Initiële toegankelijkheidsscan

De initiële scan is een onderzoek naar de eerste drempels op je website, zoals toetsenbordbediening en paginastructuur. Deze miniscan is een opstap naar een vervolgtraject om de website naar een hoger (toegankelijkheids)niveau te tillen.

Waarom een initiële scan?

Er zijn een aantal redenen om voor de initiële scan te kiezen.

  • Als je nog geen duidelijk beeld hebt hoe jou site ervoor staat qua toegankelijkheid.
  • Als eerste aanzet zijn om het beleid van je organisatie uit te voeren.
  • Om de eerste drempels op je site weg te werken.
  • Om tijdens de bouw van je website de templates die in ontwikkeling zijn te onderzoeken.
  • Ter ondersteuning van de keuze om voor verbouw of nieuwbouw van de website of webapplicatie te kiezen.

Resultaat

In de initiële scan wordt naar de belangrijkste en meest voorkomende toegankelijkheidsissues gezocht. Het resultaat is een lijst met issues en per issue in het kort een oplossingsrichting. Deze issues kunnen technische issues zijn of issues voor het webredactieteam. Een initiële scan geeft geen uitsluitsel of je website toegankelijk is of niet. De initiële scan is een goede basis voor de start van een verbetertraject waar je nog jaren profijt van kunt hebben.

Kosten

Een initiële scan is er vanaf € 440 (uitgaande van 1 basis-URL). Je krijgt hiervoor een overzicht met alle issues op een rijtje. Als je met het overzicht aan de slag gaat dan kunnen er altijd vragen zijn over de bevindingen. Die beantwoord ik graag! De webredactie, de webbouwer of anderen die aan de website meewerken mogen hun vragen per e-mail of telefonisch stellen. Ik hanteer hiervoor een fair use policy.

Bijkomende kosten zijn er mogelijk voor onderzoek en/of extra advies ter plaatse.

Vervolg

De initiële scan sluit perfect aan bij eventueel vervolgonderzoek in de vorm van een quickscan of volledig toegankelijkheidsaudit.