Quickscan

Met een quickscan krijg je een goed beeld in hoeverre je website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Dit onderzoek wordt in een beperkte tijd uitgevoerd en tracht van alle richtlijnen de meest voorkomende en belangrijkste onderdelen te onderzoeken en zoveel mogelijk verschillende soorten bevindingen boven water te halen.

Waarom een quickscan?

 • Voor een quickscan kies je wanneer je een beeld wilt krijgen hoe het ervoor staat met de toegankelijkheid van je website.
 • Voor webontwikkelaars is de quickscan een handig hulpmiddel om te weten of ze juiste keuzes maken in hun oplossingsrichting.
 • Een quickscan kan je bij complexe of grote projecten inzetten bij elke sprint (terugkerende fase in webontwikkeling).
 • Ben je nog niet zo ver om een volledig onderzoek uit te voeren dan is deze quickscan een goed alternatief.

Resultaat

Uit de quickscan volgt een onderzoeksrapport die je kunt gebruiken als sturing binnen je eigen organisatie of voor aansturing van de organisatie die je website bouwt of beheert. In een quickscan onderzoek ik of uitputtend op een beperkt set aan pagina's of naar keuze naar zoveel mogelijk verschillende soorten issues door de hele website heen. Binnen de tijdsspanne die staat voor de quickscan wordt de website zo volledig mogelijk onderzocht.

Kosten

Een quickscan is er al vanaf € 440 (uitgaande van 1 basis-URL). Je krijgt hiervoor:

 • Een rapport met de onderzochte succescriteria voor een toegankelijke website op een rijtje en daarbij de vermelding of er een bevinding is.
 • Als je met het onderzoeksrapport aan de slag gaat dan kunnen er altijd vragen zijn over de bevindingen. Die beantwoord ik graag! De webredactie, de webbouwer of anderen die aan de website werken mogen hun vragen per e-mail of telefoon stellen. Ik hanteer hiervoor een fair use policy.
  Je kunt ook structureel ondersteuning aanvragen in de vorm van een bijeenkomst of het afnemen van een strippenkaart-constructie.
 • Een quickscan mag je opnemen in de toegankelijkheidsverklaring, maar is niet voldoende om als (volledig) bewijs te dienen dat handmatig onderzoek is uitgevoerd.

Bijkomende kosten zijn er mogelijk voor onderzoek en uitleg, al dan niet ter plaatse.

Vervolg

Andere diensten die op de quickscan aansluiten:

 • Ondersteuning bij de toegankelijkheidsverklaring (neem contact op)
 • Webadvies (neem contact op)

De quickscan is een goede opstap naar een volledige audit op toegankelijkheid.