HTML Table Generator

Introductie

Met de HTML Table Generator kan je toegankelijke tabellen (webrichtlijnen) maken. Dit kunnen tabellen uit een tekstverwerker zijn, bestaande tabellen op een website of een nieuw aan te maken tabel. De tool is bij uitstek geschikt voor webredacteuren, maar ook voor techneuten die zelf de HTML typen kan deze tool een uitkomst zijn.
Binnenkort beschikbaar voor HTML5 en ondersteuning Webrichtlijnen 2 (WCAG 2.0).

Download nu

HTML Table Generator v1.2 (zip, 25 kB)

Wat kan de HTML table generator?

Met de tool kunnen eenvoudige tabellen gegenereerd worden. De HTML table generator maakt tabellen in HTML aan de hand van een in deze Excelsheet gevuld werkblad. Het gaat hierbij om eenvoudige tabellen in de volgende indeling:

 • met 1 regel als kop,
 • met 1 kolom als kop of,
 • een combinatie van 1 regel en 1 kolom als kop.

De vormgeving van de tabel kan aansluiten aan de huisstijl van je website. Hiervoor is enige kennis nodig van HTML en stylesheets (CSS). Je moet namelijk weten welke id's en classnamen gebruikt worden.

Plak bestaande tabellen uit Word, Excel, Calc, Writer of van een bestaande website in het werkblad, vul wat tabelinformatie in en druk op de genereerknop. Of vul handmatig het werkblad met de gewenste tabelgegevens in.

Heb je complexere tabellen dan kan je de basis genereren en het complexe deel achteraf aanpassen als je handig bent met HTML.

Wat heb je nodig?

 • Microsoft Excel, gebruik van macro's in Excel moet open staan.
 • Schrijfrechten in de map waar het Excelbestand zich bevindt.
 • Een tabel
 • De mogelijkheid om de gegenereerde code in je website te plaatsen.

Ontwikkelingen

Belangrijke punten:

 • HTML5 wordt nog niet ondersteund
 • scope-attribuut is niet noodzakelijk

Nieuwe versies verschijnen als er behoefte aan is. Mocht ik binnen een opdracht generieke onderdelen verbeteren, dan wordt dit ook altijd in deze downloadbare versie opgenomen.

Heb je wensen, mail ze me of stuur me een tweet. Ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Blijf op de hoogte via Twitter: @tablegenerator

Versies

In de Excelsheet staat kort beschreven welke wijzigingen er sinds versie 1.0 hebben plaatsgevonden. Belangrijkste wijzigingen in versie 1.2:

 • betere ondersteuning van numerieke velden (inclusief percentages en bedragen)
 • direct genereren naar klembord (dank voor de tip @Spronk)