Overheidsbeslisboom

Is een instelling een overheidsinstantie? Dit is geen bindende en officiële weg om dit te bepalen maar kan je een eind op weg helpen. Uiteindelijk geldt bij twijfel altijd: raadpleeg je juridisch adviseur hierin. Deze pagina is gebaseerd op eerdere input die ik van Raph de Rooij heb ontvangen.
update 7-09-2023: deze pagina is nog in ontwikkeling.
update 8-09-2023: uitzonderingen toegevoegd in de beslisboom.

 • Valt de instelling onder een van de volgende categoriën?
  • NGO (Niet-gouvernementele organisatie), zolang deze geen dienst verleent in opdracht van overheidsorganisaties;
  • geprivatiseerde of private sector als vervoer, gas, water en post;
  • de gezondheidszorg (voor zover deze instellingen geen publiekrechtelijke organisaties zijn);
  • kinderdagverblijf, crèche en school. Let op: deze organisaties moeten hun essentiële online administratieve functies wél toegankelijk maken. Dat gaat bijvoorbeeld over het digitaal kunnen aanmelden van een leerling.
  • publieke media-instelling, de NPO en de RPO, zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Mediawet 2008.
  • Ja:
   • De instelling valt niet onder Artikel 28 van de Wet digitale overheid (Wdo).
    Ondanks dat hopen we natuurlijk dat de organisatie kiest voor een optimale website of app die voor iedereen bruikbaar is.
  • Nee:
   • Naar de volgende vraag.
 • Is de instelling opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard?
 • Bezit de instelling rechtspersoonlijkheid? (te vinden in het Register van Overheidsorganisaties bij Rechtsvorm van de organisatie)
 • Wordt de instelling merendeels door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen gefinancierd? (controleer het jaarverslag of kijk in de Wettenbank of er financiën geregeld zijn voor deze instelling)
  • Ja:
   • De instelling is een overheidsinstantie.
  • Nee:
   • Naar de volgende vraag.
 • Is het beheer van deze instelling onder toezicht van minimaal één de staats-, regionale of lokale overheidsinstantie of andere publiekrechtelijke lichaam?
  • Ja:
   • De instelling is een overheidsinstantie.
  • Nee:
   • Naar de volgende vraag.
 • Heeft de instelling een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen?
  • Ja:
   • De instelling is een overheidsinstantie.
  • Nee:
   • De instelling is geen overheidsinstantie
 • Ondanks dat de uitkomst Nee is hopen we natuurlijk dat de organisatie kiest voor een optimale website of app die voor iedereen bruikbaar is.

Is de instelling een overheidsinstantie, dan valt de instelling onder Artikel 28 van het Wdo en is de instelling verplicht om aan toegankelijkheid van hun digitale kanalen te werken.

Achtergrondinformatie

Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht hun informatie en diensten op websites en in apps toegankelijk aan te bieden. Vaak is duidelijk wanneer een organisatie een overheidsinstantie is of onderdeel is van een overheidsinstantie. Maar soms is dat minder duidelijk; zo blijkt dat niet elke ZBO zonder meer een overheidsinstantie is die onder de verplichting valt. Met bovenstaande beslisboom hopen we je een stukje op weg te helpen.

Bronnen die je kunt raadplegen

Colofon

De techniek van deze beslisboom is sterk gebaseerd op de alt Decision Tree van het W3C