Webrichtlijnenaudit gebruikercentraal.nl

Samenvatting

Deze toegankelijkheidsverklaring bevat:

De verantwoording bevat een overzicht van de verbeterpunten met de status van deze punten. Gebruiker Centraal stelt zich actief op in het verbeteren van de website. Als een probleem is opgelost zal de status bij het verbeterpunt op deze pagina worden bijgewerkt. De website van Gebruikers Centraal is tijdens de bouw en na livegang onderzocht op het voldoen aan Webrichtlijnen. De rapportage van dit onderzoek is opgenomen in het tweede deel van dit document.

Verantwoording

Wijzigingsdatum: 15 juni 2015

Statusoverzicht

Er zijn 8 verbeterpunten in 8 succescriteria. Bij elk niet toegepast succescriterium is een link opgenomen naar een toelichting van het verbeterpunt. Daar staat onder andere ook de maatregel vermeld die ondernomen wordt om de website te verbeteren.

Niet toegepast Planning opgelost Realisatie
1.1.1 Niet-tekstuele content Geen Zie content van derden
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) Geen Zie content van derden
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) Geen Zie content van derden
3.3.1 Fout identificatie Geen Zie cms
4.1.2 Naam, rol, waarde Geen Zie cms
U.2.1 Scheiding van content en presentatie Geen Zie cms
U.4.1 Aangepaste foutmelding Wordt verbeterd (datum nog onbekend) Zie Host
U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties Geen Zie content van derden

Kwaliteitsbewaking

De controle die Gebruiker Centraal voert om naleving van Webrichtlijnen te bewaken zijn de punten 1, 3 en 5.

 1. Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens één keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 2. Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
 3. Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals de Webrichtlijnenmonitor.
 4. Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 5. Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

CMS

Gebruiker Centraal neemt maatregelen om toepassing van de Webrichtlijnen te bevorderen. Het gebruikte open source CMS kent een actieve community die bezig is met nog toegankelijker maken van het CMS (inclusief het beheerdeel). Gebruiker Centraal zal daarom niet zelf de inspanning doen die onderdelen te verbeteren. De gebruikte plugins zijn in sommige gevallen met wat maatwerk aangepast om geen belemmering te vormen voor het gebruik van de website, Bij een onvolkomenheid zal dit als verbeterpunt aan de plugin-ontwikkelaar of de community rondom het CMS worden gemeld.

Host

Het CMS is geïnstalleerd bij een hostingpartij die omwille van veiligheidsmaatregelen bepaalde standaard functies uit het CMS onder controle heeft. De benodigde verbeteringen zijn inmiddels bekend bij de hostingpartij.

Content van derden

Enkele onderdelen op de website bestaat uit content van derden en zorgen ervoor dat alleen aanspraak kan worden gemaakt op partiële conformiteit. Content van derden op gebruikercentraal.nl:

 1. Presentaties van bijeenkomsten.
 2. Op pagina's van de website het onderdeel waar een bezoeker een reactie achter kan laten.
 3. Het forum (nog niet online):
  • http://www.gebruikercentraal.nl/leden/
  • http://www.gebruikercentraal.nl/groepen/
  • http://www.gebruikercentraal.nl/activiteiten/

Te nemen maatregelen bij presentaties:

 • Maatregel: Er zal aan de deelnemers gevraagd worden om een zo toegankelijk mogelijke versie van de presentatie aan te bieden. Dit biedt echter geen garantie dat de informatie voor iedereen toegankelijk is.
 • Planning: Per direct

Te nemen maatregelen bij reacties:

 • Maatregel: Reacties zullen in principe niet geredigeerd worden, met uitzondering van situaties waarbij dit bijvoorbeeld het gebruik van de website met een toetsenbord ernstig schaadt.
 • Planning: Per direct

Te nemen maatregelen in het forum:

 • Maatregel: Berichten zullen in principe niet geredigeerd worden. Bij situaties waar dit bijvoorbeeld het gebruik van de website met een toetsenbord ernstig schaadt zal de persoon die de reactie geplaatst heeft gevraagd worden om dit zodanig aan te passen dat de content wel toegankelijk is.
 • Planning: Per direct

Verder is de publicatie-omgeving zodanig ingericht dat derden in staat zijn hun content zo toegankelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

Contactgegevens

Mocht u problemen ondervinden in de werking van de de website, neem dan contact met ons op. U vindt onze gegevens op de contactpagina.

Rapportage onderzoek

 • Versie: 1.0
 • Wijzigingsdatum, 3 juni 2015
 • Periode van het onderzoek: 1-04-2015 tot en met 29-05-2015
 • Wijze van onderzoek: Handmatig
 • Onderzocht door: Jules Ernst

Scope van het onderzoek

Voor dit onderzoek wordt een steekproef gebruikt zoals omschreven staat in het Evaluatiedocument. Gezien de omvang van de website omvat de steekproef 15 pagina's inclusief alle pagina's van een compleet proces. Hier zijn ook pagina's achter de inlog meegenomen.
Ten tijde van het onderzoek is het forum nog niet openbaar beschikbaar. Van dit onderdeel zijn een aantal pagina's in het onderzoek opgenomen.

Naam van de website Gebruiker Centraal
Conformiteit en niveau Webrichtlijnen 2 niveau AA
Overige bronnen WCAG 2.0 (Webcontent Accessibility Guidelines)
Onderzoeksrapport Dit document
Onderzochte website(s) Alles op www.gebruikercentraal.nl
Gevonden webtechnologiën
 • HTML5
 • CSS
 • ECMAScript
 • WAI-ARIA
URL's
 1. http://www.gebruikercentraal.nl/
 2. http://www.gebruikercentraal.nl/contact/
 3. http://www.gebruikercentraal.nl/sluit-je-aan-bij-de-gebruiker-centraal/nieuwe-website/
 4. http://www.gebruikercentraal.nl/sitemap/
 5. http://www.gebruikercentraal.nl/404/
 6. http://www.gebruikercentraal.nl/blog/
 7. http://www.gebruikercentraal.nl/evenementen/
 8. http://www.gebruikercentraal.nl/agenda/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-april-2015/
 9. http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-februari-2015/
 10. http://www.gebruikercentraal.nl/log-in/
 11. http://www.gebruikercentraal.nl/contact/dank-voor-je-aanmelding/

Ten tijde van onderzoek nog niet live maar wel getoetst:

 • http://www.gebruikercentraal.nl/activiteiten/
 • http://www.gebruikercentraal.nl/groepen/publiek-zichtbaar-1765845087/
 • http://www.gebruikercentraal.nl/leden/paul_vb/ ...
 • http://www.gebruikercentraal.nl/evenementen/mijn-reserveringen/

Audit website Gebruiker Centraal

Dit onderzoek is geen volledig conformiteitsonderzoek, maar geeft een goed beeld van de kwaliteit van de website op het gebied van Webrichtlijnen.

Principe Geen bijzonderheden Verbeterpunten Niet aangetroffen
Waarneembaar 7 3 4
Bedienbaar 9 0 3
Begrijpelijk 8 1 1
Robuust 1 1 0
Universeel 9 3 1
Totaal 34 8 9

Details bevindingen

Principe Waarneembaar

1.1.1 Niet-tekstuele content

Verbeterpunt

 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/workshop-hallway-testing-op-het-king-congres-work-in-progress/
 • Reden: De presentatie wordt enkel in afbeeldingen getoond.
 • Gevolg: Hulptechnologie van iemand die blind is krijgt de inhoud van de presentatie niet voorgelezen.
 • Alternatief: Er wordt geen alternatief aangeboden.
 • Maatregel: Zie content van derden onder de verantwoording
 • Planning: Zie Statusoverzicht
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Situatie niet aangetroffen in de website.

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Verbeterpunt:

 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-februari-2015/
 • Reden: Informatie van één van de sprekers wordt aangeboden via Youtube. De (automatische) ondertiteling is echter incorrect/incompleet.
 • Gevolg: Mensen die het geluid door fysieke of technische redenen niet kunnen horen moeten de informatie ontberen.
 • Alternatief: Geen
 • Maatregel: Zie content van derden
 • Planning: Zie Statusoverzicht
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Situatie niet aangetroffen in de website.

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Situatie niet aangetroffen in de website.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Verbeterpunt:

 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-februari-2015/
 • Reden: Informatie van één van de sprekers wordt aangeboden via Youtube. Er wordt niet verteld wat er in beeld afspeelt.
 • Gevolg: Mensen die het beeld door fysieke of technische redenen niet kunnen zien moeten de informatie ontberen.
 • Alternatief: Geen
 • Maatregel: Zie content van derden
 • Planning: Zie Statusoverzicht
1.3.1 Info en relaties

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.4.1 Gebruik van kleur

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.4.2 Geluidsbediening

Situatie niet aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.4.3 Contrast (minimum)

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.4.4 Herschalen van tekst

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

Principe Bedienbaar

2.1.1 Toetsenbord

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Situatie niet aangetroffen in de website.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Situatie niet aangetroffen in de website.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Situatie niet aangetroffen in de website.

2.4.1 Blokken omzeilen

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.4.2 Paginatitel

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.4.3 Focus volgorde

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.4.5 Meerdere manieren

Geen problemen aangetroffen op de website. Er wordt een zoekfunctie aangeboden, een sitemap en via de navigatie zijn de pagina's bereikbaar.

2.4.6 Koppen en labels

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

2.4.7 Focus zichtbaar

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

Principe Begrijpelijk

3.1.1 Taal van de pagina

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.2.1 Bij focus

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.2.2 Bij input

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.3.1 Fout identificatie
 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-februari-2015/
 • Reden: Er wordt een foutmelding gepresenteerd nadat een onvolledig reactie is verstuurd. Deze pagina is echter helemaal kaal en biedt geen link of hulp om terug te keren naar de pagina.
 • Gevolg: Onduidelijk waar je bent in de website en bij terugkeer zie je niet meer wat je moet verbeteren,
 • Alternatief: Er wordt vooraf controle uitgevoerd met standaard HTML5.
 • Maatregel: Dit probleem zit in de basiscode van het CMS. Dit verbeterpunt zal voorgelegd worden aan de community.
 • Planning: Zie Statusoverzicht
3.3.2 Labels of instructies

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.1.2 Taal van onderdelen

Situatie niet aangetroffen in de website.

3.2.3 Consistente navigatie

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.2.4 Consistente identificatie

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.3.3 Foutsuggestie

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

Principe Robuust

4.1.1 Parsen

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Verbeterpunt:

 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/2014/12/
 • Reden afkeuring: Een foutmelding verschijnt als een foutief e-mailadres getypt is of als het e-mailadres verstuurd is. Dit wordt echter niet kenbaar gemaakt aan hulpsoftware zoals een screenreader. In de code staat bij "message" aria-hidden=true; zodra een melding getoond wordt moet dit aangepast worden in aria-hidden=false; en dat gebeurt niet.
 • Gevolg: Bij een foutief e-mailadres geplaatst blijft de gebruiker die afhankelijk is van een screenreader in het ongewisse wat er gebeurt op het scherm.
 • Alternatief: Geen.
 • Maatregel: Verbeteren door bijvoorbeeld goed gebruik van ARIA.
 • Planning: Zie Statusoverzicht

Principe Universeel

U.1.1 Semantisch correcte opmaak

Geen verbeterpunten aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.1.2 Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.1.3 Kopregelhiërarchie

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.2.1 Scheiding van content en presentatie

Verbeterpunt:

 • URL: view-source:http://www.gebruikercentraal.nl/nieuws/bijeenkomst-gebruiker-centraal-2-februari-2015/
  Dit komt ook op andere pagina's voor.
 • Reden: Er wordt gebruik gemaakt van inline style om onderdelen vorm te geven of te verbergen.
 • Gevolg: Personen die een screenreader gebruiken of de website met een andere (eigen) stylesheet willen bekijken kunnen krijgen deze onderdelen niet of niet goed gepresenteerd.
 • Alternatief: Op een andere manier toepassen van de techniek kan dezelfde functionaliteit opleveren.
 • Maatregel: Zie CMS bij Verantwoording
 • Planning: Zie Statusoverzicht
U.2.2 Scheiding van content en gedrag

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.3.1 Gelaagd bouwen

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.4.1 Aangepaste foutmeldingen
 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/wp-login.php
 • Reden: Foutmelding verschijnt niet in de gangbare taal als een foutieve gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt opgegeven ("ERROR: Incorrect username or password").
 • Gevolg: Bezoekers begrijpen mogelijk de foutmelding niet.
 • Alternatief: Geen.
 • Maatregel: De inlogfunctie is in beheer bij de webhost. Deze zorgt voor aanpassing in de correcte taal.
 • Planning: Zie Statusoverzicht
U.5.1 Ondersteuning bij formulieren

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.6.1 Taalkeuze

Situatie niet aangetroffen in de website.

U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders

Situatie niet aangetroffen in de website.

U.8.1 Specificeer UTF-8

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties

Verbeterpunt:

 • URL: http://www.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/2015/02/Presentatie-personas-P-direkt_GC-5-februari-2015_Loes-Schenk.pdf
 • Reden: Het document is PDF 1.5
 • Gevolg: Geen open specificatie
 • Maatregel: Zie content van derden bij Verantwoording.
 • Planning: Zie Statusoverzicht
U.10.1 Duidelijke URI’s

Geen problemen aangetroffen in de gecontroleerde pagina's.

Bronnen

 1. Pas toe of leg uit
 2. Documentatie bij Webrichtlijnen versie 2
 3. Evaluatiemethode Webrichtlijnen versie 2
 4. WCAG / Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Broncode

Download dit rapport in HTML-formaat (txt, geüpload op 15 June 2015 07:31:30).