Contentspecialist of redacteur

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Als contentspecialist of redacteur ben je verantwoordelijk voor de toegankelijke content van websites en apps. Zorg daarom dat je de behoeften en wensen van mensen met een functiebeperking kent en dat je weet hoe je informatie voldoet aan de verplichte standaarden.

Wat moet je doen als contentspecialist of redacteur?

 • Leer hoe verschillende mensen met een functiebeperking digitale informatie en diensten gebruiken en wat hun behoeften zijn. Een alternatieve tekst bij een afbeelding helpt bijvoorbeeld blinden, maar niet slechtzienden. Voor slechtzienden is het belangrijk dat informatie niet alleen in een afbeelding van tekst gegeven wordt, maar ook in echte tekst. Een alternatieve tekst zullen ze nooit zien. Leer toegankelijkheidsproblemen herkennen. En let op: beschouw jezelf of jouw collega’s niet als maatstaf.
 • Zorg voor kennisopbouw bij alle redacteuren die werken aan verschillende websites, apps, het intranet en medewerkers die documenten maken of publiceren. Belangrijke aandachtspunten zijn koppen, links, afbeeldingen, tabellen, video en infographics.
 • Verwerk digitale toegankelijkheid in alle handleidingen en schrijfwijzers.
  Toegankelijkheid is niet een aparte sectie of iets wat je achteraf nog moet doen.
 • Maak video’s direct toegankelijk. Een video toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden is veel goedkoper en makkelijker als je er al bij productie rekening mee houdt. Voeg ondertiteling toe voor doven en slechthorenden. Zorg voor voldoende contrast door te voldoen aan de contrasteisen uit de standaard WCAG 2.1 AA.
 • Weet wat testtools wel of niet voor je kunnen doen. Testtools zijn nuttige hulpmiddelen, maar handmatig onderzoek is altijd nodig. Ga geen verbeteringen doorvoeren om een tool tevreden te stellen. Denk kritisch na of de waarschuwing of fout terecht is en met welke verbeteringen je mensen helpt.
 • Een goed CMS helpt de redacteur met het invoeren en schrijven van toegankelijke content. In een CMS moet je, indien nodig, taalwisselingen kunnen aangeven, toegankelijke tabellen kunnen maken en makkelijk een alt-attribuut kunnen invoeren. Een goed CMS voorkomt overbodige of achterhaalde code. Vraag door bij het selecteren of aanpassen van een CMS.
 • Initieer een inventarisatieproject of neem hieraan deel. Hierin wordt een overzicht gemaakt van alle digitale diensten en producten, verwachte levensduur, toegankelijkheidsstatus (zie kader) en maatregelen die al genomen zijn.
 • Inventariseer bij de overweging voor een nieuw communicatiemiddel, contenttype of kanaal of je hier iedereen wel mee bereikt, dus ook mensen met een functiebeperking. Neem bij de afweging de kosten en mogelijkheden mee als bepalende factor voor het wel of niet gebruiken van dit middel. Betrek de inkoopafdeling bij het stellen van voorwaarden.
 • Waak voor mythes en verouderde kennis. Ga niet uit van aannames, maar blijf onderzoeken of uitgangspunten nog kloppen. Het internet verandert, apparaten en hulpapparatuur veranderen.
 • Zorg dat kennis over content in de organisatie up-to-date is. Blijf op de hoogte door middel van trainingen en bijlezen en deel je kennis met anderen in de organisatie.
 • Leer hoe je een ontoegankelijke pdf herkent. Werk met collega’s uit wat er gebeurt als een ontoegankelijke pdf wordt aangeboden en help hier een proces voor in te richten (inclusief mandaat om ontoegankelijke pdf’s niet online te publiceren).

Nuttige links