Rapportage van Gemeente Venlo - Venlo Online

Rapport auteur Jules Ernst, 31 augustus 2019

Evaluatie opdrachtgever Simon Besters, De Staat van het Web

Samenvatting Evaluatieresultaten

Dit rapport beschrijft in welke mate de website Venlo Online van de gemeente Venlo voldoet aan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Het onderzoek betreft een quickscan op 31 augustus 2019 uitgevoerd, waarmee toegankelijkheidsissues onderzocht en gevonden zijn. Omdat dit een quickscan is, is er bij een aantal succescriteria geen uitspraak gedaan over de uitkomst (Onbekend).

Uit het onderzoek is helaas gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1 niveau AA. Van de 50 succescriteria zijn er 23 waar we één of meerdere issues hebben gevonden. Er moet zowel in de techniek als in de inhoud verbeteringen aangebracht worden. Houdt er rekening mee dat met het doorvoeren van verbeteringen er nieuwe toegankelijkheisproblemen kunnen ontstaan.

Omdat dit onderzoek slechts een deel van alle pagina's betreft, een steekproef, kan het zijn dat er op pagina's buiten de steekproef nog problemen aanwezig zijn. Het onderzoek is een momentopname. Door voortschrijdend inzicht en technologische vooruitgang kunnen op detailniveau in de toekomst onderdelen anders worden beoordeeld.

Scope van de evaluatie

Website naam Venlo Online (www.venloonline.nl)
Scope van de website
  • Alle pagina's op venloonline.nl
  • De PDF-bestanden zijn niet uitgebreid onderzocht.
Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten Het onderzoek is een quickscan uitgevoerd op basis van de officiële evaluatiemethode zoals hier beschreven staat: https://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/evaluatiedocument
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 0 / 9 1 / 11
2. Bedienbaar 1 / 14 1 / 3
3. Begrijpelijk 0 / 5 1 / 5
4. Robuust 0 / 2 0 / 1
Totaal 1 / 30 3 / 20

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Het logo is een klikbare afbeelding. De naam van het logo ontbreekt als alternatieve tekst. Dit geldt zowel voor de logo in de header als in de footer.

Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de alternatieve tekst ontbreekt.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid ontbreekt een alternatoief voor de gesproken tekst: De automatische ondertteling is geen goede weergave van wat er gezegd wordt.
Dit probleemk komt op meer pagina's voor.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid ontbreekt een alternatoief voor de gesproken tekst: De automatische ondertteling is geen goede weergave van wat er gezegd wordt.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij het zoekveld een label. Voor hulpsoftware is nu niet duidelijk wat de bedoeling van dit veld is. Zie ook SC 3.3.2.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/colofon zijn koppen in de tekst gebruikt. Deze zijn echter vet gemaakt met het b-element in plaats dat hier h2-elementen zijn gebruikt.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/privacy zijn koppen in de tekst gebruikt. Deze zijn echter vet en/of schuin gemaakt in plaats dat hier h2- en h3-elementen zijn gebruikt. Ook de paragrafen ontbreken. De alinea's worden gescheiden met het br-element. En ook de opsommingen zijn verkeerd gemarkeerd. Het ul-element en li-elementen ontbreken. Tevens wordt er onderstreping gebruikt waardoor dit net links lijken te zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/cookies is eveneens geen semantische code gebruikt om de content te structureren.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/themas worden voor de themas koppen (H1) gebruikt. Deze koppen bevatten geen content er onder. Gebruik daarom geen kop-elementen hiervoor.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/buurtbudget zijn voor alle koppen H1 gebruikt. Hierdoor is de structuur van de pagina niet duidelijk.Gebruik bij voorkeur slechts één H1 per pagina.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-11-09/succesvolle-projectenronde-buurtbudget-vastenavondkamp wordt een table gebruikt. De koppen in de tabel zijn vet gemaakt in plaats van dat er echte tabelkoppen gebruikt zijn.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/buurtbudget is de volgorde in de html eerst de afbeelding en dan pas de kop en de onderliggende content. Zorg ervoor dat de afbeelding ook onder de kop wordt geplaatst met html zodat duidelijk is bij welke kop de afbeelding hoort. Met CSS-code mag de afbeelding visueel voor de kop geplaatst worden.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op Venlo Online bevindt zich een PDF:
https://www.venloonline.nl/publish/321/Begroting%20Venlo%202019-2022.pdf
In de begroting staat "De maatwerkvoorzieningen zijn rechts in
figuur 1 weergegeven.". Als je dit document op het scherm bekijkt, dan komen de pagina's vaak niet naast elkaar in beeld. Het figuur is dan ook niet rechts te zien. Voor mensen die het scherm niet kunnen zien is deze plaatsbepaling helemaal lastig.

1.3.4 Orientatie: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.3.5 Identificeer doel van de invoer: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op Venlo Online bevindt zich een PDF:
https://www.venloonline.nl/publish/321/Begroting%20Venlo%202019-2022.pdf
In de begroting worden grafieken gebruikt. In het begin lijkt dit goed te gaan, maar vanaf pagina 213 zijn de lijnen in de grafiek enkel nog door kleur te onderscheiden. Op pagina 210 is wel een goed voorbeeld te vinden.

1.4.2 Geluidsbediening : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast gaat op veel plaatsen mis. Hieronder de voorbeelden van de homepage. Ook op ander epagina's komen meer van soortgelijke problemen voor.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ heeft de tekst "Welkom bij .. de gemeentelijke nieuwssite" op de foto een te laag contrast op veel plekken. Dit hangt sterk af van de achtergrondfoto. Op veel plekken is er een contrastratio van minder dan 1,7:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ is er een transparante grijze balk dat het menu bevat. Op plekken waar wit is in de achtergrondfoto is het contrastratio 2,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ boven de blokken zoals "Uitgelicht" staat groene tekst op een witte achtergrond "Leesduur: ±1 minuut". Het contrastratio is 3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ onder de foto's bij de blokken zoals uitgelicht staat een datum in lichtgrijs op een witte achtergrond. Het contrastratio is 1.8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ staan links in het blok "Meest gelezen" witte letter s op een groene achtergrond. Het contrast is 3,0:1. Voor de vette tekst "Meest gelezen" is dit net voldoende. Voor de overige tekst is dit te laag. Dit moet 4,5:1 zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/ heeft de placeholdertekst "Zoeken" een contrast van 2,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina https://www.venloonline.nl/cookies is het contrast op de knop Accepteren te laag.

1.4.4 Herschalen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Bij inzoomen verschijnt er in plaats van het menu een knop om het menu te openen. De naam van deze knop luidt "toggle navigation". Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware kan het mogelijk niet duidelijk zijn wat de bedoeling van deze knop is.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-06-07/venlo-moet-stevig-aan-de-bak staan 2 afbeeldingen met veel tekst. Deze tekst is niet voor iederee (goed) leesbaar.

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.11 Niet-tekstueel Contrast: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/ bevinden zich op de foto als je goed kijkt social media links naar twitter, facebook, etc. Het contrast is afhankelijk van de plek op de foto 1,7:1 waar dit 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekst spatiëring: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Een deel van het menu verdwijnt achter het logo bij bepaalde resoluties. Op de homepage passen sommige woorden niet meer in hun tekstvlak en worden daardoor onleesbaar.

1.4.13 Inhoud bij hover of focus: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In een lage resolutie wordt het menu verborgen onder een knop. Als het menu wordt uitgeklapt, kan deze niet meer weggehaald worden. Bij bepaalde schermformaten is zelfs het hele menu niet meer bereikbaar omdat de onderliggende content scrollt, maar het menu niet.

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid is er de mogelijkheid om het bericht te delen op verschillende social media. Dit werkt niet goed met toetsenbord. Het lijkt erop dat je niet kunt selecteren via welke van de social media je het bericht wilt versturen.

2.1.2 Geen toetsenbordval : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.1.4 Sneltoetsen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina's met YouTube-filmpjes staan de sneltoetsen aan. Deze sneltoetsen zijn door de gebruiker niet eenvoudig uit te schakelen. Zorg ervoor dat de sneltoetsen in YouTube zijn uitgeschakeld.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: De mogelijkheid om terugkerende content te omzeilen ontbreekt.

2.4.2 Paginatitel : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/tag/openbare-ruimte?page=93 ontbreekt de kop en de titel luidt Nieuws. Alle nieuwsoverzichten heten Nieuws. Er is nu niet duidelijk waarop gefilterd, gesorteerd of geselecteerd is.

2.4.3 Focus volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de link van het logo is geen alternatieve tekst geplaatst. Zie ook SC 1.1.1.

Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de alternatieve tekst ontbreekt. Zie ook SC 1.1.1.

2.4.5 Meerdere manieren : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.7 Focus zichtbaar : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op een aantal plaatsen is de focus niet goed zichtbaar, bijvoorbeeld op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid bij de knoppen om via social media te delen. Ook op links in de header en in de tekst onderin is de focus niet zichtbaar.

2.5.1 Aanwijsgebaren: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.2 Aanwijsannulering: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: – Vrijwel alle grafische knoppen en links hebben geen naam en zijn daardoor niet te bedienen met bijvoorbeeld spraaksoftware.

2.5.4 Activerende beweging: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina ontbreekt de taalmarkering in de HTML-code.

3.1.2 Taal van onderdelen : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.2 Bij input : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.2 Labels of instructies : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij het zoekveld een label. Zie ook SC 1.3.1.

3.3.3 Foutsuggestie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

4.1.2 Naam, rol, waarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij de zoekknop de naam van de knop.

Op de link van het logo ontbreekt de naam. Zie ook SC 1.1.1.

Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de naam ontbreekt. Zie ook SC 1.1.1.

Bij de nieuwsberichten op de homepage kan je extra informatie zien bij het onderwerp door middel van 1 of 2 icoontjes rechtsboven het bericht. Bij focus of hover zie je "Dit artikel heeft tekst" of "Dit artikel heeft meerdere afbeeldingen". Voor hulpsoftware is deze informatie niet bereikbaar.

4.1.3 Statusboodschappen: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is een quickscan uitgevoerd op basis van de officiële evaluatiemethode zoals hier beschreven staat: https://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/evaluatiedocument

Informatie over WCAG 2.0

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online W3C evaluatietool.