apenstaartje ed apenstaartje
[ Opening/Left square bracket vierkant haakje openen
\ Backslash backslash backslash
] Closing/Right square bracket vierkant haakje sluiten
^ Caret karet dakje
_ Underscore underscore onderstreping liggend streepje onderstrepingsteken
` Grave accent accent grave accent grave
{ Opening/Left curly brace accolade penen
| Vertical bar verticale lijn
} Closing/Right curly brace accolade sluiten
~ Tilde tilde tilde tilde
$ Dollar sign dollar dollar dollarteken dollar dollar
$5 5 dollar dollar 5 5 dollar 5 dollar 5 dollar 5 dollar
Euro sign euroteken euro euroteken euro euro
€ 5,00 5 euro euroteken 5 komma 0 0 5 euro 5 euro 5 euro 5 komma 0 0 euro
£ £ Pound pond pondteken Britse pond pond
£5 5 pound 5 5 pond 5 pond 5 pond 5 pond
¥ ¥ Yen yen valutateken voor yen yen yen
¥5 5 yen 5 5 yen 5 yen 5 yen 5 yen
¤ ¤ Currency valytateken
  Non-breaking space
¡ ¡ Inverted exclamation mark omgekeerd uitroepteken
¢ ¢ Cent cent centteken cent
¦ ¦ Broken vertical bar broken bar
§ § Section sectieteken paragraafteken paragraaf
¨ ¨ Spacing diaeresis onuitspreekbaar trema
© © Copyright copyricht copyright copyrechtsymbool copyright copyrightteken
ª ª Feminine ordinal indicator a vrouwelijk hoofdtelwoord
« « Opening/Left angle quotation mark linker dubbele pijl
¬ ¬ Negation niet
­ ­ Soft hyphen
® ® Registered trademark geregistreerd gedeponeerd handelsmerk gedeponeerd symbool registered trademark registred-teken
¯ ¯ Spacing macron onuitspreekbaar macron
° ° Degree graden graden graden graden graad
± ± Plus or minus plusminus plusminus plusminus plusminusteken
² ² Superscript 2 superscript 2 superscript 2 superscript twoo kwadraat
³ ³ Superscript 3 superscript 3 superscript 3 superscript thrie tot de derde macht
´ ´ Spacing acute accent accent eque
µ µ Micro micro micro micro
Paragraph alineateken
¸ ¸ Spacing cedilla cedile
¹ ¹ Superscript 1 superscript 1 superscript 1 superscript oone
º º Masculine ordinal indicator o graad mannelijk hoofdtelwoord
» » Closing/Right angle quotation mark rechter dubbele pijl
¼ ¼ Fraction 1/4 een kwart een vierde een vierde een kwart
½ ½ Fraction 1/2 een half een tweede een tweede een half
¾ ¾ Fraction 3/4 drie vierde drie vierde drie vierde drie vierde
¿ ¿ Inverted question mark omgekeerd vraagteken
× × Multiplication maal maal maal maal
÷ ÷ Divide delen door gedeeld door gedeeld door gedeeld door
ƒ ƒ Lowercase with hook letter 1 9 2 f haak ef
Left arrow pijl naar links t onuitspreekbaar pijl links
Up arrow pijl omhoog t onuitspreekbaar pijl omhoog
Right arrow pijl naar rechts t onuitspreekbaar pijl rechts
Down arrow pijl omlaag t onuitspreekbaar pijl omlaag
Left right arrow pijl naar links en rechts t naar links en rechts wijzende pijl pijl naar links en rechts pijl links slash rechts
Carriage return arrow t onuitspreekbaar donward arro corner left raait
Lozenge onuitspreekbaar ruit
Spade schoppen zwarte schoppenkaart schoppen schoppen
Club klaver zwarte klaverkaart klaver klaveren
Heart harten rode hartenkaart harten harten
Diamond ruiten rode ruitenkaart ruiten ruiten
Infinity oneindig onuitspreekbaar oneindig oneindig
Empty lege verzameling onuitspreekbaar lege verzameling
Almost equal onuitspreekbaar bijna gelijk aan is ongeveer
Not equal onuitspreekbaar niet gelijk aan is niet gelijk aan
Equivalent onuitspreekbaar identiek aan
Less or equal kleiner dan of gelijk aan onuitspreekbaar kleiner dan of gelijk aan
Similar to onuitspreekbaar tilde operator

Zelf testen? Probeer het met de testpagina