Uitzonderingen digitale toegankelijkheid overheidswebsites

De overheid kent uitzonderingen op de evaluatiemethode van digitale toegankelijkheid. De uitzonderingen gaan over onderdelen op een website die lastig toegankelijk te maken zijn. Redenen dat er uitzonderingen zijn heeft te maken met de haalbaarheid van het toegankelijk maken van onderdelen van een website/app. Soms heeft dit te maken met techniek en soms op organisatorisch vlak. Niets is onmogelijk, maar helaas zijn toegankelijkheidsproblemen onder bepaalde omstandigheden lastig of niet op te lossen.

Toegankelijk alternatief

Bedenk wel dat een alternatieve versie altijd meer onderhoud vergt. Zo zie ik bij vrijwel elk ondezoek dat de "hoogcontrast"-versie van een website niet bekeken is. Vaak wordt gekozen voor 2 kleuren, zwart (ok, geen kleur) en wit. De kans is dan heel groot dat er ergens zwart-op-zwart of wit-op-wit gebruikt wordt voor tekst.

Aandachtspunten

 • Alternatieve versie moet volledig voldoen.
 • Alle functionaliteit en informatie moet aanwezig zijn.
 • Alternatieve versie is up-to-date.
 • En er geldt een van de volgende:
  • Alternatieve versie moet via een toegankelijke route bereikbaar zijn
  • De toegankelijke versie is leidend, en via die route is de ontoegankelijke versie bereikbaar.
  • Via een toegankelijke pagina die beide versies aanbiedt.

Voor meer details: Conformance

Uitzonderingen

De volgende onderdelen hoeven wettelijk niet te voldoen onder de volgende voorwaarden.

 • Documenten (PDF, documenten van tekstverwerkers, spreadsheets, presentaties)

  • Documenten van voor 23-09-2018,
  • behalve als de documenten onderdeel zijn van een actueel administratief proces.
  • Dus ook bestanden uit bijvoorbeeld MS Office, OpenOffice, ...
 • Op tijd gebaseerde media (video en audio)

  • Eerder opgenomen media (van voor 23-09-2020 en later).
  • Live uitgezonden media.
 • Geografische informatie

  • Met uitzondering van informatie op kaarten die bestemd zijn voor navigatie. Die informatie moet op toegankelijke wijze beschikbaar zijn.
 • Erfgoedstukken

  • Denk bijvoorbeeld aan:
   • oorspronkelijke kleuren en contrast;
   • lettertype.
  • Voorbeeld waar aan toegankelijkheid wordt gewerkt: Delpher
 • Archieven

  Bijvoorbeeld gearchiveerde websites.

  • Archief is niet noodzakelijk voor administratieve processen.
  • Archief is niet meer bijgewerkt sinds 23-09-2019
 • Van derden afkomstige inhoud

  • Uitgezonderd als content:
   • Onder verantwoordelijkheid valt van publicerende organisatie.
   • Mede door publicerende organisatie is ontwikkeld.
   • Mede door publicerende organisatie is gefinancierd.
   • Van een andere overheidsorganisatie komt (verantwoordelijkheid ligt bij andere organisatie).
   • Documenten die betrekking hebben op verkiezingen:
    • de processen-verbaal van de (brief )stembureaus (N 10, E-1 en E-2);
    • de opgaven van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11);
    • (in gemeenten die meedoen aan het experiment met centrale stemopneming) het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model II), inclusief alle bijlagen;
    • de eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang (model D);
    • het bestand met alle door OSV gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau (CSV-bestand).
 • Intranetten, extranetten en cloudapplicaties

  • Live vóór 23 september 2019 en daarna niet ingrijpend aangepast.