terug naar overzicht

Report for Werkplein Hart van West-Brabant


Onderzoeker
Renate Roke
Datum
2020-12-10 16:47:34 +0100
Opdrachtgever

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website van Werkplein Hart van West-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam websites Werkplein Hart van West-Brabant
Scope van de website
 • alle pagina's op werkpleinhartvanwest-brabant.nl/
 • niet de pagina's op digipoort.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
 • niet de pagina's op inloggen.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
 • niet de pagina's op meedoenhartvanwestbrabant.nl
 • niet de pagina's achter DigiD
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 0 5 15
2 Bedienbaar 1 4 12
3 Begrijpelijk 0 0 10
4 Robuust 0 1 2
Totaal 1 10 39

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het vergrootglas-icoon op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ heeft geen alternatieve tekst en geen andere manier waarop duidelijk wordt voor screenreader gebruikers wat er gebeurt als men op het icoon klikt. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


Het rode icoon met het witte uitroepteken op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… heeft geen alternatieve tekst. Dit icoon geeft aan dat deze informatie belangrijk is en dat wordt niet op een andere manier duidelijk gemaakt. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Dit icoon zit ook in de corona-informatie balk die bezoekers te zien krijgen wanneer zij voor het eerst op de website komen en dit icoon heeft ook geen alternatieve tekst. Dit probleem komt op meerdere pagina's, waaronder werkpleinhartvanwest-brabant.nl/er-komt-iemand-bij-u-wonen-…, voor.


Het witte icoon met het blauwe uitroepteken in de footer op elke pagina heeft geen alternatieve tekst. Dit icoon geeft aan dat deze informatie belangrijk is en dat wordt niet op een andere manier duidelijk gemaakt. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.


De rode pijl-iconen op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… hebben geen alternatieve tekst. Deze iconen geven aan dat deze kopjes uitgeklapt kunnen worden en dat wordt niet op een andere manier aangegeven. Zie ook 4.2.1. Dit probleem komt op meerdere pagina's (zoals werkpleinhartvanwest-brabant.nl/werk) voor.


De afbeelding met het toegankelijkheidslabel op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/proclaimer verwijst naar een externe informatie voor meer informatie, maar in de afbeelding zelf staat informatie die verder niet op de huidige pagina terug te vinden is. Voeg deze tekst toe op de pagina (bij voorkeur) of voeg de tekst toe in de alternatieve tekst (erg lang). Zie ook 1.4.5.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijstandsuitkering staat een DigiD icoon die ook linkt naar een inlogpagina, maar dat is niet duidelijk omdat er geen alternatieve tekst of linktekst is opgenomen. Zie ook 2.4.4. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, zoals op werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inloggen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet getest

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet getest

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet getest

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)


Uitkomst: Niet getest

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet getest

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kopjesin de header en de footer hebben een level 2 heading, terwijl de kopjes op de pagina's zelf een level 3 heading hebben. Dit betekent technisch gezien dat de maker van de website de informatie in de footer belangrijker vindt dan de inhoud van de pagina. Screenreadergebruikers kunnen een kopjes-overzicht opvragen en scannen de inhoud van level 1 tm 3-4 etc. Ook voor SEO is dit nadelig. Pas de volgorde van de headings aan om dit probleem op te lossen. Dit is een best practice.


De kopjes op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… hebben zowel een heading level 3 als de html opmaak <strong>. Dit is verwarrend voor screenreader gebruikers, aangezien <strong> aangeeft dat het om extra belangrijke tekst gaat. Gebruik alleen een heading level en pas de opmaak aan met CSS om dit probleem op te lossen en voorkom het opmaken van teksten met semantische HTML. Dit is een best practice.


De tabel onder het kopje Premie en eigen risico op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… heeft een kopje Premies 2021. Aangezien het hier om de naam van een tabel moet dit worden opgenomen binnen de <table> als caption. Dit maakt de relatie tussen kopje en tabel duidelijker voor screenreader gebruikers.


De tabel onder het kopje Premie en eigen risico op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… heeft in de tabel koppen met heading level 3. Als je in een tabel koppen wil gebruiken, moeten die aangegeven worden met <th>. Screenreader gebruikers kunnen een koppenlijst opvragen om zo door de inhoud te scannen en het is verwarrend dat er onder deze koppen dan vervolgens alleen een getal staat, omdat het voor de gebruiker dan niet duidelijk is dat ze in een tabel zitten. Gebruik table headers om dit probleem op te lossen.


Ook de tabel onder het kopje Inkomensgrens voor deelname op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… heeft foute koppen, zoals hierboven besproken. Daarnaast is niet in de code opgenomen waarop de kop van toepassing is (scope=col). Pas dit aan om dit probleem op te lossen. Dit komt ook voor in de tabel op op onder andere pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-…, wanneer men in het tweede veld kiest voor Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand.


De tabel onder het kopje Inkomensgrens voor deelname op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… heeft meerdere zinnen/data per cel. Hierdoor is het voor screenreader gebruikers en slechtzienden niet duidelijk welk bedrag bij welke zin hoort. Voeg tabelrijen toe om dit probleem op te lossen.


De introductietekst op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/proclaimer is opgemaakt in <strong>, terwijl dit niet nodig is. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers omdat <strong> aangeeft dat deze tekst extra belangrijk is. Maak de tekst eventueel donkerder in CSS als een aparte opmaak voor intro's toch gewenst is.


De Lees verder links op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/nieuwsoverzicht zijn opgemaakt als lijst, waardoor screenreader gebruikers 'Lijst met één item, link' opgelezen krijgen. Dit is verwarrend en onnodig. Verwijder het lijst element om dit op te lossen.


De kopjes op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inloggen zijn niet opgemaakt als kopjes maar met <strong>, waardoor screenreadergebruikers die een kopjes overzicht opvragen deze koppen niet te zien krijgt. Gebruik H2 als element om dit probleem op te lossen.


De paragrafen op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inloggen zijn opgemaakt met <strong> terwijl het hier om gewone paragrafen gaat. <strong> geeft screenreadergebruikers aan dat deze tekst extra belangrijk is. Moet de tekst toch donkerder zijn? Gebruik dan CSS om de opmaak aan te passen.


De bewijsstukken die worden aangemerkt op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-… wanneer in de tweede optie Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand word gekozen, zijn opgemaakt met H3 terwijl dit zijn kopjes zijn. Maak hier een gewone paragraaf (en lijst) van om dit op te lossen.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-… wanneer in de tweede optie Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand word gekozen, verschijnt er een stuk tekst met daarin twee zinnen die eruit zien als een genummerde lijst, maar niet opgemaakt zijn als een lijst. Pas dit aan om dit op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's binnen dit proces voor.


De tabel op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-… die verschijnt wanneer in de tweede optie Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand word gekozen, bevat lijsten. Dit is verwarrend en onnodig. Maar in dit geval is de tabel überhaupt alleen gebruikt omdat het dan mogelijk is om twee kolommen te gebruiken. Verwerk dit in de CSS in plaats van in een tabel om dit op te lossen. Dit geldt voor alle tabellen op deze pagina en op andere pagina's binnen dit proces.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-… wanneer in de tweede optie Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand word gekozen, staan meerdere zinnen in <strong> opgemaakt waar dat niet nodig is. Moet deze tekst toch donkerder? Los dat dan op in CSS. Dit komt op meerdere pagina's binnen dit proces voor.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/certificaat-voor-sociaal-… staan quotes die zijn opgemaakt met <strong> in plaats van een html quote element. Dit is verwarrend voor screenreader gebruikers. Maak gebruik van het juiste element om dit probleem op te lossen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Niet getest

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen


Uitkomst: Niet getest

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand


Uitkomst: Niet getest

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Niet getest

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… staat onder het kopje Aanvragen verzekering een knop/link met de tekst Aanvragen collectieve zorgverzekering. Wanneer deze knop focus krijgt is dat alleen zichtbaar doordat de kleur van de knop iets donkerder wordt. Dit is niet duidelijk genoeg voor slechtzienden. Voeg een focus rectangle toe, of een andere manier om duidelijk te maken dat de knop focus heeft, om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de knop/link Afmelden collectieve zorgverzekering in het contentblok direct daarna, en op andere pagina's zoals werkpleinhartvanwest-brabant.nl/paginabestaatniet.


De selectieboxen op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzondere-bijstand-… krijgt als enige herkenbare focus indicatie een nét iets donkerdere kleur. Zorg ervoor dat er op een andere manier duidelijk is dat een selectiebox focus heeft om dit probleem op te lossen.

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening


Uitkomst: Niet getest

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De blauwe tekst met een witte achtergrond (na het navigatieblok) op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ heeft een te laag contrast wanneer de tekst focus heeft. De contrastratio is dan 4,44:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Kies een donkerdere kleur om dit probleem op te lossen.


De linktekst in het rode blok bovenaan pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ heeft te weinig contrast wanneer de tekst focus heeft. De contrastratio is dan 1,22:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Kies een donkerdere kleur of een lichtere achtergrondkleur om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


De linktekst in het rode blok bovenaan pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ heeft te weinig contrast. De contrastratio is 2,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Kies een donkerdere kleur of een lichtere achtergrondkleur om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


Wanneer de navigatieblokken op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ focus hebben, verandert de achtergrond naar een donkerblauwe achtergrond met een witte 'swirl' erin (zie bijgevoegde screenshot). Wanneer in het lichte deel tekst staat, is de contrastratio net niet hoog genoeg. Dan is er een contrastratio van 4,3:1 waar dit minimaal 4,5;1 moet zijn. Pas de achtergrond aan om dit probleem op te lossen.


De blokken content onder Voor werkgevers, Actueel en Over werkplein toetsenbord focus hebben wordt de tekst wit (net zoals wanneer de focus met de muis is), maar de achtergrond kleur niet donkerblauw, waardoor de tekst in het geheel niet meer leesbaar is.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Niet getest

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding met het toegankelijkheidslabel op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/proclaimer verwijst naar een externe informatie voor meer informatie, maar in de afbeelding zelf staat informatie die verder niet op de huidige pagina terug te vinden is. Het is niet nodig dat deze informatie in een afbeelding staat die niet door gebruikers aangepast kan worden.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Niet getest

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Niet getest

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatieren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatieren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Niet getest

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Niet getest

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het vergrootglas dat de zoekfunctie moet openen op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/, is niet bedienbaar met het toetsenbord (wel met de muis). Zorg ervoor dat deze div de juiste rol heeft (button) en een tabindex waarde krijgt zodat icoon focus kan krijgen. Zorg er daarnaast voor dat screenreaders kunnen identificeren wat de button doet, met de juiste naam/beschrijving. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Niet getest

2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer het betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets


Uitkomst: Niet getest

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar


Uitkomst: Niet getest

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen


Uitkomst: Niet getest

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde


Uitkomst: Niet getest

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De skiplink 'Naar hoofdinhoud' op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ slaat het blok Werkzoeken, Uitkering, Collectieve zorgverzekering met korting en Coronavirus over, terwijl dit geen herhalende content is. Verplaats het anker waar de skiplink naar verwijst om dit probleem op te lossen.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… verwijst de skiplink naar de Home-link in het kruimelpad-menu, maar dit is herhalende content. De skiplink moet verwijzen naar de H1 en de focus verplaatsen naar de eerstvolgende link daarna met de volgende tab. Verplaats het anker waar de skiplink naar verwijst om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's (zoals werkpleinhartvanwest-brabant.nl/werk) voor.


De 404 pagina zoals te zien op werkpleinhartvanwest-brabant.nl/paginabestaatniet heeft geen skiplink om de navigatie en de home knop over te slaan.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel


Uitkomst: Niet getest

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers op de links Contact of Voor werkgevers klikken op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/, verspringt de focus niet mee naar dat deel van de pagina. Zorg ervoor dat de focus ook daadwerkelijk op het juiste deel van de pagina komt om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor (voor Contact).

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ worden meerdere links aangewezen met de tekst 'Klik hier'. Voor gebruikers met een screenreader (die bijvoorbeeld een linklijst op kunnen vragen) is het niet duidelijk waar die links naar verwijzen. Maak de linktekst duidelijker om dit op te lossen.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zoekresultaten staat links bovenin het logo van Werkplein Hart van West-Brabant. Deze afbeelding is tegelijkertijd een link naar de homepage, maar dat wordt niet duidelijk uit de alternatieve tekst. Pas de alternatieve tekst aan (voeg bij voorbeeld | Homepage ) toe om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.


Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijstandsuitkering staat een DigiD icoon die ook linkt naar een inlogpagina, maar dat is niet duidelijk omdat er geen alternatieve tekst of linktekst is opgenomen. Daarnaast verwijst de knop ernaast naar dezelfde pagina, dus de link onder dit icoon is eigenlijk dubbelop en onnodig. Verwijder de link of voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem te lossen. Zie ook 1.1.1. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, zoals op werkpleinhartvanwest-brabant.nl/inloggen.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren


Uitkomst: Niet getest

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels


Uitkomst: Niet getest

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Voldoende

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren


Uitkomst: Niet getest

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering


Uitkomst: Niet getest

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Niet getest

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering


Uitkomst: Niet getest

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina


Uitkomst: Niet getest

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Niet getest

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus


Uitkomst: Niet getest

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input


Uitkomst: Niet getest

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie


Uitkomst: Niet getest

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie


Uitkomst: Niet getest

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Niet getest

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Niet getest

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie


Uitkomst: Niet getest

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)


Uitkomst: Niet getest

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Niet getest

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ staat in de navigatiebalk een vergrootglas als icoon/button voor de zoekfunctie. Deze button is niet toegankelijk voor screenreader gebruikers, onder andere omdat er geen juiste naam, rol en waarde is toegewezen. Voeg dit toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 2.1.1.


De contentblokken op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ (Werk zoeken, Collectieve zorgverzekering, etc.), hebben de gehele tekst in het blok, dus heading en paragraaf, als linktekst. Screenreader gebruikers die een linklijst opvragen, krijgen een lijst met hele lange teksten voorgelezen. Kort de linktekst in om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de contentblokken in de tab-list op de homepage.


De contentblokken op pagina werkpleinhartvanwest-brabant.nl/collectieve-zorgverzekering-… zijn onderverdeeld in dropdown menu's, deze hebben als rol link, terwijl het uitklapmenu's zijn. Daarnaast wordt er in de code ook niet aangegeven of het menu uitgeklapt is of niet, waardoor screenreader gebruikers niet weten dat er iets gebeurt op het scherm. Pas de rol en de staat (ingeklapt/uitgeklapt) aan om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's (zoals werkpleinhartvanwest-brabant.nl/werk) voor.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


Uitkomst: Niet getest

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

issues only

Over 200 OK/Jules Ernst

200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.