Rapportage van gemeente Venlo - Raadsinformatie

Rapport auteur Jules Ernst, 4 juni 2019

Evaluatie opdrachtgever Gemeente Venlo

Samenvatting Evaluatieresultaten

Dit rapport beschrijft in welke mate de raadsinformatie van de Gemeente Venlo (gemeenteraad.venlo.nl en ris.ibabs.eu/raad-venlo) voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA (Digitoegankelijk op overheidsstandaardenlijst).

Dit onderzoek betreft een quickscan. De website gemeenteraad.venlo.nl zit behoorlijk goed in elkaar, op ris.ibabs.eu/raad-venlo zijn er serieuze issues gevonden. Bij sommige succescriteria is geen oordeel gegeven omdat een quickscan geen volledig onderzoek is. Met dit onderzoek kunnen de puntjes op de i gezet worden voor een volledig toegankelijke website op gemeenteraad.venlo.nl. Voor ris.ibabs.eu/raad-venlo moet meer gedaan worden. De kans dat daar meer issues zijn dan dat uit deze quickscan naar voren komt is groot.

Omdat dit onderzoek slechts een deel van alle pagina's betreft, een steekproef, kan het zijn dat er op pagina's buiten de steekproef nog problemen aanwezig zijn. Met de wijze waarop de steekproef wordt samengesteld is de kans op structurele problemen klein.
Het onderzoek is een momentopname. Door voortschrijdend inzicht en technologische vooruitgang kunnen op detailniveau in de toekomst onderdelen anders worden beoordeeld. Door onderhoud en aanpassingen op de website kunnen er nieuwe issues ontstaan.

Aanvullende opmerkingen

Op de pagina ris.ibabs.eu/raad-venlo bevindt zich een niet werkende link: "Wie zijn de raadsleden"

Scope van de evaluatie

Website naam Gemeenteraad venlo
Scope van de website Alle webcontent met raadsinformatie van de publieke website van de gemeente Venlo.

Niet meegenomen:

Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten Dit onderzoek betreft een quickscan. Met dit onderzoek kan:
  • een indicatie worden gegeven van de kwaliteit van toegankelijkheid van de website.
  • een eerste aanzet worden gegeven om de organisatie/webbouwer een basis te geven om aan toegankelijkheid te werken
  • quickwins behaald worden met het oplossen van toegankelijkheidsproblemen.

Aan de hand van dit onderzoek kan dan ook geen conformiteit worden verklaard.

Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare webbrowsers en hulptechnologieën.

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 0 / 9 1 / 11
2. Bedienbaar 2 / 14 1 / 3
3. Begrijpelijk 1 / 5 1 / 1
4. Robuust 0 / 2 0 / 1
Totaal 3 / 30 3 / 20

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ zijn bladerknoppen genaamd "<" en ">" bij de kalender. De echte naam van de knoppen ontbreekt.

Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ zijn "maand", "week", "dag", "agenda" 4 knoppen, waarvan 1 actief (iets donkerder). Voor hulpsoftware ontbreekt de info van de actieve knop.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen: Er zijn oude video's aangetroffen (jaarverslagen 2016 en 2017). Deze zijn niet in deze quickscan niet onderzocht.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Bij zoeken http://gemeenteraad.venlo.nl/zoekresultaten?search=luud&apply_filter=yes ontbreekt het filter. Er is een label aanwezig maar die is door middel van display: none onzichtbaar gemaakt en daardoor voor hulpsoftware niet aanwezig.

Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/spreekrecht-tijdens-vergaderingen zijn tekstjes vet gemaakt als kopjes boven tekst (bijvoorbeeld Sprekersplein, Spelregels, ...). Gebruik hier de correcte markering voor kopniveau voor (H2).
Dit komt ook voor op http://gemeenteraad.venlo.nl/organisatie-en-werkwijze

Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/#rekenkamer is tab-navigatie opgenomen. Boven de 3 tabbladen zijn koppen opgenomen die met display: none verborgen worden gehouden voor het scherm maar ook voor hulpsoftware. En dat is niet de bedoeling van die kopjes..

Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/#rekenkamer onder het tabblad "Rekenkamer" staan 3 kopjes (h3's). Die lijken nu te horen bij "Vergaderkalender" als je de koppenstructuur opvraagt. Dit komt omdat de kopjes (en daarmee de samenhang) onder de zogenaamde tabbladen ontbreekt. Visueel zie je welke tab is geselecteerd; voor mensen die het scherm niet kunnen zien is dit niet duidelijk.

Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/jaarverslagen-en-onderzoeksprogrammas is een overzicht van downloadbare documenten. Gebruik voor deze lijst de juiste HTML, de unordered list (ul) om deze lijst te vormen. Met styling mag in dt geval de opsommingstekens weggelaten worden. Dit geldt ook op andere pagina's voor zoals "nieuwsbrieven", "onderzoeken", "Samenstelling Rekenkamer" en op andere pagina's.

Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ worden voor de (maand)kalender geen koppen gebruikt voor de dagen. Er is daardoor geen relatie tussen de datum (dag) en de link die in het vakje eronder staat. Daarnaast staan de weekregels in aparte tabellen onder elkaar. Dat maakt navigeren voor mensen die het scherm niet kunnen zien erg onhandig. Tevens is daarmee alle samenhang in de content verdwenen. Dit geldt ook voor de dagkalender.

Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ is als de agenda een overzicht waar in de tabel een kolom gebruikt om een opgemaakt bolletje te tonen. Als hier geen betekenis aan zit, plaats deze dan bijvoorbeeld in de volgende cel voor de link en haal de hele (betekenisloze?) kolom weg. Tevens hebben de kolommen geen goede kop om de cellen een goede betekenis te geven.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ worden voor de (maand)kalender worden aparte tabellen in tabellen gebruikt. Tevens worden 2 bijeenhorende cellen in aparte rijen geplaatst waardoor eerst de dagnummers worden voorgelezen door hulpsoftware en dan pas de regel met de inhoud per dag.
Dit geldt mogelijk ook voor de andere kalenders.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ zijn "maand", "week", "dag", "agenda" 4 knoppen, waarvan 1 actief (iets donkerder). Het verschil wordt alleen door kleur aangeboden. Zorg dat dit ook op andere wijze zichtbaar is.

1.4.2 Geluidsbediening : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/ bevinden zich linkjes met lichtblauwe tekst op witte achtergrond. Bijvoorbeeld "Direct contact met raadsleden". Het contrast is 3.3:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.
Dit komt op meerdere pagina's voor:
http://gemeenteraad.venlo.nl/samenstelling-raad

1.4.4 Herschalen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ komen teksten en knoppen bij sommige schermresoluties over elkaar heen.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.11 Niet-tekstueel Contrast: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.4.12 Tekst spatiëring: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

1.4.13 Inhoud bij hover of focus: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.1.2 Geen toetsenbordval : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.1.4 Sneltoetsen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.2.1 Timing aanpasbaar : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.1 Aanwijsgebaren: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.2 Aanwijsannulering: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.5.4 Activerende beweging: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.2 Paginatitel : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: De pagina's onder https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ hebben allemaal dezelfde titel.

2.4.3 Focus volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen: Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/ wordt gebruik gemaakt van tabindex. Vermijd het gebruik hiervan. Het risico is aanwezig dat na toevoegen van content de focusvolgorde niet meer logisch is.

2.4.4 Linkdoel (in context) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina http://gemeenteraad.venlo.nl/ staat meerdere keren een link "lees verder". Deze links leiden naar verschillende doelen. Zorg dat voor elke lees-verder-link een unieke naam ontstaat door tekst toe te voegen die enkel beschikbaar is voor hulpsoftware. Deze tekst hoeft niet visueel zichtbaar te zijn.

2.4.5 Meerdere manieren : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

2.4.7 Focus zichtbaar : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ is de focus in Firefox op sommige plaatsen niet te zien.

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.2 Bij input : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.2 Labels of instructies : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.3 Foutsuggestie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In de HTML komen op https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/ fouten voor. Bij een input-veld wordt 2x het attribuut value aangeboden.

4.1.2 Naam, rol, waarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onbekend

Bevindingen:

4.1.3 Statusboodschappen: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet getoetst

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Informatie over WCAG 2.0

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online W3C evaluatietool.