WCAG 2.1 deelonderzoek content

  • Versie: 0.3 17-09-2021 - 2.1.4 'ja' naar kolom onder video verplaatst
  • Versie: 0.2 16-09-2021 - 2.1.4 toegevoegd (bijv. bij embedden youtube)
  • Versie: 0.1 11-11-2020
Deelonderzoek content
Succescriterium Content (altijd) met video/audio met pdf met formulieren met huisstijl-kleuren
1.1.1 - Niet-tekstuele content ja ja
1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) ja
1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) ja
1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) ja
1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) ja
1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) ja
1.3.1 - Info en relaties ja ja
1.3.2 - Betekenisvolle volgorde ja
1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen ja ja
1.3.4 - Weergavestand niet zeker
1.3.5 - Identificeer het doel van de input
1.4.1 - Gebruik van kleur ja ja ja
1.4.2 - Geluidsbediening ja
1.4.3 - Contrast (minimum) ja ja ja
1.4.4 - Herschalen van tekst
1.4.5 - Afbeeldingen van tekst ja ja
1.4.10 - Reflow niet zeker
1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content ja ja ja
1.4.12 - Tekstafstand
1.4.13 - Content bij hover of focus
2.1.1 - Toetsenbord
2.1.2 - Geen toetsenbordval
2.1.4 - Sneltoetsen tekentoets ja
2.2.1 - Timing aanpasbaar
2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen soms?
2.3.1 - Drie flitsen of beneden drempelwaarde ja
2.4.1 - Blokken omzeilen soms
2.4.2 - Paginatitel ja ja
2.4.3 - Focus volgorde niet zeker
2.4.4 - Linkdoel (in context) ja ja
2.4.5 - Meerdere manieren
2.4.6 - Koppen en labels ja ja
2.4.7 - Focus zichtbaar
2.5.1 - Aanwijzergebaren
2.5.2 - Aanwijzerannulering
2.5.3 - Label in naam ja ja
2.5.4 - Bewegingsactivering
3.1.1 - Taal van de pagina ja
3.1.2 - Taal van onderdelen ja ja
3.2.1 - Bij focus
3.2.2 - Bij input niet zeker
3.2.3 - Consistente navigatie
3.2.4 - Consistente identificatie ja
3.3.1 - Foutidentificatie soms niet zeker
3.3.2 - Labels of instructies soms niet zeker
3.3.3 - Foutsuggestie soms niet zeker
3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
4.1.1 - Parsen
4.1.2 - Naam, rol, waarde ja niet zeker
4.1.3 - Statusberichten