Initiator van projecten of product owner

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Of een product of dienst bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking wordt voor een groot deel in het begin van een project bepaald. Als projectleider, product owner, scrummaster of medewerker die zich bezighoudt met innovatie, onderzoek en ontwikkeling speel je daarom een belangrijke rol.

Wat moet je doen als initiator of product owner?

  • Weet dat digitale toegankelijkheid een wettelijke verplichting is voor overheidsorganisaties.
  • Weet dat websites, apps, documenten en het intranet vano verheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA en dat de organisatie een uitgebreide toegankelijkheidsverklaring voor toezichthouders moet publiceren.
  • Weet dat je digitale toegankelijkheid niet makkelijk en kostenefficiënt achteraf kunt toevoegen. Daarom is het belangrijk dat bij innovatie,onderzoek en ontwikkeling meteen over toegankelijkheid wordt nagedacht. Diensten en producten worden hiermee voor iedereen beter bruikbaar. Ook bijvoorbeeld met spraak.
  • Denk bij de start van elk project aan toegankelijkheid. Neem dit op in de eisen (via inkoop) en bedenk of je met een nieuw communicatiemiddel wel iedereen bereikt of dat er extra zaken geregeld moeten worden en meer kosten worden gemaakt of dat mensen worden buitengesloten en niet aan wetgeving wordt voldaan.
  • Zorg dat er kennis is van digitale toegankelijkheid binnen de afdeling of het team. Dat betekent dat je WCAG 2.1 AA moet begrijpen en er tijdig op toetst of laat toetsen. Dat begint al bij het eerste idee. Denk na over hoe je het product of de dienst gebruikt als je kleurenblind bent, doof, blind, een motorische beperking hebt.
  • Neem digitale toegankelijkheid als eis op bij alle stappen van ontwikkeling.
  • Neem digitale toegankelijkheid op in de ‘definition of done’.
  • Betrek collega’s vanuit andere afdelingen zoals Inkoop, Juridische Zaken en Communicatie.
  • Kies pas een platform of techniek als onderzocht is of hiermee een toegankelijk resultaat kan ontstaan.

Nuttige links