Communicatieadviseur

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Als communicatieadviseur speel je een belangrijke rol bij digitale toegankelijkheid. Communicatie van de overheidsinstantie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is onderdeel van de communicatiestrategie en speelt een rol bij elke communicatie-uiting.

Wat moet je doen als communicatieadviseur?

  • Verwerk digitale toegankelijkheid in communicatiestrategie en -beleid.
  • Leer over digitale toegankelijkheid en wat dit voor jouw werk betekent door een training of een andere manier van kennisopbouw. Zorg dat je weet en begrijpt welke eisen gesteld worden. Neem jezelf of je collega’s niet als maatstaf. Bouw kennis op over functiebeperkingen, hulpapparatuur en de toegankelijkheidsstandaard.
  • Denk bij de start van elk project aan toegankelijkheid. Neem dit op in de eisen (via inkoop) en bedenk of je met een nieuw communicatiemiddel niet mensen buitensluit. En als je dat wel doet, dat je de informatie alsnog toegankelijk aanbiedt. Zoals ondertiteling bij een video of het volledig uitschrijven van een infographic. En de toegankelijkheid van een app.
  • Een drukwerkbrochure als pdf aanbieden is niet direct goede webcontent en is doorgaans niet toegankelijk. Maak vooraf beslissingen over welke content op het web verspreid wordt, wat een geschikt bestandsformaat is en hoe je toegankelijkheid borgt.
  • Geef input aan de opstellers van de verplichte toegankelijkheidsverklaring.
    Welke maatregelen en controles worden uitgevoerd door jouw afdeling?
  • Zorg dat het feedbackmechanisme in de toegankelijkheidsverklaring goed is geregeld. Problemen met de toegankelijkheid van de site, een document of app moeten worden opgepakt. Koppel feedback terug aan betrokkenen als ontwikkelaars en redacteuren.
  • Als je werkt met persona’s of gebruikersonderzoeken, neem dan mensen met verschillende functiebeperkingen op.
  • Gebruik alleen diensten zoals enquêtetools als deze de toegankelijkheid van een pagina niet verstoren en mensen met een functiebeperking deze functionaliteit kunnen gebruiken.

Nuttige links