Toetsenbordbediening

Een overzicht van welke toetsen je kan gebruiken als je toetsenbordbediening wilt testen in een browser. Tevens de belangrijkste sneltoetsen voor screenreaders.

Sommige toetsen werken anders als je een screenreader activeert.

Mac-gebruikers gebruiken waar Ctrl staat de apple-toets: .

Informatie voor Mac-gebruikers

Op een Mac moet je het gebruik van de tabtoets eerst activeren. Om deze aan te zetten ga je naar:

 1. Apple-menu → Systeemvoorkeuren
 2. Kies 'Toetsenbord'
 3. Kies 'Toetscombinaties'
 4. Selecteer onderaan dit venster:
  • Checkbox 'Verplaats focus tussen regelaars met toetsenbordnavigatie'
  • Of in oudere macOS-versies de knop: 'Alle regelaars'
 5. Bron: Toetscombinaties voor toegankelijkheid voor Mac
Basistoetsen
Commando Omschrijving
Tab Navigeer naar volgende link/veld/menuitem
Shift + Tab Navigeer naar vorige link/veld/menuitem
/// Navigeer door radiobuttons of selectie-items
Spatiebalk Bij focus op:
 • checkbox: selecteer/deselecteer
 • knop: activeer
 • link: niks
 • link (role=button): activeer (via js?)
Enter Bij focus op:
 • uitklapmenu: activeer
 • link: activeer
 • formulier: verstuur (?)

Meer standaard toetsen

Meer toetsen
Commando Omschrijving
Ctrl + F Zoek naar woord of zinsdeel
Ctrl + Shift of Ctrl + Spatiebalk Selecteer meerdere items uit een lijst
/// (focus op radiobutton) Selecteer radiobutton
/ of de eerste letter (focus op uitklapbare veld) Selecteer volgende item uit de lijst
/// (focus op slider) Slider links/rechts
Alt + Open dropdown/datepicker/...
/ (focus op pagina) Scroll pagina omhoog/omlaag
/ (focus op pagina) Scroll pagina links/rechts
Spatiebalk of
Page Down
Scroll omlaag
ShiftSpatiebalk of
Page Up
Scroll omhoog
End Helemaal naar het einde
Home Helemaal naar het begin
Esc (bij popups) Sluit de popup
F6 (in de browser) of
F6 L (in de browser)
Naar de adresbalk
Toetsenbordbediening browsers

Veel browsers zijn op dezelfde wijze te bedienen

Standaard toetsen om browsers te bedienen
Commando Omschrijving
Ctrl 1-8 Ga direct naar de Xe tabblad, beginnend bij tab #1.
Ctrl 9 Ga naar de laatste Tab.
Ctrl Tab of
Ctrl PageUp
Ga naar de volgende Tab (naar rechts)
Ctrl Shift Tab of
Ctrl PageDown
Ga naar vorige Tab (naar links)
Ctrl W of
Ctrl F4
Sluit huidige Tab.
Ctrl Shift T Heropen laatst gesloten Tab
Ctrl T Open een nieuwe Tab
Ctrl N Open een nieuw browser-venster
Alt F4 Sluit het huidige venster
Met focus op link: Ctrl Enter Open link in nieuw Tab
Met focus op link: Ctrl Shift Enter Open link in nieuw Tab en ga daar naartoe
Alt Terug, naar de vorige webpagina
Alt Verder naar de volgende webpagina
Ctrl F5 Ververs de pagina
Ctrl + Inzoomen
Ctrl Uitzoomen
Ctrl 0 Standaard zoomwaarde
F11 Volledig scherm

NVDA

NVDA = NonVisual Desktop Access

De NVDA toets is standaard de Insert toets of kan gewijzigd worden in de Caps lock toets. Je kunt deze toets altijd tussentijds aanpassen via Ctrl NVDA + K. Zet NumLock uit. Onderstaand overzicht is bedoeld voor gebruik in Firefox.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen in NVDA

Commando Omschrijving
NVDA n NVDA Menu
NVDA F7 Overzicht hyperlinks, opsommingslijsten, koppen en landmarks
Num + Lees vanaf huidige positie
NVDA Lees alles vanaf de huidige positie
NVDA Zet geluid uit/piep/aan
Ctrl Stop met voorlezen
Shift Pauzeer met voorlezen/ga verder met voorlezen
NVDA of Num 8 Lees huidige regel voor
of Num 7 Lees vorige regel voor
of Num 9 Lees volgende regel voor
Num 5 Lees woord voor
Num 5 2x snel Spel woord
Ctrl of Num 4 Lees vorig woord voor
Ctrl of Num 6 Lees volgend woord voor
Ctrl Alt+ pijltjes Navigeer door tabel
H Ga naar volgende kop
1-6 Ga naar volgend kopniveau 1-6
K Ga naar volgende hyperlink
D Ga naar volgend landmark (ARIA role)
F Ga naar volgend formulierveld
T Ga naar volgende tabel opvragen
B Ga naar volgende knop
L Ga naar opsommingslijst
I Ga naar opsommingsitem
NVDA F7 Toon structuren (links, koppen, pagina-indeling)

TalkBack

Ga ik nog beschrijven

Zie Google support: TalkBack

VoiceOver op mobiele apparaten

Ga ik nog beschrijven

Zie Test with VoiceOver

VoiceOver

Onderstaand bediening werkt alleen op een Mac

De VoiceOver-toets is standaard de Control Option-toets gelijktijdig ingedrukt. Hieronder noemen we de VoiceOver-toets kortweg VO. De is Cmd.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van VoiceOver

Commando Omschrijving
Cmd F5 Start/eindig VoiceOver
Control Stop met voorlezen
VO U Overzicht links op de pagina
VO Z Herhaal de laatste zin
VO Cmd F8 Tutorial
VO H Help
VO+ pijltjes In een tabel: Navigeer door tabel
VO Cmd H Ga naar volgende kop
Shift VO Cmd H Ga naar vorige kop
VO Shift+ pijl omhoog/omlaag Navigeer tussen opjecten zoals iframes of menu's (testen!)
VO V Spraakdetails wijzigen
VO F11 Ondertitel- of braillepaneel tonen/verbergen.
Cmd F5 Start of stop VoiceOver

Bron: Apple: VoiceOver-commando's

Verteller

Verteller (eng: Narrator) is de voorleeshulp die standaard in Windows aanwezig is.

De Verteller-toets is standaard de Caps Lock-toets of de Ins-toets.

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van Verteller

Commando Omschrijving
ÿ Ctrl Enter Aan- en uitzetten
ÿ Ctrl N Instellingen en aan- en uitzetten
Verteller toets Van hier af verder lezen
Verteller toets →/← naar volgend en vorig item
Verteller toets stop met praten

Meer volgt.

Windows Eyes

Windows Eyes is alleen geschikt voor Windows. De verkoop in de US en Canada is gestaakt. Er zijn echter nog veel gebruikers op dit platform

Overzicht van een deel van de sneltoetsen van Windows Eyes (aan dit onderdeel wordt gewerkt)

Commando Omschrijving
Ctrl Alt W Windows Eye sneltoets

JAWS

Overzicht van een deel van de sneltoetsen in JAWS

Helaas staan de gebruiksrechten van JAWS (Job Access With Speech) niet toe om deze software zonder licentie te gebruiken. Chris Hofstader heeft hier een artikel over geschreven. Ik kan hier daarom niet zelf een handig overzicht van maken. De volgende bronnen kunnen je helpen.

Bronnen: