Rapportage van gemeente Venlo

Rapport auteur Jules Ernst, 1 augustus, 2019

Evaluatie opdrachtgever Simon Besters, De Staat van het Web

Samenvatting Evaluatieresultaten

Dit rapport beschrijft in welke mate de website van de gemeente Venlo voldoet aan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Het onderzoek betreft een quickscan op 20 juli 2019 uitgevoerd, waarmee toegankelijkheidsissues onderzocht en gevonden zijn. Omdat dit een quickscan is, is er bij een aantal succescriteria geen uitspraak gedaan over de uitkomst (Onbekend).

Uit het onderzoek is helaas gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1 niveau AA. Van de 50 succescriteria zijn er 12 waar we één of meerdere issues hebben gevonden. Ondanks deze uitkomst is de algehele indruk dat er al goed rekening gehouden met toegankelijkheid. De websites zijn dan ook goed te testen met bijvoorbeeld enkel een toetsenbord. Houdt er rekening mee dat met het doorvoeren van verbeteringen er nieuwe toegankelijkheisproblemen kunnen ontstaan.

Omdat dit onderzoek slechts een deel van alle pagina's betreft, een steekproef, kan het zijn dat er op pagina's buiten de steekproef nog problemen aanwezig zijn. Het onderzoek is een momentopname. Door voortschrijdend inzicht en technologische vooruitgang kunnen op detailniveau in de toekomst onderdelen anders worden beoordeeld.

Scope van de evaluatie

Website naam Gemeente Venlo (www.venlo.nl)
Scope van de website
  • Alle pagina's op venlo.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen
  • De PDF-bestanden zijn niet meegenomen in deze quickscan
Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten Het onderzoek is een quickscan uitgevoerd op basis van de officiële evaluatiemethode zoals hier beschreven staat: https://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/evaluatiedocument
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 3 / 9 3 / 11
2. Bedienbaar 1 / 14 0 / 3
3. Begrijpelijk 0 / 5 1 / 5
4. Robuust 0 / 2 0 / 1
Totaal 4 / 30 4 / 20

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venlo.nl/burgemeester-antoin-scholten is een foto van de burgemeester aanwezig. Aan deze afbeelding is een alt-tekst geplaatst en het title-attribuut is gevuld. Vlak boven de foto staat al de naam van de burgemeester genoemd en ook naast de foto zien we de naam van de burgemeester. Voorleeshulp leest nu 3 of 4x de naam voor. Haal liever het title-attribuut weg bij de afbeelding en maak het alt-attribuut leeg (alt="") zodat mensen met een voorleeshulp voldoende maar niet te vaak hetzelfde te horen krijgen. Dit is geen strikte eis volgens WCAG.

Op de pagina https://www.venlo.nl/paspoort-en-id-kaart-voor-nederlanders-die-het-buitenland-wonen staan voor 2 blokken met tekst een uitroepteken in een rood rondje. Het tekst-alternatief voor deze waarschuwingssignalering ontbreekt.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Hoewel de koppenstructuur geen strikte eisen kent in WCAG is het goed om de relaties in de pagina door middel van de koppen te verduidelijken.
Zo is er op de homepage bij het opvragen van de koppenstruktuur "Verkiezingen" onder een kopniveau 2 geplaatst en zijn de eerstvolgende koppen "Telefoon: 14 077" en "Stadskantoor" van niveau 3, waardoor het net lijkt alsof deze content bij Verkiezingen hoort.

Op de pagina https://www.venlo.nl/maak-een-afspraak/formulier-0 wordt bij afspraak maken stap 2 "Datum en tijd" een tabel gebruikt. De tabel heeft netjes koppen. In de cellen is echter extra tekst in de HTML opgenomen die eensluidend is. Daardoor wordt ochtend 2x voorgelezen. Hierop wordt niet afgekeurd, maar is voor gebruikers van voorleessoftware wel vervelend.

Op de pagina https://www.venlo.nl/melden/formulier is het label bij Bestand kiezen niet goed geassocieerd met het bijbehorende veld.

Op de pagina https://www.venlo.nl/paspoort-inwoner-venlo zijn hele zinnen met het strong-element gemarkeerd. gebruik hier een classnaam en CSS-code voor. Dit komt ook op andere pagina's voor zoals:
https://www.venlo.nl/paspoort-en-id-kaart-voor-nederlanders-die-het-buitenland-wonen

1.3.2 Betekenisvolle volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.3.4 Orientatie: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.3.5 Identificeer doel van de invoer: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venlo.nl/maak-een-afspraak/formulier-0 ontbreekt bij stap 3 "Uw gegevens" autocomplete bij de bekende velden. Op pagina XXX is een formulier waar persoonlijke informatie wordt verzameld. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch kunnen worden bepaald. Dat kan door het autocomplete-attribuut aan het input-element toe te voegen in de HTML-code. Deze ontbreekt nu.

Op pagina https://www.venlo.nl/melden/formulier is een formulier waar persoonlijke informatie wordt verzameld. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch kunnen worden bepaald. Dat kan door het autocomplete-attribuut aan het input-element toe te voegen in de HTML-code. Deze ontbreekt nu.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.2 Geluidsbediening : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: op de pagina https://www.venlo.nl/melden/formulier staan onder "Bestand kiezen" staan 2 regels cursief met grijze tekst. Het grijs #777777 heeft op wit een contrastratio die net iets minder is dan nodig: 4.47:1 waar dit 4:5 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina wordt in de HTML de volgende code aangeboden: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
Hierdoor kunnen gebruikers op sommige devices geen gebruik maken van de standaard ingebouwde zoomfunctie van het device.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.11 Niet-tekstueel Contrast: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venlo.nl/maak-een-afspraak/formulier-0 heeft de knop "Kies tijd" een te lage contrastratio.

Op elke pagina heeft het invoervak zoeken een te laag contrast met de omgeving.

Op de pagina https://www.venlo.nl/afspraak-maken-voor-nederlanders-het-buitenland/formulier hebben de invoervakken bij stap 3 een te laag contarstratio.

1.4.12 Tekst spatiëring: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.13 Inhoud bij hover of focus: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Als zoeken de focus krijgt verschijnt er een lijst met "Veel gezocht". Deze items zijn niet bereikbaar met het toetsenbord.

2.1.2 Geen toetsenbordval : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.1.4 Sneltoetsen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.2 Paginatitel : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.3 Focus volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.5 Meerdere manieren : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat in de bovenkant van in de kop een niet zichtbare kop "Select language". De content odner deze kop luidt "invest in Venlo". Daarmee komt de inhoud van de kop niet overeen met de inhoud van de onderliggende content.

2.4.7 Focus zichtbaar : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox is de focus op de zoekknop niet (voldoende) zichtbaar.

Op de pagina https://www.venlo.nl/maak-een-afspraak/formulier-0 is de focus op de knoppen "Nog een product toevoegen" en "Datum en tijd kiezen" niet zichtbaar (in Firefox). Ook op andere knoppen is de focus niet zichtbaar.

2.5.1 Aanwijsgebaren: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.2 Aanwijsannulering: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.4 Activerende beweging: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In de kop van de website zijn 2 Engelstalige links. Hier is geen taalwissel in de HTML-code opgegeven.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.2 Bij input : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venlo.nl/maak-een-afspraak/formulier-0 is een formulier met verplichte velden. Als deze niet zijn ingevuld ontbreekt de expliciete fout, bijvoorbeeld dat het veld niet is ingevuld. De instructie en foutsuggestie is wel goed.

3.3.2 Labels of instructies : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.3 Foutsuggestie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

4.1.2 Naam, rol, waarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://www.venlo.nl/ wordt gebruik gemaakt van aria-owns in de code. De verwijzing van aria-owns, "fac-result" bestaat niet in de HTML. Vraag is of hier WAIr-ARIA nodig is hier en of dit dan de juiste code is.

Op de pagina https://www.venlo.nl/paspoort-inwoner-venlo wordt in de code aria-expanded op de uitklapbare tekst; deze code hoort een andere status te krijgen bij geopende en gesloten toestand. Deze staat nu alijd op true.

Op de pagina https://www.venlo.nl/paspoort-inwoner-venlo worden de uitklapbare teksten in de HTML als tabbladen behandeld. Visueel lijkt dit meer op een accordion. Ik weet nog niet of ik dit hier moet afkeuren. Overigen is het gebruik van ingevouwen content niet altijd even handig. Mensen die via Ctrl+F in de pagina naar content willen zoeken kunnen deze niet vinden omdat de aanwezige tekst verstopt is in de accordion.
Hier een voorbeeld waarbij de content waarschijnlijk nog geen half A4-tje is maar waar alle nuttige informatie verstopt wordt en de bezoeker zo met extra clicks wordt opgezadeld: https://www.venlo.nl/aansprakelijk-stellen-van-de-gemeente
Overigens is dit geen punt waar in WCAG op afgekeurd wordt.

4.1.3 Statusboodschappen: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Informatie over WCAG 2.0

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online W3C evaluatietool.