Verklaring opstellen

Voor een goede, geldige toegankelijkheidsverklaring heb je een rapport nodig van een audit (volledig toegankelijkheidsonderzoek). Dat onderzoek moet aan specifieke eisen voldoen. De weg naar dit resultaat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Hieronder 3 voorbeelden van de te volgen stappen.

Stappenplan 1

 1. Audit uitvoeren; zorg dat het webteam (webbouwer en redactie) klaar zit om de gevonden issues in de website te herstellen
 2. 40 werkdagen verbetertijd; voor deze periode kun je een strippenkaart afnemen voor ondersteuning bij het oplossen van de issues.
 3. Toegankelijkheidsverklaring invullen; in deze periode kan gestart worden met het invullen van de toegankelijkheidsverklaring. Ook hierbij kan 200 OK ondersteuning bieden.
 4. Hercheck; op basis van de audit gaat 200 OK de issues langs en controleert of verbeteringen voldoen.
 5. Toegankelijkheidsverklaring afronden; op basis van de nieuwe resultaten en het laatste onderzoeksrapport kan de verklaring afgerond worden.

Stappenplan 2

Mocht jou website nog in ontwikkeling zijn of overweeg je een nieuwe website te nemen of blijkt er nog heel vee werk gedaan te moeten worden dan is een andere aanpak verstandiger.

 1. Quickscan uitvoeren; deze scan kunnen we met enige regelmaat uitvoeren om de ontwikkelingen in de gaten te houden en daar waar nodig bij te sturen.
 2. Soms worden dit soort trajecten gecombineerd met training voor developers en/of het redactieteam.
 3. Audit uitvoeren; als de website bijna klaar is voeren we een audit uit. De laatste issues worden opgelost.
 4. Toegankelijkheidsverklaring invullen; intussen kan deze verklaring klaargezet worden.
 5. Hercheck; op basis van de laatste verbeteringen wordt het rapport afgerond en is de kans heel groot dat je een website hebt die volledig voldoet aan de norm.
 6. Toegankelijkheidsverklaring afronden; op basis van de nieuwe resultaten en het laatste onderzoeksrapport kan de verklaring afgerond worden.

Stappenplan 3

Als je website dusdanig oud is of heel veel gebreken vertoond die niet hersteld kunnen worden, kies dan voor de volgende aanpak.

 1. Quickscan uitvoeren; deze scan voeren we uit om de knelpunten te vinden.
 2. Verbeteringen aanbrengen; aan de hand van het onderzoek kan bekeken worden of de grootste belemmeringen en de eenvoudige oplosbare issues verbeterd gaan worden.
 3. Toegankelijkheidsverklaring invullen; hierin moet duidelijk zijn wat de verbeterplannen zijn voor de komende jaren.