Speciale tekens en screenreaders

Screenreader, wat zeggie? Hieronder lees je wat screenreaders voorlezen als ze een speciaal teken tegenkomen. Overigens lezen screenreaders sommige speciale tekens anders voor in context. Zo zullen ze de leestekens standaard niet voorlezen in teksten. In onderstaand voorbeeld heb ik getallen gezet bij de valuta om interpretatieverschillen te verduidelijken.

Teken Omschrijving Voorlees-kwaliteit NVDA zegt Readspeaker zegt VoiceOver zegt Talkback zegt Verteller zegt Html
Space
! Exclamation mark uitroepteken uitroepteken
" Quotation mark aanhalingsteken
# Number sign Goed hekje hekje nummerteken hekje hekje
% Percent sign Goed procent procent procent procent procent
& Ampersand Goed en en-teken ampersand plus en &
' Apostrophe apostrof
( Opening/Left Parenthesis haakje openen
) Closing/Right Parenthesis haakje sluiten
* Asterisk Matig ster sterretje ster asterisk
+ Plus sign Matig plus plus plus plus
, Comma komma
- Hyphen koppelteken
. Period punt punt
/ Slash Matig slasj Schuine streep slash
: Colon dubbele punt
; Semicolon punt komma
< Less-than Redelijk kleiner dan kleiner dan kleiner dan <
= Equals sign Goed gelijk aan is-teken is gelijk aan is is gelijk aan
> Greater than Redelijk groter dan groter dan groter dan >
? Question mark vraagteken
@ At sign Redelijk ad apenstaartje apenstaartje ed apenstaartje
[ Opening/Left square bracket vierkant haakje openen
\ Backslash backslash backslash
] Closing/Right square bracket vierkant haakje sluiten
^ Caret karet dakje
_ Underscore Matig underscore onderstreping liggend streepje onderstrepingsteken
` Grave accent accent grave accent grave
{ Opening/Left curly brace accolade penen
| Vertical bar verticale lijn
} Closing/Right curly brace accolade sluiten
~ Tilde Matig tilde tilde tilde
$ Dollar sign Goed dollar dollar dollarteken dollar dollar
$5 5 dollar Goed dollar 5 5 dollar 5 dollar 5 dollar 5 dollar
Euro sign Goed euroteken euro euroteken euro euro
€ 5,00 5 euro Goed euroteken 5 komma 0 0 5 euro 5 euro 5 euro 5 komma 0 0 euro
£ Pound Matig pond pondteken Britse pond pond £
£5 5 pound Matig 5 5 pond 5 pond 5 pond 5 pond
¥ Yen Matig yen valutateken voor yen yen yen ¥
¥5 5 yen Matig 5 5 yen 5 yen 5 yen 5 yen
¤ Currency Slecht valytateken ¤
Non-breaking space  
¡ Inverted exclamation mark omgekeerd uitroepteken ¡
¢ Cent Slecht cent centteken cent ¢
¦ Broken vertical bar broken bar ¦
§ Section Slecht sectieteken paragraafteken paragraaf §
¨ Spacing diaeresis onuitspreekbaar trema ¨
© Copyright Redelijk copyricht copyright copyrechtsymbool copyright copyrightteken ©
ª Feminine ordinal indicator Slecht a vrouwelijk hoofdtelwoord ª
« Opening/Left angle quotation mark linker dubbele pijl «
¬ Negation niet ¬
­ Soft hyphen ­
® Registered trademark Redelijk geregistreerd gedeponeerd handelsmerk gedeponeerd symbool registered trademark registred-teken ®
¯ Spacing macron onuitspreekbaar macron ¯
° Degree Goed graden graden graden graden graad °
± Plus or minus Redelijk plusminus plusminus plusminus plusminusteken ±
² Superscript 2 Redelijk superscript 2 superscript 2 superscript twoo kwadraat ²
³ Superscript 3 Redelijk superscript 3 superscript 3 superscript thrie tot de derde macht ³
´ Spacing acute accent accent eque ´
µ Micro Matig micro micro micro µ
Paragraph Slecht alineateken
¸ Spacing cedilla cedile ¸
¹ Superscript 1 Matig superscript 1 superscript 1 superscript oone ¹
º Masculine ordinal indicator o graad mannelijk hoofdtelwoord º
» Closing/Right angle quotation mark rechter dubbele pijl »
¼ Fraction 1/4 Matig een kwart een vierde een vierde een kwart ¼
½ Fraction 1/2 Matig een half een tweede een tweede een half ½
¾ Fraction 3/4 Matig drie vierde drie vierde drie vierde drie vierde ¾
¿ Inverted question mark omgekeerd vraagteken ¿
× Multiplication Redelijk maal maal maal maal ×
÷ Divide Redelijk delen door gedeeld door gedeeld door gedeeld door ÷
ƒ Lowercase with hook Slecht letter 1 9 2 f haak ef ƒ
Left arrow Slecht pijl naar links t onuitspreekbaar pijl links
Up arrow Slecht pijl omhoog t onuitspreekbaar pijl omhoog
Right arrow Slecht pijl naar rechts t onuitspreekbaar pijl rechts
Down arrow Slecht pijl omlaag t onuitspreekbaar pijl omlaag
Left right arrow Redelijk pijl naar links en rechts t naar links en rechts wijzende pijl pijl naar links en rechts pijl links slash rechts
Carriage return arrow Slecht t onuitspreekbaar donward arro corner left raait
Lozenge onuitspreekbaar ruit
Spade Redelijk schoppen zwarte schoppenkaart schoppen schoppen
Club Redelijk klaver zwarte klaverkaart klaver klaveren
Heart Redelijk harten rode hartenkaart harten harten
Diamond Redelijk ruiten rode ruitenkaart ruiten ruiten
Infinity Matig oneindig onuitspreekbaar oneindig oneindig
Empty Matig lege verzameling onuitspreekbaar lege verzameling
Almost equal Slecht onuitspreekbaar bijna gelijk aan is ongeveer
Not equal Slecht onuitspreekbaar niet gelijk aan is niet gelijk aan
Equivalent Slecht onuitspreekbaar identiek aan
Less or equal Slecht kleiner dan of gelijk aan onuitspreekbaar kleiner dan of gelijk aan
Similar to Slecht onuitspreekbaar tilde operator

Zelf testen? Probeer het met de testpagina

Testperiode met de dan actuele browsers en screenreaders: 22-05-2020 / 26-05-2020