Details Audit digitale toegankelijkheid website SVB

Scope van de evaluatie

Naam websites SVB
Scope van de website
  • Alle pagina's op www.svb.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen van svb.nl
  • Niet de pagina's achter DigiD
Alle overige websites zullen apart onderzocht worden.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de pagina www.svb.nl/nl is een afbeelding met een foutief geïmplementeerd alt-attribuut. Het gaat om het logo bovenaan de pagina. Hier staat alt=“>De Sociale Verzekeringsbank.". Het logo bevat meer tekst dan dat er in de alt-tekst staat. Zorg ervoor dat de alt-tekst alle tekst beschrijft, inclusief het woord Logo vooraan. Let er tevens op dat indien het logo klikbaar is ook het doel genoemd wordt, bijvoorbeeld "Ga naar homepage".
Een tweede probleem is dat aan het img-element een role=presentation is toegekend. Daardoor is het element geen afbeelding meer en heeft het alt-attribuut geen betekenis meer voor de browser (en dus hulpsoftware).

Bevinding 2: Op de pagina www.svb.nl/nl staat een icoon zonder alternatieve tekst.. Het gaat om het i-icoon in de notificatie bovenaan de pagina. Voeg een alternatieve tekst toe voor dit icoon, bijvoorbeeld ”Let op”.
Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar de notificatie wordt getoond.

Bevinding 3: Op de pagina www.svb.nl/nl staat de notificatie met achteraan een kruisje om de melding te verwijderen. Het kruisje heeft geen goede alternatieve naam. Deze wordt enkel door middel van het title-attribuut op de knop geplaatst. Het title-attribuut wordt niet door elke browserversie in combinatie met hulpsoftware goed ondersteund. Een goed alternatief voor knoppen en links in combinatie met SVG's is te vinden op de website van Scott O'Hara: www.scottohara.me/blog/2019/05/22/contextu…
Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar de notificatie wordt getoond.
Pas deze techniek op alle SVG in de HTML-code toe.

Bevinding 4: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/… staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop). Voor deze hulpfunctie is geen alternatieve tekst aanwezig zodat een iemand die het scherm niet kan zien geen idee heeft wat er gebeurt.

Bevinding 5: Op pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/… wordt een afbeelding gebruikt om aan te geven dat de link geopend wordt in een nieuw venster of tabblad. Het gaat om de afbeelding bij de link naar MijnOverheid. Plaats niet-visueel tekst in de code waardoor bezoekers met hulpsoftware de betekenis van de afbeelding voorgelezen krijgt.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Bevinding 6: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij wordt in de tekst het beeldmerk gebuikt met de tekst "Werken bij de SVB, dat biedt kansen.". De alternatieve tekst bij deze afbeelding ontbreekt.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op alle pagina's zoals bijvoorbeeld www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/… is een uitklapmenu aanwezig. Die is te bedienen met het zogenaamde hamburgermenu, de menuknop. Het onderliggend menu is een lijst waar aan het ul-element een role="menu" is toegekend. Gebruik deze rol enkel voor (web)applicaties, niet voor websites. Overigens is dit ARIA-attribuut niet goed geïmplementeerd. Door het ul-element een andere rol te geven hebben de li-elementen (listitem) binnen deze ul geen goede parent meer (list).

Bevinding 8: Voor PDF geldt de tijdelijke uitzonderingsregel. Zie voor meer info de leeswijzer in dit document.
In het document 40.044NT_1119.pdf "Einde salarisadministratie PGB" is een veld aanwezig "klantnummer SVB". Dit veld bestaat uit 6 losse velden. Als je het scherm niet kunt zien is niet duidelijk dat elk veld een apart nummer is. Geef bijvoorbeeld elk veld een unieke naam (1e cijfer, 2e cijfer, 3e etc...)
Dit eldt ook voor het veld "burgerservicenummer (BSN)".
Ook bij het datumveld is niet duidelijk welke 8 cijfers je in moet vullen. Wel is duidelijk of je met de dag, maand of jaar bezig bent.

Bevinding 9: In het document 40.044NT_1119.pdf "Einde salarisadministratie PGB" zijn er selectievakjes bij "Waarom wilt u de salarisadministratie stoppen?". Deze zijn niet gekoppeld aan de tekst die achter de selectievakjes staan waardoor niet duidelijk is welk vinkjee je nu aan of uitzet als je het scherm niet kan zien.

Bevinding 10: In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" is op de eerste pagina een inhoudsopgave. De titels van de onderwerpen zijn gemarkeerd als kop. Deze koppen hebben geen content en mogen dus niet als kop opgemaakt worden. Een P volstaat.

Bevinding 11: In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" zijn op pagina 2 kopjes boven elke alinea opgenomen zoals "Belasting", "Belastingplicht in Duitsland", etc.. Deze zijn niet opgemaakt als kopjes. Maak gebruik van H3-elementen.
Dit is in het hele document aan de orde. Zorg ook voor het goed bijeenhouden van paragrafen.

Bevinding 12: In het document 0981NX.pdf "Informatie voor startende grensarbeiders" zijn terugkerende elementen zoals de kop en de voet en een nummer aan de zijkant van de pagina. Maak van deze terugkerende elementen op een pagina artifacts, zodat deze na pagina 1 niet telkens herhaald worden.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: op de pagina www.svb.nl/en/child-benefit/child-benefit-… is een Read-more-knop. Als je op de knop klikt wordt de code van de knop aangepast in aria-expanded=true. Dat is goed. Echter wordt de knop onzichtbaar gemaakt. Mijn hulpsoftware raakt daardoor de plek kwijt waar de leescursor staat, en gaat op een willekeurige plek op de pagina verder met lezen, in plaats van de tekst voor te lezen die nieuws uitgeklapt.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/conta… staan geen autocomplete-attributen voor de inputvelden. Het gaat om De input velden Naam, Geboortedatum, E-mail, Telefoon, Straat, Huisnummer, Toevoeging, Land, Postcode en Plaats.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren wordt gebruikt gemaakt van een accordion-functie. Je kunt met muis of toetsenbord een stuk tekst in- en uitklappen. De focus en hover wordt enkel door kleur aangegeven. Zorg dat het verschil tussen het normale beeld en de hover of focus bijvoorbeeld ook in vorm zichtbaar is.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/conta… wordt gebruik gemaakt van een vraagtekentoets. In Firefox zie je bij de 2e en volgende toetsen de tekst niet in beeld komen als je ingezoomd bent tot 200% op een beeldscherm van 1024 pixels breed.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op alle pagina's zoals bijvoorbeeld www.svb.nl/nl/ raak je een stuk van de placeholdertekst in het zoekveld kwijt als je het scherm op een breedte zet van 320 pixels.

Bevinding 18: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/conta… wordt een horizontale scrollbalk getoond bij een schermbreedte van 320 pixels. Het gaat om de tooltips die openen bij focus en mouseover op de vraagteken iconen.

Bevinding 19: Op de pagina www.svb.nl/nl/anw/bedragen-en-betaaldagen-… wordt gebruik gemaakt van tabellen. Bij een schermbreedte van 320 pixels raak je een deel van de tekst van de meest rechter kop van de tabel kwijt. De tekst van de middelste en rechterkolom worden over elkaar heen getoond en zijn daardoor onleesbaar. Voor tabellen geldt dat de pagina wel een horzontale scrollbalk mag krijgen om te voorkomen dat de informatie van de tabel ontoegankelijk wordt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio in de taalkeuze te laag. Het gaat om de lichtgrijze focusindicator in het taalkeuze. De contrastwaarde is 1,08:1.

Bevinding 21: Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio voor een aantal focusindicatoren te laag. Het gaat om de focusindicator voor de groene knoppen, zoals Inloggen en de zoekknop. De contrastwaarde is 1,98:1.
Dit probleem geldt voor alle gekleurde knoppen op alle pagina’s.

Bevinding 22: Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren is de focus rondom links te laag. De okerkleur heeft op de witte achtergrond een contrastwaarde van 2,3:1 waar dit 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op de pagina www.svb.nl/nl wordt tekst moeilijk leesbaar wanneer de text spacing aangepast wordt.. Het gaat om de data in het Betaaldagen blok. Wanneer text spacing wordt aangepast, overlapt de maand deels met het icoon.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op de pagina www.svb.nl/nl is het niet mogelijk de taalkeuze te sluiten zonder de keyboard focus te verplaatsen.
Dit probleem komt voor op alle pagina’s

Bevinding 25: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/… staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop) die niet weggeklikt kan worden zonder de focus te verplaatsen. Het gaat om de tooltip die verschijnt bij focus of mouseover op het woord UWV. Ook verdwijnt de tooltip niet wanneer de focus naar een ander element verplaatst wordt.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Bevinding 26: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/conta… wordt gebruik gemaakt van een vraagtekenknop die bij mouseover (hover) helptekst toont. Deze tekst is niet met de Esc-toets weg te halen.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Op de pagina www.svb.nl/nl is in de header een mogelijkheid om een andere taal te kiezen. Als de knop de focus krijgt, is deze niet te openen met de Enter-toets (verwacht gedrag). Deze kan alleen geopend worden door er met de muiscursor op te klikken of door door te tabben. Dit probleem komt op alle pagina’s voor.
Voor werking toetsen van een dropdown listbox zie: www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/…

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Op elke pagina is het menu aanwezig. Via de skiplink is het menu te openen. Als je nu met de tabtoets door het menu gaat kan je niet bij de Menu-knop met de X komen om het menu te sluiten.
Als je bent ingezoomd verschijnt er bij de submenu's een knop <- Vorige. Hier kan je ook niet bijkomen. Ook loopt de tabtoets niet door als je aan het eind ven het menu komt, of als je met Shift+Tab terug navigeert.

2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij is een videospeler aanwezig. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen. Als de focus op de video staat is de video in volledig scherm te bekijken door op de letter 'F' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video. Dat is niet toegestaan; zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Op elke pagina op www.svb.nl/nl/ zijn in het begin van de pagina links aanwezig om terugkerende content over te slaan. De link naar de content is de 5e link. Zorg ervoor dat de link naar de content de eerste is in de lijst.
Tevens moet bekeken worden of elke skiplink wel noodzakelijk is. Sommige content waar naartoe wordt gelinkt zitten al bovenaan de pagina. Alleen de link naar de content als eerste link is een eis.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Op de pagina www.svb.nl/nl is de focusvolgorde niet logisch. Als je het menu opent (de knop met de 3 strepen) dan klapt het menu uit. ALs je het menu weer sluit, verwacht je dat de focus op de menuknop blijft. Deze zit nu echter een paar tab-posities verder. Dit probleem komt op alle pagina(’s) voor.

Bevinding 32: Op de pagina www.svb.nl/nl is de focusvolgorde niet overeen met de visuele volgorde. Het gaat om de taalkeuze waar een tabindex-attribuut geplaatst is op zowel de dropdown zelf als op het bovenliggende component met id “language-select”.
Dit probleem komt op alle pagina(’s) voor.

Bevinding 33: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/berichtenbox/… staat een tooltip (onderstreepte tekst met vraagtekenknop). Als je met het het toetsenbord er naartoe navigeert verschijnt er een tekst. De focus gaat nu automatisch naar de sluitknop. Echter als je door gaat met tabben raak je de weg kwijt. Het lijkt erop je dan helemaal onderin de pagina zit.Zorg voor een logisch volgorde.

Bevinding 34: Op de pagina www.svb.nl/nl is een knop "Alle regelingen" aanwezig. Als je op deze knop klikt verschijnt er een dialog, die netjes wordt aangekondigd. Alleen wordt de focus direct op de eerste knop gezet. Daarmee wordt het belangrijkste, namelijk de kop van de dialoog niet (als eerste) voorgelezen. Zorg ervoor dat voorleessoftware vanaf de kop begint met voorlezen zodat de bezoeker begrijpt waar hij op het scherm zit.

Bevinding 35: Op de pagina www.svb.nl/nl is een knop "Alle regelingen" aanwezig. Als je op deze knop klikt verschijnt er een dialoog. ALs je het venster sluit zie je de focus netjes terugkeren op de kno. Als je nu direct weer op Enter drukt verwacht je opnieuw de dialoog te zien. Dat gebeurd echter niet; je komt op een andere pagina terecht.

Bevinding 36: Op de pagina www.svb.nl/nl/aow is onder "Uw situatie" een knop "Onderwerpen". Als je op de knop drukt opent zich een menu. Als je het menu nu weer sluit verwacht je dat de focus weer terugkeert op de knop "Onderwerpen". Je komt echter ergens boven in de pagina terecht. Zorg dat de focus weer terugkeert naar de plek waar je het laatst was als er zich iets opent in de pagina.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Op de pagina www.svb.nl/nl staan blokken die als geheel klikbaar zijn. Het gaat om bijvoorbeeld de blokken Zaken online regelen, Emma en Noah, Check uw AOW leeftijd. De links bevatten daardoor alle tekst die in het blok staat. Het is aan te raden om hier aria-label of aria-labelledby te gebruiken voor de linktekst. Een andere methode staat beschreven op: inclusive-components.design/cards/

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Op de pagina www.svb.nl/nl is de contrastratio van de lichtgrijze focusindicator in de taalkeuze te laag.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Bevinding 39: Op de pagina www.svb.nl/nl is het contrastratio voor een aantal focusindicatoren te laag. Het gaat om de focusindicator voor de groene knoppen, zoals Inloggen en de zoekknop. Het contrast van de focus highlight ten opzichte van achtergrond is 1,98:1.
Dit probleem geldt voor alle gekleurde knoppen op alle pagina’s.

Bevinding 40: Let op! In de volgende versie WCAG 2.2 wordt de focuszichtbaarheid belangrijker. De inschatting is dat WCAG 2.2 in 2020 de status "Recommendation" krijgt. SC 2.4.7 verandert van niveau AA naar A en er komt één nieuw SC bij. Zie www.w3.org/TR/WCAG22/

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij staat een video. Deze video heeft een grote knop met als naam "Play". Zodra de video afspeelt zie je onderin de video ook knoppen. Hier zijn alle knoppen in het Nederlands en heet de knop met dezelfde functie "Afspelen". In de Nederlandstalige site zou je de grote knop eenduidig en in het Nederlands willen hebben.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: Op de pagina www.svb.nl/nl/wlz/wanneer-bent-u-verzekerd… is een formulier. Als je de velden niet invult en op "Volgende" klikt. Verschijnt er een Engelstalige foutmelding. Deze is niet gemarkeerd met een taalwissel in het Enegels. Maar beter is om hier Nederlandse teksten te gebruiken.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/conta… verschijnt er een melding als je geen van de velden hebt ingevuld en op "Verder" klikt. De melding geeft aan welke velden verplicht zijn. Dat is geen goede foutmelding. Geef een goede foutmelding, bijvoorbeeld "Veld 'Naam' is niet ingevuld." en vul dit aan met een goede instructie en/of suggestie "Dit veld is verplicht.".

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Op de pagina www.svb.nl/nl staat een input-veld zonder label. Het gaat om het zoekveld in de header. Zorg voor een tekstlabel; deze hoeft niet perse zichtbaar te zijn.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Bevinding 45: Op de pagina www.svb.nl/nl mist het taalkeuze-menu een begeleidend label. De enige zichtbare indicatie is momenteel de huidige geselecteerde taal.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Bevinding 46: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/bepaa… staat boven het formulier "Alle velden zijn verplicht tenzij anders vermeld" en er vlak boven staat "Velden met een * zijn verplicht". Deze laatste tekst wordt met CSS in geplaatst. Laat deze laatste tekst weg; mogelijk is er hulpsoftware die de tekst niet ziet of wordt de tekst niet geladen als de stylesheet niet geladen kan worden.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Op de pagina www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/contact/bepaa… is een dubbel id-attribuut gevonden. Het gaat om de id’s "header" en "main".

Bevinding 48: Op de pagina www.svb.nl/nl/aow/contact/contact wordt ongeldige html gebruik. In het accordion onder Contact opnemen, zijn <div>’s genest in <h3>’s
Dit probleem komt op voor op alle pagina’s waar Readspeaker (”Lees voor”) gebruikt wordt. Dit is welliswaar geen reden tot afkeur, maar de gekozen oplossing voor de screenreader-functionaliteit kan misschien beter.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Op de pagina www.svb.nl/nl is een interface component niet op de juiste wijze geïmplementeerd. Het gaat om het taalkeuzemenu waar gebruik gemaakt wordt van een <div> die interactief is gemaakt met behulp van javascript. Deze mist een accessible name (bijvoorbeeld mbv aria-label) en de juiste role en value. Dit geldt ook voor de onderliggende <ul> en <li>’s die ook niet de juiste role hebben.
Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Bevinding 50: Op de pagina www.svb.nl/nl/werken-bij/video-werken-bij wordt een <a> element onjuist gebruikt. Het gaat om de volumeslider in de video. Deze slider heeft m.b.v. WAI-ARIA een role="slider" gekregen, terwijl er ook een href-attribuut staat. Dit href-attribuut mag niet gebruikt worden bij een slider-element.

Bevinding 51: Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afs… is de role `radiogroup` onjuist geïmplementeerd. Het gaat om de <ul> in de keuzehulp. Deze heeft een role-attribuut met de waarde `radiogroup`. De onderliggende <li>’s staan daardoor niet meer in een <ul>. Dit kan opgelost worden door het role-attribuut te verwijderen.

Dit probleem komt ook op de volgende pagina(’s) voor:

Bevinding 52: Op de pagin www.svb.nl/nl/aow wordt gebruik gemaakt van een carrousel. Onder de carrousel bevinden zich 2 bolletjes. Hiermee kan je de carrousel bedienen. De knoppen geen duidelijke naam, de eerste heet "1 of 2".

Bevinding 53: Op de pagina www.svb.nl/nl/pgb/formulieren wordt gebruikt gemaakt van een accordion-functie. Op de knop is correct gebruik gemaakt van ARIA. Op de content is ook ARIA geplaatst die onnodig en overbodig is. Het gaat om de div: <div class="collapse-content" aria-expanded="false" aria-hidden="true" role="region" style="display: none;">

  • aria-expanded hoort hier niet (op de knop is het wel goed),
  • aria-hidden is overbodig, want dislay: none volstaat,
  • de role is wellicht overbodig; de content is niet belangrijk genoeg om er in een keer naar toe te navigeren immers de contetn wordt bij laden verstopt voor de bezoeker. In de MDN webdocs van Mozilla staat: "The region role should be reserved for sections of content sufficiently important that users will likely want to navigate to the section easily ..."

Bevinding 54: Op de pagina www.svb.nl/nl/dezepaginabestaatniet is een knop "Zoek binnen oze site". Deze heeft een aria-expanded. Dat is overbodig in dit geval. Wellicht moet dit ook een link zijn, want uiteindelijk gebeurt er niks en word je enkel naar het invoerveld "Zoeken" gebracht.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: Op de pagina www.svb.nl/nl wordt ten onrechte gebruik gemaakt van een live region. Het gaat om de notificatie bovenaan de pagina. Hier wordt gebruik gemaakt van aria-live=“polite”, maar de informatie is niet tijdgevoelig.

****** Tot.: 55 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Over 200 OK/Jules Ernst

200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.