Toegankelijkheid en doelgroepen

Een overzicht van wat er voor welke doelgroep belangrijk is,

Behoefte digitale toegankelijkheid
toetsenbord muis voorlezen tekst ipv beeld tekst ipv geluid zoomen contrast
Blind (76.000 mensen) x x
Kleurenblind (750.000 mensen) x x
Slecht zicht (222.000) x x x x
Nederlands is 2e taal (2.500.000) x
Dyslexie (850.000 mensen) x x x
Laaggeletterd (2.500.000 mensen) x x x
Moeite met leren () x x
Doof (>45.000 mensen) x
Slechthorend (>1.155.000 mensen) x
Senioren (3.400.000 mensen) x x x x x x
Problemen met vingers x

De aantallen zijn van bronnen tussen 2012 en 2021. Er zit overlap tussen de verschillende doelgroepen; iemand kan senior zijn én blind. Een aantal cijfers komen voort uit schattingen.

Bronnen