Testtekst

Doel van deze tekst is om deze te gebruiken om de tekststijlen van je website te testen. De meest gangbare HTML-codes zijn opgenomen in de tekst zoals koppen, paragrafen, tekststijlen, opsommingen, hyperlinks. Kopieer en plak deze tekst met HTML in je CMS en controleer of witregels, witruimtes, lettergroottes, kortom de hele tekst er netjes uit ziet. Plaats eventueel zelf nog afbeeldingen in de tekst om te zien of dit netjes is.

Teksten uit Beknopte schoolflora voor Nederland (kop 2)

Bron (kop 3)

De tekst in deze pagina zijn delen die overgenomen zijn uit de 2de druk van Beknopte schoolflora voor Nederland (1936). Schrijvers van dit boek zijn H.Heukels en W.H.Wachter. Dit document is rechtenvrij en beschikbaar op de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

Voorbericht (kop 4)

Wegens hoge leeftijd scheen het mij gewenst om een medewerker voor mijn Flora's te zoeken. Ik ben geslaagd daarvoor den Heer W.H.Wachter, Mathenesserweg 118a, Rotterdam West, bereid te vinden. Deze heeft een aanzienlijk deel der werkzaamheden op zich genomen.

Vervolg voorbericht (kop 5)

Deze Beknopte Schoolflora dankt haar ontstaan aan de klacht, die wij in de laatste tijd enige malen vernamen, als zouden de "Schoolflora" en de "Geïllustreerde Schoolflora" door haar grote uitgebreidheid voor schoolgebruik langzamerhand te moeilijk geworden zijn. Ten opzichte van jonge leerlingen schuilt in deze klacht wel wat waars, en zo besloten wij tot de samenstelling van dit boekje, dat dus als een inleiding tot het gebruik der beide andere moet dienen.

Laatste kopniveau (kop 6)

Deze Beknopte Schoolflora is echter geen uittreksel uit de grote; reeds bij de eerste oogopslag blijkt het verschil. In tegenstelling met enkelen die menen, dat de tabel voor het Stelsel van Linnaeus wel kan wegblijven, laten wij met anderen steeds beide tabellen gebruiken; en hebben dus ook in deze flora beide tabellen opgenomen, zij het dan ook geheel omgewerkt en streng dichotomisch gehouden.

Nogmaals kopniveau 6

Veel beschrijvingen zijn ingekort, die der meeste aangevoerde planten zijn weggelaten; aar alle inlandse planten zijn opgenomen. Ook veel sierplanten zijn niet genoemd; wel de meest gewone, die nog al eens op verschillende scholen gebruikt worden. Met speciale wensen van gebruikers zullen wij bij een eventuele herdruk gaarne rekening houden.

Een paar namen werden veranderd, ten einde zoveel mogelijk tot overeenstemming to komen met de z.g. hoklijstjes van de IVON. Kleurafwijkingen zijn niet vermeld, evenmin als afwijkingen in de bloeitijd. Een nieuwigheid, tevens in onze ogen een grote vooruitgang, is het korte overzicht van de plantengeografische districten van Nederland, en de aanduiding bij de planten van de groeiplaatsen volgens dit systeem; alles door den heer Ir. J.L. van Soest.

Geordend lijstje

 1. Alex. Braun, 1805-1877, prof. te Berlijn
 2. M. Adanson, 1727-1806, Frans botanicus
 3. P.F.A. Ascherson en P. Graebner, schrijvers van het grote, nog niet voltooide werk: Synopsis der Mitteleuropaischen Flora
 4. W.T. Aiton, 1766-1849, dir. Kew-Gardens
 5. C. Allioni, 1725-1804, prof. te Turijn
 6. P.F.A. Ascherson, 1834-1913, prof. te Berlijn

Ongeordend lijstje

 • Tegenoverstaand, op gelijke hoogte tegenover elkaar staand.
 • Toegespitst, bijna plotseling in een lange spits uitlopend.
 • Tongetje, een vliezig deel op de grens van bladschede en bladvlakte of een uitsteeksel van een bloemkroonblad op de grens tussen plaat en nagel.
 • Tros, een bloeiwijze met gesteelde bloemen langs de bloemspil. Een tros heet:
  • ijl, als zij vrij ver van elkaar staan;
   • 3e niveau inspringen
   • 3e niveau inspringen
   • 3e niveau inspringen
  • eenzijdig, als alle bloemsteeltjes aan dezelfde zijde der spil staan;
  • schermvormig, als de bloemstelen dicht op elkaar zitten en de onderste zo lang zijn, dat alle bloemen bijna in een vlak liggen.
 • Tuil, een tros, waarvan de onderste bloemstelen langer dan de bovenste zijn, zodat de bloemen ongeveer op dezelfde hoogte staan.
 • Tweebroederig, de meeldraden, als ze tot 2 bundels zijn vergroeid, of als er 9 meeldraden vergroeid zijn en 1 vrij.

Uitzonderlijke code

De volgende 2 blokken worden i.h.a. niet gebruikt op websites.

pre

Aalbes ....... 134
Aardaker ..... 161
Aardappel .... 203

code

Bereklauw .... 188
Bergvlas ..... 65
Berk ......... 57
Berkachtigen . 56
Bernagie ..... 202

Benadrukken tekst

Een tekstdeel kan je extra benadrukken met em of je kunt er een vette tekst van maken. Kijk of je in de vorige zin 2 tekstdelen verschillend gemarkeerd ziet staan.

Voorbericht voor de tweede druk

Deze druk is in overeenstemming gebracht met de elfde druk van de Geïllustreerde Schoolflora, alleen is op verzoek van sommigen het ongewijzigde stelsel van Wettstein gekozen. Wie belang stelt in de nieuwste inzichten hieromtrent, kan de door Prof. Pulle aangebrachte veranderingen vinden in genoemde elfde druk.

En toen

Waar ik voor beginners een controle op de determinatie beslist nodig acht, heb ik de tweede tabel behouden, zij het dan ook omgewerkt, om aan enkele bezwaren tegemoet to komen, en heb ik er naar gestreefd, deze flora zo eenvoudig mogelijk to houden.

Tabellen

En nu de tabel. Hierin is een caption opgenomen. Zorg ervoor dat deze net zo vormgegeven is als de kop 2 of kop 3.

Districten genoemd in het boek
Afkorting District
Dui Duindistrict
Dr Drents district
F Fluviatiel district
G Gelders district
H Haf district
Ke Kempens district
Kr Krijtdistrict
L Lossdistrict
S Subcentreuroop district
V Vlaams district
W Waddendistrict

En tot slot een regel onder de tabel om te zien of hier voldoende ruimte wordt aangehouden.

Ontbrekende items

Doe zelf nog het volgende:

 • Plaats afbeeldingen in de tekst.
 • Gebruik functies en stijlen uit jou CMS die nog niet in bovenstaande tekst gebruikt zijn.

Brontekst

Kopieer onderstaande tekst door in onderstaande tekstvak te gaan staan. En doe het volgende.

 • Ctrl+A of +A Selecteer alles
 • Ctrl+C of +C Kopieer alles

Plak je de tekst in een CMS, kies dan in het tekstveld in het CMS eerst voor de HTML-modus.