Gemeentewebsites en cookies

Vrijwel alle gemeenten slaan cookies op voor statistieken. Sommige zelfs meer dan één.

De getallen op deze pagina worden regelmatig bijgewerkt. Meer informatie over hoe je om kan gaan met cookies is te lezen op het blog van Jaap van de Putte: Betere statistieken zonder cookievraag.

Cookiemelding

Hieronder is te zien op welke wijze cookies worden aangeboden op de website. Slechts een klein percentage geeft een melding dat de cookies geaccepteerd moeten worden. Ruim 20% bied je een keuze aan om cookies op te slaan. Het overgrote deel heeft geen aparte melding voor het opslaan van cookies. Ook lijkt er verschil te zitten tussen gemeenten met een open-source-cms en gemeenten met een closed-source-cms.

Het aantal websites waar een melding of keuze om cookies op te slaan wordt aangeboden is 89. Daarvan zijn er 59 gemeenten die niet met een open source website werken en 30 gemeenten die wel met open source werken.

Cookies opslaan

Nog voordat je een cookie accepteert, plaatsen gemeentesites gemiddeld 4 cookies. Slechts 12 van de 344 gemeenten plaatsen niet (direct) een cookie in je browser.

Alle vormen en maten

Cookiemeldingen zijn er in verschillende vormen en maten te vinden. Bij gemeenten komen deze voor als:

  • balk: 59
  • popup: 8

Met modal wordt een popupmelding bedoeld waar je niet omheen kunt. De hele website verdwijnt in een grijze achtergrond. Er is weinig eenheid in cookiemeldingen. Knoppen wijken af qua plaats en uiterlijk. De melding staat boven of onder in het scherm en soms prominent in het midden.

Toegankelijkheid

Cookiemeldingen kunnen voor ontoegankelijkheid op je website zorgen. Hoe het met de toegankelijkheid van de melding zelf staat is niet onderzocht. Wel zien we dat in 7 gevallen door een cookiemelding andere belangrijke functies (lettergrootte, contrastknop, andere taal) niet bereikbaar zijn.

Bronnen

Eigen onderzoek en input van Jaap

Moet je een cookiemelding plaatsen? Zie

Bestandsversie: v2022-07