Jurist of compliance manager

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Als jurist of compliance manager ben je ervoor verantwoordelijk dat jouw collega’s goed zijn geïnformeerd over de verplichtingen ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Je ondersteunt hen om te bepalen welke websites en apps moeten voldoen en wat de tijdpaden zijn.

Wat moet je doen als jurist of compliance manager?

  • Zorg voor een overzicht van alle wet- en regelgeving die voor jouw organisatie relevant is en deel dit overzicht in de organisatie. Denk hierbij aan het VN Verdrag handicap, aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Europese toegankelijkheidsakte en de Wet Digitale Overheid.
  • Stel de risico’s van niet voldoen vast en adviseer hoger management.
  • Zorg dat je je actief informeert over nieuwe wetgeving en nieuwe standaarden en beoordeel de relevantie voor de organisatie. Bijvoorbeeld wetgeving die voort gaat komen uit de Europese toegankelijkheidsakte. Deel deze informatie actief in de organisatie.
  • Onderzoek welke digitale informatie, diensten, apps, en documenten van jouw organisatie onder de wetgeving voor digitale toegankelijkheid valt. Input die je hiervoor nodig hebt is een inventarisatie van alle digitale diensten en producten. Let op: vaak bestaat zo’n inventarisatie niet of is deze te beperkt. Start met de beleidsmedewerker of degene die verantwoordelijk is voor online dienstverlening een inventarisatieproject.
  • Adviseer bestuur, management en inkoop over de impact van wet- en regelgeving.
  • Zorg dat je goed op de hoogte bent van uitzonderingen in de wetgeving en bekend bent met het begrip ‘onevenredige last’. Beide staan gedefinieerd in de Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving. Adviseer over wanneer dit wel, maar ook wanneer dit niet van toepassing is. Als ´onevenredige last´ van toepassing is, weet dan dat er toegankelijke alternatieven moeten worden aangeboden.
  • Adviseer de verantwoordelijke bestuurder over of de verklaring inhoudelijk aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Nuttige links