Audit digitale toegankelijkheid Servicecentrum Drechtsteden


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst; Proper Access, Julia Rietveld
Datum
28 juli 2020
Opdrachtgever
Servicecentrum Drechtsteden

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website van Servicecentrum Drechtsteden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website servicecentrumdrechtsteden.nl is onderzocht tussen 14 juli 2020 en 28 juli 2020. Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor het overgrote deel al heel goed toegankelijk is. Zo is de website goed bedienbaar met het toetsenbord en is de website behoorlijk bruikbaar voor slechtziende mensen die inzoomen om de tekst te kunnen lezen.

Er zijn een aantal (veelal kleine) verbeterpunten gevonden die zich richten op de techniek, bijvoorbeeld de bediening van het menu en de code in de PDF-bestanden. Voor de redactie zijn de volgende punten belangrijk; zorg voor een goed gebruik van codering. Voor de designer is het goed te weten dat op een aantal plekken het kleurcontrast te laag is. Verderop in dit document staan meer bevindingen en staat gedetaillerder beschreven welke issues er zijn gevonden.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam websites Servicecentrum Drechtsteden
Scope van de website Alles op servicecentrumdrechtsteden.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 9 8 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 32 18 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina van de website in de linkerbovenhoek staat een logo. De tekst op dit logo luidt: Servicecentrum Drechtsteden. De alternatieve tekst van deze afbeelding is ‘ homepage’. Voor de link is dit een goede naam. De alternatieve tekst moet echter ook minimaal de tekst van de afbeelding herhalen. Deze bevinding raakt ook succescriterium 2.5.3 - Label in naam.

Op de homepagina onder het kopje ‘Producten en diensten’ staan blokjes tekst met icoontjes. Al deze icoontjes hebben alternatieve teksten zoals ‘div’, ‘ict’, ‘communicatie’. Deze iconen zijn decoratief en hebben daardoor geen alt tekst nodig. Zorg ervoor dat deze iconen een lege alt-tekst krijgen (alt="").

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Nieuws staan nieuwsberichten. Elk bericht bestaat uit een afbeelding die linkt naar de detailpagina van het bericht en een kop die tevens een link is naar dezelfde bestemming. De afbeelding in de eerste link heeft een lege alt. Een lege alt betekent dat de afbeelding decoratief is, wat wel het geval is. De link heeft echter tekst nodig anders voldoet het niet aan dit succescriterium en ook niet aan 2.4.4 - Linkdoel. Deze bevinding is hier genoemd omdat de makkelijkste oplossing is om de link van de afbeelding samen te voegen met de link eronder en de afbeelding met alt="" zo te laten. Op deze manier ontstaat een link met afbeelding en kop, waar de afbeelding decoratief is (alt="") en de kop als linktekst dient. Mensen die een toetsenbord gebruiken hoeven dan ook niet 2x te tabben om de link te passeren.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina in de grijze sectie staat een citaat. Deze citaat is met blockquote opgemaakt, wat correct is. Binnen dit element is een strong element gebruikt om de tekst vet te maken. Dit kan beter met CSS gestyled worden. Strong elementen zijn bedoeld om nadruk te leggen op woorden en delen van zinnen, niet om de hele alinea’s mee te stylen.

Onder deze grijze sectie staat een kop ‘Producten en diensten’ die niet correct is opgemaakt met het H-element. Hier is een P-element gebruikt. Daarop volgende alinea is wederom verkeerd opgemaakt nu met een H-element dat een P-element zou moeten zijn. H-elementen zijn bedoeld voor koppen en P is bedoeld voor alinea’s. In deze sectie moet ‘Producten en diensten’ H2 zijn.

De blogartikelen op de homepagina hebben afbeeldingen die de pagina versieren. Deze afbeeldingen zijn niet nodig om de inhoud van het bericht te begrijpen omdat er al een titel van het bericht aanwezig is en een kleine samenvatting. Deze afbeeldingen zijn daarom decoratief. Nu zijn de alt-teksten gevuld met dezelfde tekst die in de kop eronder voorkomt. Dit zorgt ervoor dat deze teksten twee keer worden voorgelezen. Echter de alt-tekst van deze afbeeldingen kan in dit scenario niet zomaar worden leeg gelaten. Deze afbeeldingen zijn links naar de artikelen; net als de kop die eronder volgt. Een link met een afbeelding zonder alt-tekst wordt een lege link en voldoet dan niet meer aan succescriterium 2.4.4 - Linkdoel.
Hier wordt aangeraden om de link om de afbeelding te verwijderen (of samen te voegen met de link eronder) en de alt-tekst van de afbeelding leeg te laten (alt=’’). Er blijft alleen de kop van het bericht een link naar de detailpagina van het bericht zelf.

Op de homepagina in de footer staat een link naar de privacyverklaring. Deze link is als kop3 opgemaakt. Dit is duidelijk geen kop omdat er geen content volgt eronder. Deze link kan beter met CSS worden gestyled om het meer te laten opvallen.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… staat een tabel onder de kop ‘Overzicht factuurinformatie’. De kolomkop is niet met TH-elementen aangegeven. Gebruik hier tabelkoppen met goede namen zodat een blinde of slechtziende met een screenreader de relatie tussen de kolomkop en de cellen eronder begrijpt.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… staat een lijst met de GRD organisaties. Achter deze tekst staat een sterretje dat een voetnoot voorstelt. Dit is echter geen link naar de voetnoot. De toelichting die een voetnoot voorstelt, staat onder de tabel. Voor een gebruiker van de voorleessoftware wordt het moeilijk om de relatie tussen deze lijst en de voetnoot te bepalen. Eerst wordt de volledige tabel voorgelezen, dan de voetnoot. Het wordt aangeraden om de tekst van deze voetnoot meteen onder de lijst te plaatsen. Het sterretje is dan overbodig.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… staat een lijst met de GRD organisaties. In deze lijst is een lijstje met GRD-organisaties. Hier wordt voor elke organisatie een strong-element gebruikt om de tekst vet te maken. Dit kan beter met CSS gestyled worden. Strong-elementen zijn bedoeld om nadruk te leggen op woorden en delen van zinnen, niet om de hele alinea’s mee te stylen.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Werken_bij_het_SCD/… heeft elk blok een kop2 met de naam van de medewerker gevolgd door kop2 met een foto van de persoon. Dit tweede H2-element is overbodig en moet weggelaten worden.

Op bijna alle pagina’s van de website, bijvoorbeeld www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Onze_producten_en_diensten, begint de koppenstructuur met een kop4. Gebruik een H1-element voor de belangrijkste kop van de pagina. Dit is ook voor de vindbaarheid (SEO) beter.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Onze_producten_en_diensten wordt in de zijkant de producten en diensten getoond met de icoontjes. Deze zijn allemaal opgemaakt met een H4 en dat is niet correct. Deze teksten hebben geen content en mogen dan ook niet als kop opgemaakt worden.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Onze_producten_en_diensten komt een lege kop (h3) voor in de footer van de pagina. Haal deze lege kop weg.

Het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" bevat codes. Er zijn echter onderdelen onjuist gecodeerd. Zoals de koppen in de tabellen op pagina 2. Deze zijn niet gecodeerd als koppen (TH) maar als datacellen (TD).

Het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" bevat op pagina 1 een kop "Verzendspecificatie e-factureren Servicecentrum Drechtsteden", Deze is niet als kop gemarkeerd. Maak hiervan een kop 1 (H1) en verander de overige koppen (H1 naar H2, H2 naar H3, etc.) voor een logische koppenstructuur.

Het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" bevat op elke pagina een Koptekst en een Voettekst met belangrijke informatie (de afzender, de naam van het document en de versie). Zorg dat deze informatie 1 keer beschikbaar is voor hulpsoftware. Kopteksten en voetteksten worden genegeerd door hulpsoftware zoals screenreaders (sinds Word 2016).

Het pdf-bestand "SCD Shares December 2019" bevat geen codes en er is daarom geen informatie beschikbaar voor hulpsoftware (bijvoorbeeld screenreaders). Zorg ervoor dat PDF's gecodeerd zijn zoals koppen en paragrafen en alternatieve tekst bij afbeeldingen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen


Uitkomst: Voldoende

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand


Uitkomst: Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Niet aanwezig

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… is een link naar De Belastingdienst alleen in kleur (grijs) te onderscheiden in de lopende tekst.

De hoofditems van de navigatie (Home, Producten en diensten, Zaken doen, etc) veranderen van kleur als er focus op staat. Deze kleurverandering is niet voor iedereen waar te nemen.

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening


Uitkomst: Niet aanwezig

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De hoofdnavigatie heeft de oranje tekstkleur van #eb7004. Op de witte achtergrond met opacity van 0.7 geeft deze oranje kleur contrastwaarde van 3,06:1. Als er naar beneden gescrold wordt voorbij de grote afbeelding, verandert de tekstkleur naar #aaaaaa. Op een witte achtergrond geeft het contrastwaarde van 2,3:1. De minimale eis voor deze tekst van deze grootte (16px) is 4,5:1.

Deze lichtgrijze kleur #aaaaaa komt ook op de inactieve filters op de homepagina voor en in de dropdown items in de mobiele weergave. Ook hiervan moet de contrastwaarde minimaal 4,5:1 zijn.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… staan e-mailadressen met tekstkleur #888888. De achtergrondkleur van de tabel waarin ze staan is #FCFCFC. De contrastwaarde is 3,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… komen in de lopende tekst hyperlinks voor met de grijze kleur #888888. De contrastwaarde is 3,5:1 waar dir 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meer pagina's voor.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… komt in de linkerkolom hyperlinks voor met de grijze kleur #888888. De contrastwaarde is 3,5:1 waar dir 4,5:1 moet zijn. Dit komt op meer pagina's voor.

In het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" op pagina 2 heeft de oranje tekst "Gebruik van juiste OIN of KvK nummer" op de witte achtergrond een te laag contrast. Het is 3,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn voor deze lettergrootte. Dit komt op meerdere pagina's in het document voor.

In het pdf-bestand "SCD Shares December 2019" op pagina 2 heeft de witte tekst op de lichtbruine achtergrond een te laag contrast. Het is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Het gaat alleen om de normale tekst. Voor de koppen en grote letters is de contrastwaarde voldoende. Dit geldt voor het hele document; ook waar de lichtbruine kleur als tekst is gebruikt op een witte achtergrond.

In het pdf-bestand "SCD Shares December 2019" op pagina 3 heeft de lichtblauwe tekst "Inhoud" op de witte achtergrond een te laag contrast. Het is 2,6:1 waar dit 3:1 moet zijn. Dit geldt voor het hele document; daar waar een normale lettergrootte gebruikt wordt moet de contrastwaarde 4,5:1 zijn.

.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% verdwijnt op de homepagina de kop1 ‘Servicecentrum Drechtsteden’ onder de hoofdnavigatie. Deze tekst schaalt niet mee en raakt buiten beeld.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en je zoomt langzaam in (bijvoorbeeld 120%), dan gaat het menuitem "OVER ONS" naar de 2e regel. Als je dan het overons-menu opent dan zijn de menuitems niet zichtbaar.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en je zoomt langzaam in (bijvoorbeeld 120%), dan verdwijnt een deel van het e-mailadres in de footer over het kaartje en is daardoor onleesbaar.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst


Uitkomst: Voldoende

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina treedt tevens een horizontale scrollbar op die ervoor zorgt dat de gebruikers in twee richtingen moeten scrollen. Voor iemand met motorische beperkingen kan het lastig zijn om deze website te lezen. Dit komt op meerdere pagina's voor waar lange woorden worden gebruikt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De blog artikelen op homepagina hebben icoontjes die de trefwoorden aangeven. Deze icoontjes hebben lichtgrijze kleur. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 2:3. Deze waardecontrast moet minimaal 3:1 zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatieren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatieren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website wordt bekeken tussen 800px tot 1120px brede scherm en de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, valt een deel van de email weg die in de eerste kolom van de footer staat (servicecentrum@drech…).

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menuonderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is aanwijsbaar ('hoverable') en aan te houden ('persistent'). De content is echter niet te sluiten ('dismissable'). Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape-toets. Nu vallen deze uitklapmenu’s over bijvoorbeeld contactgegevens in de footer als de pagina naar beneden is gescrold.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina zijn de subitems van de hoofdnavigatie van deze website niet met het toetsenbord te bedienen.

Op de homepagina zijn de filters om berichten te filteren niet met het toetsenbord te bedienen.

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Voldoende

2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer het betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets


Uitkomst: Niet aanwezig

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar


Uitkomst: Niet aanwezig

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen


Uitkomst: Niet aanwezig

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde


Uitkomst: Niet aanwezig

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen skiplink aanwezig. Zorg dat de eerste link in de pagina een link naar de content is om zo terugkerende content waaronder het menu eeenvoudig over te kunnen slaan.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitel geeft niet voldoende informatie over de pagina. Er ontbreekt in alle geteste gevallen de naam van de organisatie. De paginatitel bestaat uit ‘Nieuws’ of ‘Contact’. Voor een gebruiker die meerdere tabs van verschillende websites open heeft staan, is het niet mogelijk te begrijpen bij welke website ‘Nieuws’ of ‘Contact’ hoort. Ook voor zoekmachines is het goed om de naam van de webpagina compleet te houden, inclusief de naam van de organisatie.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/bestaat_niet is geen duidelijke <title> opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

In het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" ontbreekt de titel. Zorg dat hier de titel van het document staat.

In het pdf-bestand "SCD Shares December 2019" ontbreekt de titel. Zorg dat hier de titel van het document staat.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's is in het zijn de items in de dropdown niet zichtbaar maar die ontvangen toch de focus waardoor de gebruiker aantal keer op tabtoets drukt zonder te zien waar de focus op dit moment is. Zorg ervoor dat de focus in de hoofdmenuitems blijft of kies ervoor om het submenu zichtbaar te maken als mensen hierdoorheen tabben.

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina, op de grote afbeelding staat een pijl die naar beneden wijst. Deze pijl is een link om naar beneden te scrollen. Deze link heeft geen tekst en mist daardoor zijn linkdoel. De svg die voor de pijl afbeelding zorgt heeft weliswaar een titel maar deze titel ("down-arrow02") is geen volwaardig alternatief voor een goede linkdoel. Het title-element in de svg wordt (nog) niet door alle gebruikte browsers in combinatie met screenreaders goed ondersteund. Zorg voor dat de link op correcte, werkende wijze van een goede naam wordt voorzien.

De blog artikelen op homepagina hebben links naar detailpagina om de artikelen verder te lezen. Deze links hebben als linktekst [...]. Dit is geen goede linktekst. Deze bevinding wordt echter niet afgekeurd omdat deze links in de lopende tekst staan; ze maken deel uit van een p element. Er wordt echter aangeraden om hier een betere linkdoel voor te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een aria-label op het a element.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Elke pagina van de website moet op minstens twee verschillende manieren te vinden zijn. Op deze website is een manier aanwezig: via links van de homepagina.
Een tweede manier zou kunnen zijn via een zoekfunctie of een sitemap.

Het pdf-bestand "SCD Verzendspecificatie e-facturatie.pdf" bevat codes voor de koppen, dat is goed. In Adobe Acrobat Pro ontbreken de bladwijzers echter.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels


Uitkomst: Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus is onzichtbaar of verdwijnt bij de hoofdnavigatie op een desktop weergave. De hoofditems (Home, Producten en diensten, Zaken doen, etc) veranderen van kleur als er focus op staat. Deze kleurverandering is niet voor iedereen waar te nemen en valt ook meteen onder succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur.

De items in de dropdown die niet zichtbaar zijn ontvangen focus waardoor de gebruiker aantal keer op tab toets drukt zonder te zien waar de focus op dit moment is. Dit kan leiden tot activeren van links zonder dat de gebruiker daar bewust van is. (Zie ook SC 2.4.3)

De outline op alle links van deze website is uitgezet (outline:0). Hierdoor kan de gebruiker niet dat zijn focus op bijv de pijl in de grote afbeelding op homepagina komt die voor het scrollen naar beneden zorgt. Of dat de blokken met diensten op de homepagina links zijn naar pagina’s die meer over deze diensten vertellen.

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren


Uitkomst: Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering


Uitkomst: Voldoende

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een logo linksboven in de kop. De tekst op dit logo luidt: Servicecentrum Drechtsteden. De alternatieve tekst van deze afbeelding is ‘homepage’. Zie SC 1.1.1 voor verdere uitleg.

Op de pagina www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/… staat een link naar de Belastingdienst. Deze link heeft een aria-label="opent in een nieuw venster". Aria-labels overschrijven alles binnen het element waar dit label op zit. De toegankelijke naam van deze link is nu niet meer ‘De Belastingdienst’ maar ‘opent in een nieuw venster’. Iemand die spraak gebruikt om de website te bedienen zou deze link niet kunnen activeren. Dit komt ook op andere pagina's voor, bijv www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Zaken_doen/….

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering


Uitkomst: Voldoende

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina


Uitkomst: Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Voldoende

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus


Uitkomst: Voldoende

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input


Uitkomst: Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie


Uitkomst: Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie


Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Niet aanwezig

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Niet aanwezig

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie


Uitkomst: Niet aanwezig

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)


Uitkomst: Niet aanwezig

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Voldoende

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina staat een iframe waar een kaart in zit. Dit iframe heeft geen naam. Zorg ervoor dat dit iframe een title-attribuut krijgt die de inhoud goed beschrijft.

Op de homepagina staan filters om de berichten te filteren. De status van een actieve filter is aan een ziende gebruiker gecommuniceerd door een donkerder tekstkleur. In de code is deze status echter niet aangegeven waardoor een blinde gebruiker deze verandering van status niet zal meekrijgen. Ook ontbreekt de rol bij deze filterkeuzes. Nu zijn klikbare items slechts teksten in een opsomming (ul-element).

In de footer staat een link "NAAR BOVEN". De link heeft een lege href-attrbuut. Daardoor werkt deze ook niet met het toetsenbord. Zorg dat de href gevuld is, bijvoorbeeld met #.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Toon alleen de issues.

Over 200 OK/Jules Ernst

200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.