CMS'en bij waterschappen

De inhoud van deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Voortaan wordt dit bijgehouden op digimonitor.nl/cms-en/waterschappen.

Deze overzichten gaan over het systeem waarmee de homepage en de achterliggende pagina's van waterschappen en hoogheemraden in Nederland worden beheerd. Deze informatie is geautomatiseerd opgezocht en daarna handmatig aangevuld.

Gebruik open-source-cms bij waterschappen
Soort CMS Meting op
begin 2015
Meting op
eind 2015
Meting op
eind 2016
Meting op
eind 2017
Meting op
eind 2018
Meting op
eind 2019
Meting op
eind 2020
Meting op
eind 2021
Open 2 5 5 6 6 6 7 6
Gesloten 22 19 18 16 16 16 15 16
Onbekend 0 0 0 1 0 0 0 0

De open-source-cms'en bij waterschappen en de Unie van Waterschappen (overkoepelende organisatie van de waterschappen) zijn sinds 2015 Drupal, Plone en WordPress. Met name WordPress kent een groei. In 2015 had het merendeel van de waterschappen een website gebouwd met IPROX of Hippo. In 2020 verdween Hippo uit de lijst en werd SIMSite een veelgebruikt CMS.
Tussen 19 januari 1917 en 17 mei 2018 was er het Waterschap Blija Buitendijks. Deze beschikte niet over een website; vandaar dat in die periode 1 keer 'Onbekend' staat.
Het aantal waterschappen loopt de afgelopen jaren langzaam terug.

CMS'en bij waterschappen
CMS Aantal organisaties
Drupal 1
EPiServer CMS 1
IPROX 7
Plone 1
SIMsite powered by Drupal 8
Wagtail CMS 2
WordPress 2

Ontbreekt er een CMS of leverancier in deze lijst of staat er iets fout in stuur dan even een berichtje.

22 organisaties gebruiken 7 verschillende CMS'en

CMS en leverancier per organisatie
id Organisatie CMS Leverancier
1 Waterschap Aa en Maas IPROX InfoProjects
2 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht EPiServer CMS Waternet
3 Waterschap Brabantse Delta SIMsite powered by Drupal SIMgroep
4 Hoogheemraadschap van Delfland IPROX InfoProjects
5 Waterschap De Dommel SIMsite powered by Drupal SIMgroep
6 Waterschap Drents Overijsselse Delta SIMsite powered by Drupal SIMgroep
7 Wetterskip Fryslân Plone PythonUnited/Concept7
8 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier SIMsite powered by Drupal SIMgroep
9 Waterschap Hollandse Delta SIMsite powered by Drupal SIMgroep
10 Waterschap Hunze en Aa's WordPress
11 Waterschap Limburg IPROX InfoProjects
12 Waterschap Noorderzijlvest SIMsite powered by Drupal SIMgroep
13 Waterschap Rijn en IJssel IPROX InfoProjects
14 Hoogheemraadschap van Rijnland Wagtail CMS Four Digits
15 Waterschap Rivierenland SIMsite powered by Drupal SIMgroep
16 Waterschap Scheldestromen Drupal Cipix Internetbureau Rotterdam
17 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Wagtail CMS Four Digits
18 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden IPROX InfoProjects
19 Unie van Waterschappen WordPress Vectrus Internet
20 Waterschap Vallei en Veluwe IPROX InfoProjects
21 Waterschap Vechtstromen IPROX InfoProjects
22 Waterschap Zuiderzeeland SIMsite powered by Drupal SIMgroep

Nederland telt 21 waterschappen en hoogheemraden.

Over deze pagina

Lees meer over bronnen en bronvermelding.

Andere overzichten van CMS'en binnen de overheid:

200 OK, Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter

Organisaties laatst bijgewerkt: 08 april 2022, 08:14 (v2021-12)