CMS'en bij waterschappen

Deze overzichten gaan over het systeem waarmee de homepage en de achterliggende pagina's van waterschappen en hoogheemraden in Nederland worden beheerd. Deze informatie is geautomatiseerd opgezocht en daarna handmatig aangevuld.

Gebruik open-source-cms bij waterschappen
Soort CMS Meting op
30-03-2015
Meting op
14-09-2016
Meting op
5-07-2021
Open 2 5 6
Gesloten 20 19 16
Onbekend 3 1 0

De open-source-cms'en bij waterschappen zijn Drupal, Plone en WordPress. In de lijst is de Unie van Waterschappen opgenomen. Het Waterschap Blija Buitendijks beschikt niet over een website; vandaar 1x "Onbekend".

CMS'en bij waterschappen
CMS Aantal organisaties
Drupal 1
EPiServer CMS 1
IPROX 7
Plone 1
SIMSite Drupal 8
Wagtail CMS 2
WordPress 2

Ontbreekt er een CMS of leverancier in deze lijst of staat er iets fout in stuur dan even een berichtje.

22 organisaties gebruiken 7 verschillende CMS'en

CMS en leverancier per organisatie
id Organisatie CMS Leverancier
1 Waterschap Aa en Maas IPROX InfoProjects
2 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht EPiServer CMS Waternet
3 Waterschap Brabantse Delta SIMSite Drupal SIMgroep
4 Hoogheemraadschap van Delfland IPROX InfoProjects
5 Waterschap De Dommel SIMSite Drupal SIMgroep
6 Waterschap Drents Overijsselse Delta SIMSite Drupal SIMgroep
7 Wetterskip Fryslân Plone PythonUnited/Concept7
8 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier SIMSite Drupal SIMgroep
9 Waterschap Hollandse Delta SIMSite Drupal SIMgroep
10 Waterschap Hunze en Aa's WordPress
11 Waterschap Limburg IPROX InfoProjects
12 Waterschap Noorderzijlvest SIMSite Drupal SIMgroep
13 Waterschap Rijn en IJssel IPROX InfoProjects
14 Hoogheemraadschap van Rijnland Wagtail CMS Four Digits
15 Waterschap Rivierenland SIMSite Drupal SIMgroep
16 Waterschap Scheldestromen Drupal Cipix Internetbureau Rotterdam
17 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Wagtail CMS Four Digits
18 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden IPROX InfoProjects
19 Unie van Waterschappen WordPress Vectrus Internet
20 Waterschap Vallei en Veluwe IPROX InfoProjects
21 Waterschap Vechtstromen IPROX InfoProjects
22 Waterschap Zuiderzeeland SIMSite Drupal SIMgroep

Nederland telt 22 waterschappen en hoogheemraden.

Over deze pagina

Lees meer over bronnen en bronvermelding.

Andere overzichten van CMS'en binnen de overheid:

200 OK, Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter

Organisaties laatst bijgewerkt: 05 juli 2021, 12:48 (v2021-06)