HR-adviseur of opleidingsadviseur

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Als HR-adviseur of opleidingsadviseur ben je verantwoordelijk voor vaardigheden en kennis van verschillende medewerkers op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Wat moet je doen als HR-adviseur of opleidingsmanager?

  • Zorg dat kennis en ervaring op het gebied van digitale toegankelijkheid in functieprofielen worden opgenomen. Inventariseer waar toegankelijkheid al deel uitmaakt van een functie en waar dit nog zou moeten. Zorg dat het behalen van toegankelijkheidsdoelstellingen deel uitmaakt van functioneringsgesprekken.
  • Zorg dat de arbeidsmarktcommunicatie (zoals online vacatures) en het onboarding programma toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.
  • Inventariseer of bestaande trainingen inhoudelijk aansluiten op de organisatiedoelstellingen op het gebied van toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan trainingen over hoe je het CMS gebruikt, trainingen voor Office en trainingen ‘Begrijpelijk Schrijven’. Betrek de inkopers voor het stellen van eisen en interne experts voor een inhoudelijke analyse.
  • Ook het intranet moet (bij vernieuwing) toegankelijk worden gemaakt. Zorg dat je op de hoogte bent van hoe je informatie digitaal toegankelijk deelt. Bij vernieuwing van het intranet: betrek Inkoop.
  • Maak inzichtelijk welke trainingen nodig zijn om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld een bewustwordingsbijeenkomst voor elke medewerker die digitaal werkt en roltrainingen voor mensen in verschillende functies. Houd bij wie welke training gevolgd heeft en wanneer een herhaling of update nodig is. Zorg dat nieuwe medewerkers een basistraining krijgen.
  • Zorg dat onlinetrainingen en trainingsmateriaal toegankelijk zijn voor iedereen.

Nuttige links