Initiële toegankelijkheidsscan

De initiële scan is een onderzoek naar de eerste drempels op je website, zoals toetsenbordbediening en paginastructuur. Deze miniscan is een opstap naar een vervolgtraject om de website naar een hoger (toegankelijkheids)niveau te tillen.

Waarom een initiële scan?

Er zijn een aantal redenen om voor de initiële scan te kiezen.

  • Als je nog geen duidelijk beeld hebt hoe jouw site ervoor staat qua toegankelijkheid.
  • Als eerste aanzet zijn om het beleid van je organisatie uit te voeren.
  • Om de eerste drempels op je site weg te werken.
  • Om tijdens de bouw van je website de templates die in ontwikkeling zijn te onderzoeken.
  • Ter ondersteuning van de keuze om voor verbouw of nieuwbouw van de website of webapplicatie te kiezen.

Resultaat

In de initiële scan wordt naar de belangrijkste en meest voorkomende toegankelijkheidsissues gezocht. Het resultaat is een lijst met issues. Deze issues kunnen technische issues zijn, design-issues of issues voor het webredactieteam. Een initiële scan geeft geen uitsluitsel of je website toegankelijk is of niet. De initiële scan is een goede basis om de kwaliteit van je website te meten.

Kosten

Een initiële scan is er vanaf € 440 (uitgaande van 1 basis-URL). Je krijgt hiervoor een overzicht met alle issues op een rijtje. Als je met het overzicht aan de slag gaat dan kunnen er altijd vragen zijn over de bevindingen. Die beantwoord ik graag! De webredactie, de webbouwer of anderen die aan de website meewerken mogen hun vragen per e-mail of telefonisch stellen. Ik hanteer hiervoor een fair use policy.

Vervolg

De initiële scan sluit perfect aan bij een vervolgtraject. Aan de hand van dit rapport kan bepaald worden waar de problematiek zich bevindt en welke stappen ondernomen moeten worden. Dit kunnen trainingen zijn of advies.

Als alles op orde lijkt te zijn kan gekozen worden voor een toegankelijkheidsaudit. Wil je nog geen audit maar wel een completer onderzoek, kies dan voor de quickscan.