Beleidsmedewerker

Dit is een kopie van een pagina uit het boekje Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?

Als beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor digitale toegankelijkheid zorg je dat de organisatie kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps. Een visie of strategie vormt de basis voor het inrichten van organisatiebrede werkprocessen rond uitvoering en toezicht. De toegankelijkheidsverklaring is hierbij een goed hulpmiddel.

Wat moet je doen als beleidsmedewerker digitale toegankelijkheid?

  • Zorg dat er een organisatiebrede visie en strategie is ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Laat deze vaststellen door het bestuur en management. Geef uitvoering aan de strategie samen met betrokkenen.
  • Start een inventarisatieproject. Maak met betrokkenen een overzicht van alle digitale diensten en producten, verwachte levensduur, toegankelijkheidsstatus en maatregelen die al genomen zijn. Neem ook geplande of verwachte projecten mee.
  • Controleer of inkopers op de hoogte zijn. Digitale toegankelijkheid begint vooraan in het proces. Inkopers moeten digitale toegankelijkheid als randvoorwaarde opnemen en onderzoeken bij welke producten en diensten digitale toegankelijkheid wel of geen eis is.
  • Zoek uit of in bestaande strategieën toegankelijkheidsdoelstellingen zijn benoemd.
  • Onderzoek waar in bestaand beleid toegankelijkheid moet worden uitgewerkt, waar beleid moet worden aangepast en waar aanvullend beleid nodig is.
  • Onderzoek systemen en processen voor contentcreatie op knelpunten voor digitale toegankelijkheid of laat dit onderzoeken door specialisten. Zorg voor een plan van aanpak, prioritering en deadlines die aansluiten bij jouw organisatie.
  • Organiseer bewustwordingsbijeenkomsten. Betrek ervaringsdeskundigen. Verspreid hiermee inzichten en kennis over digitale toegankelijkheid door de hele organisatie.
  • Zorg voor kaders en randvoorwaarden om digitale toegankelijkheid goed te kunnen regelen. Essentieel zijn structureel budget, tijd en ruimte voor kennisopbouw en het aanpassen van processen.
  • Verzamel alle informatie voor de verplichte toegankelijkheidsverklaring. Dit kan door middel van de ’invulassistent’. De invulassistent is een hulpmiddel om een toegankelijkheidsverklaring volgens het officiële model te maken. Betrek de verantwoordelijke bestuurder en degene die tekent. Publiceer de verklaring online.
  • Zorg dat de toegankelijkheidsverklaring up-to-date blijft. Waak voor verlopen deadlines en verouderde data. Maak digitale toegankelijkheid onderdeel van de beleidscyclus.

Nuttige links