Geo-data digitaal toegankelijk

In de EU-richtlijn is vastgelegd dat interactieve kaarten onder de uitzonderingen valt en niet volledig toegankelijk gemaakt hoeft te worden. Kaarten die bestemd zijn voor navigatie moeten wel op een toegankelijke wijze aangeboden worden, bijvoorbeeld door een alternatief. De pagina waarop de kaart staat moet altijd toegankelijk zijn. Ook mag een kaart nooit tot een toetsenbordval leiden.

Laatst gewijzigd: 7 maart 2024

Bronnen

Belangrijkste aandachtspunten

Dit zijn niet allemaal (WCAG-)eisen.

  • Beperk de hoeveelheid informatie op de kaart.
  • Maak het minimaal toetenbordtoegankelijk.
  • Gebruik zogenaamde skiplinks waarmee je over de kaart heen kunt springen met het toetsenbord.
  • Gebruik contrastrijke kleuren en gebruik patronen.
  • Zorg voor een toegankelijk alternatief, bijvoorbeeld in tekst.
  • Zorg bij interactieve kaarten voor toegankelijk invoer en (fout)meldingen.
  • Beperk de interactieve mogelijkheden op een kaart.