Verklaring opstellen

De opdrachtgever (de overheidsorganisatie) is verantwoordelijk voor de toegankelijkheidsverklaring. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een product die voldoet aan de europese norm, EN 301 549 waarin WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) een op een is opgenomen, in de lijst van verplichte open standaarden te vinden onder de naam digitoegankelijk. Een audit vormt de onderbouwing of aan deze standaard wordt voldaan. Het is aan de opdrachtgever of deze het onderzoek zelf laat doen, of dat dit meegenomen wordt in de opdracht richting de opdrachtnemer.
Op deze pagina 3 scenario om tot een toegankelijkheidsverklaring te komen met de status A of B.

Stappenplan 1

De website is klaar.

 1. Audit uitvoeren; zorg dat de webteams (webbouwer en redactie) klaar staan om de gevonden issues in de website te herstellen
 2. 40 werkdagen verbetertijd; voor deze periode kun je advies-uren afnemen voor ondersteuning bij het oplossen van de issues.
 3. Toegankelijkheidsverklaring invullen; in deze periode kan je al starten met het invullen van de toegankelijkheidsverklaring. Ook hierbij biedt 200 OK ondersteuning in de vorm van tips en tools.
 4. Hercheck; op basis van de audit gaat 200 OK de issues langs en controleert of verbeteringen zijn opgelost.
 5. Toegankelijkheidsverklaring afronden; op basis van de nieuwe resultaten en het laatste onderzoeksrapport rond je de verklaring af.

Stappenplan 2

Mocht jouw website nog in ontwikkeling zijn of overweeg je een nieuwe website te nemen dan is een andere aanpak verstandiger.

 1. Quickscan uitvoeren; deze scan voeren we met enige regelmaat uit om de ontwikkelingen in de gaten te houden en daar waar nodig bij te sturen.
 2. Indien nodig combineer je dit soort trajecten met trainingen voor developers en/of het redactieteam.
 3. Audit uitvoeren; als de website bijna klaar is voeren we een audit uit. De laatste issues kunnen hierna opgelost worden.
 4. Toegankelijkheidsverklaring invullen; intussen kan de verklaring klaargezet worden.
 5. Hercheck; op basis van de laatste verbeteringen rond je het rapport af en is de kans heel groot dat je een website hebt die volledig voldoet aan de norm.
 6. Toegankelijkheidsverklaring afronden; op basis van de nieuwe resultaten en het laatste onderzoeksrapport kan je de verklaring afronden.

Stappenplan 3

Als je een oude website hebt of een website met heel veel gebreken die niet allemaal meer hersteld kunnen worden, kies dan voor de volgende aanpak.

 1. Quickscan uitvoeren; deze scan voeren we uit om de meeste knelpunten te vinden.
 2. Verbeteringen aanbrengen; aan de hand van het onderzoek bekijken we of de grootste belemmeringen en de eenvoudige oplosbare issues kunnen oppakken voor verbetering.
 3. Toegankelijkheidsverklaring invullen; hierin moet duidelijk zijn wat de verbeterplannen zijn voor de komende jaren.