Toetsenbordbediening

Een overzicht van welke toetsen je kan gebruiken als je toetsenbordbediening wilt testen in een browser. Tevens de belangrijkste sneltoetsen voor screenreaders.
Deze pagina wordt op onderdelen nog aangevuld. Jou input zou geweldig zijn.

Standaard toetsenbordbediening

Mac-gebruikers gebruiken waar Ctrl staat de apple-toets: .

Sommige toetsen werken anders als je een screenreader activeert.

Commando Omschrijving
Tab Navigeer naar volgende link/veld/menuitem
Shift + Tab Navigeer naar vorige link/veld/menuitem
Ctrl + F Zoek naar woord of zinsdeel
Spatiebalk Bij focus op:
  • checkbox: selecteer/deselecteer
  • knop: activeer
  • link: niks
  • link (role=button): activeer (via js?)
Ctrl + Shift of Ctrl + Spatiebalk Selecteer meerdere items uit een lijst
Enter Bij focus op:
  • uitklapmenu: activeer
  • link: activeer
  • formulier: verstuur (?)
/// (focus op radiobutton) Selecteer radiobutton
/ of de eerste letter (focus op uitklapbare veld) Selecteer volgende item uit de lijst
/// (focus op slider) Slider links/rechts
Alt + Open dropdown/datepicker/...
/ (focus op pagina) Scroll pagina omhoog/omlaag
/ (focus op pagina) Scroll pagina links/rechts
Enter (in een formulier) Verstuur formulier
Spatiebalk of
Page Down
Scroll omlaag
ShiftSpatiebalk of
Page Up
Scroll omhoog
End Helemaal naar het einde
Home Helemaal naar het begin
Esc (bij popups) Sluit de popup
F6 (in de browser) Naar de adresbalk

NVDA

NVDA = NonVisual Desktop Access

De NVDA toets is standaard de Insert toets of kan gewijzigd worden in de Caps lock toets. Je kunt deze toets altijd tussentijds aanpassen via Ctrl+NVDA + K. Zet NumLock uit. Onderstaand overzicht is bedoeld voor gebruik in Firefox.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen in NVDA

Commando Omschrijving
NVDA+n NVDA Menu
NVDA+F7 Overzicht hyperlinks, opsommingslijsten, koppen en landmarks
Num + Lees vanaf huidige positie
NVDA+ Lees alles vanaf de huidige positie
NVDA Zet geluid uit/piep/aan
Ctrl Stop met voorlezen
Shift Pauzeer met voorlezen/ga verder met voorlezen
NVDA+ of Num 8 Lees huidige regel voor
of Num 7 Lees vorige regel voor
of Num 9 Lees volgende regel voor
Num 5 Lees woord voor
Num 5 2x snel Spel woord
Ctrl+ of Num 4 Lees vorig woord voor
Ctrl+ of Num 6 Lees volgend woord voor
Ctrl+Alt+ pijltjes Navigeer door tabel
H Ga naar volgende kop
1-6 Ga naar volgend kopniveau 1-6
K Ga naar volgende hyperlink
D Ga naar volgend landmark (ARIA role)
F Ga naar volgend formulierveld
T Ga naar volgende tabel opvragen
B Ga naar volgende knop
L Ga naar opsommingslijst
I Ga naar opsommingsitem
NVDA+F7 Toon structuren (links, koppen, pagina-indeling)

TalkBack

Ga ik nog beschrijven

Zie Google support: TalkBack

VoiceOver op mobiele apparaten

Ga ik nog beschrijven

Zie Test with VoiceOver

VoiceOver

Onderstaand bediening werkt alleen op een Mac

De VoiceOver-toets is standaard de Control+Option-toets gelijktijdig ingedrukt. Hieronder noemen we de VoiceOver-toets kortweg VO. De is Cmd.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van VoiceOver

Commando Omschrijving
Cmd+F5 Start/eindig VoiceOver
Control Stop met voorlezen
VO+U Overzicht links op de pagina
VO+Z Herhaal de laatste zin
VO+Cmd+F8 Tutorial
VO+H Help
VO+ pijltjes In een tabel: Navigeer door tabel
VO+Cmd+H Ga naar volgende kop
Shift+VO+Cmd+H Ga naar vorige kop
VO+Shift+ pijl omhoog/omlaag Navigeer tussen opjecten zoals iframes of menu's (testen!)
VO+V Spraakdetails wijzigen
VO+F11 Ondertitel- of braillepaneel tonen/verbergen.
Cmd+F5 Start of stop VoiceOver

Bron: Apple: VoiceOver-commando's

Verteller

Verteller (eng: Narrator) is de voorleeshulp die standaard in Windows aanwezig is.

De Verteller-toets is standaard de Caps Lock-toets of de Ins-toets.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van Verteller

Commando Omschrijving
ÿ+Ctrl+Enter Aan- en uitzetten
ÿ+Ctrl+N Instellingen en aan- en uitzetten
Verteller toets+ Van hier af verder lezen
Verteller toets+→/← naar volgend en vorig item
Verteller toets stop met praten

Meer volgt.

Windows Eyes

Windows Eyes is alleen geschikt voor Windows. De verkoop in de US en Canada is gestaakt. Er zijn echter nog veel gebruikers op dit platform

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van Windows Eyes (aan dit onderdeel wordt gewerkt)

Commando Omschrijving
Ctrl+Alt+W Windows Eye sneltoets

JAWS

Overzicht van een deel van de sneltoetsen in JAWS

Helaas staan de gebruiksrechten van JAWS (Job Access With Speech) niet toe om deze software zonder licentie te gebruiken. Chris Hofstader heeft hier een artikel over geschreven. Ik kan hier daarom niet zelf een handig overzicht van maken. De volgende bronnen kunnen je helpen.

Bronnen: