CMS'en bij waterschappen

Deze overzichten gaan over het systeem waarmee de homepage en de achterliggende pagina's van waterschappen en hoogheemraden in Nederland worden beheerd. Deze informatie is geautomatiseerd opgezocht en daarna handmatig aangevuld.

Gebruik open-source-cms bij waterschappen
Soort CMS Meting op
30-03-2015
Meting op
14-09-2016
Meting op
4-07-2018
Open 2 5 6
Gesloten 20 19 16
Onbekend 3 1 1

De open-source-cms'en bij waterschappen zijn Drupal, Plone en WordPress. In de lijst is de Unie van Waterschappen opgenomen. Het Waterschap Blija Buitendijks beschikt niet over een website; vandaar 1x "Onbekend".

CMS'en bij waterschappen
CMS Aantal organisaties
Drupal 1
EPiServer CMS 1
Hippo 5
IPROX 8
Plone 4
SharePoint 1
SIMSite 1
WordPress 1
onbekend 1

Ontbreekt er een CMS of leverancier in deze lijst of staat er iets fout in stuur dan even een berichtje.

23 organisaties gebruiken 8 verschillende CMS'en

CMS en leverancier per organisatie
id Organisatie CMS Leverancier
1 Waterschap Aa en Maas Hippo
2 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht EPiServer CMS Waternet
3 Waterschap Blija Buitendijks
4 Waterschap Brabantse Delta * Hippo
5 Hoogheemraadschap van Delfland Plone Kees TM
6 Waterschap De Dommel * Hippo
7 Waterschap Drents Overijsselse Delta * IPROX InfoProjects
8 Wetterskip Fryslân * Plone PythonUnited/Concept7
9 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier SIMSite SIMgroep
10 Waterschap Hollandse Delta Hippo
11 Waterschap Hunze en Aa's SharePoint QNH
12 Waterschap Limburg * IPROX InfoProjects
13 Waterschap Noorderzijlvest IPROX InfoProjects
14 Waterschap Rijn en IJssel IPROX InfoProjects
15 Hoogheemraadschap van Rijnland * Plone Kees TM
16 Waterschap Rivierenland Hippo
17 Waterschap Scheldestromen Drupal Cipix Internetbureau Rotterdam
18 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Plone Kees TM
19 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden IPROX InfoProjects
20 Unie van Waterschappen WordPress
21 Waterschap Vallei en Veluwe IPROX InfoProjects
22 Waterschap Vechtstromen IPROX InfoProjects
23 Waterschap Zuiderzeeland IPROX InfoProjects

Nederland telt 22 waterschappen en hoogheemraden.

Over deze pagina

Lees meer over bronnen en bronvermelding.

Andere overzichten van CMS'en binnen de overheid:

200 OK, Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter

Organisaties laatst bijgewerkt: 04 juli 2018, 18:58 (v2018-03)