Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijkheidsverklaring moet actueel, volledig en juist zijn en van de maatregelen moet opzet, bestaan en werking naspeurbaar zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan een hulpmiddel waarmee je een verklaring kunt opstellen. Deze is mogelijk niet begrijpelijk voor je bezoeker.
Klik niet op de link verderop want die werkt niet meer, maar daar stond vroeger nuttige informatie. Gebruik een zoekmachine om de informatie op digitoegankelijk.nl alsnog te vinden.
Lees hierover meer op de website van Digitoegankelijk.

Onderstaande informatie is niet 100% actueel. Binnenkort volgt hier een link naar nuttige informatie.

Doel van een toegankelijkheidsverklaring

In de toegankelijkheidsverklaring beschrijf je voor je bezoeker begrijpelijke taal hoe je toegankelijkheid hebt georganiseerd. Een goede verklaring is er één waarbij de organisatie een sterke betrokkenheid met toegankelijkheid toont. Dit kan natuurlijk alleen als vanuit de top van de organisatie hierop aangestuurd wordt. Zie de verklaring als een erkenning dat je hard aan toegankelijkheid werkt.

Waarom een toegankelijkheidsverklaring

De enige reden dat je bezoeker naar de pagina met de toegankelijkheidsverklaring gaat is als er iets niet goed werkt. De bezoeker varwacht dat daar een oplossing staat voor het probleem dat ze onderweg zijn tegengekomen. Vinden ze die niet dan zullen ze heel graag contact met je op willen nemen.

Voor overheden is de toegankelijkheidsverklaring verplicht.

Wat beschrijf je in een toegankelijkheidsverklaring

  • De laatste updatedatum van de toegankelijkheidsverklaring.
  • Een korte heldere beschrijving aan welk niveau je organisatie zich aan toegankelijkheid conformeert.
  • De toegankelijkheidsproblemen op de website (als die er zijn) en een alternatieve oplossing.
  • Van elk probleem in het kort wat eraan gedaan gaat worden en op welke termijn dit plaatsvindt.
  • Uitzonderingen, met name op die onderdelen die voor sommige bezoekers lastig toegankelijk is te maken, denk aan geografische informatie.
  • Verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de organisatie om problemen te melden.
  • Een samenvatting van hoe toegankelijkheid is georganiseerd en wat er zoal gedaan wordt om de toegankelijkheid te borgen.

Werk de toegankelijkheidsverklaring bij bij elke wijziging of nieuw gevonden probleem op de website. Vergeet ook niet bij een nieuwe website de verklaring volledig te herzien.

Vermijd technische termen en vaag taalgebruik. Stel realistische deadlines vast en maak hier niet een jaarlijks terugkerende varvanging van enkel de jaartallen van. Maak van de toegankelijkheidsverklaring geen ongeloofwaardige claim dat je je best doet.

Enkele voorbeelden voor in een toegankelijkheidsverklaring

Voorbeelden van toegankelijkheidsproblemen en alternatieven:

  • Je website heeft een te laag contrast ratio. Je kunt wijzen op de hoogcontrastknop.
  • Je website heeft ontoegankelijke PDF-documenten. Je kunt aangeven dat dit op een bepaald moment is opgelost en dat voor de korte termijn contact kan worden opgenomen om een toegankelijke versie toegestuurd te krijgen.
  • Je website heeft is niet goed met het toetsenbord te bedienen. Je geeft aan dat dit in de volgende update op een vastgestelde datum is opgelost. Je verwijst de bezoeker naar de verschillende contactmogelijkheden met jou organisatie.