Rapportage van Digitale Overheid (digitaleoverheid.nl)

Rapport auteur 200 OK, Jules Ernst, 20 maart 2017

Evaluatie opdrachtgever ICTU, Victor Zuydweg

Samenvatting Evaluatieresultaten

Dit rapport beschrijft in welke mate de website Digitala Overheid voldoet aan WCAG 2.0 Niveau A+AA (Digitoegankelijk op overheidsstandaardenlijst). In de webversie van dit rapport zijn hyperlinks aangebracht naar uitgebreide beschrijving van de officiëel vastgestelde standaard. Dit rapport beschrijft slechts kort elke richtlijn.

Uit het onderzoek is helaas gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.0. De website voldoet aan 32 van de 38 succescriteria. De kwaliteit van de website is uitstekend. PDF's zijn onderdeel van het onderzoek. De onderzochte PDF moet op 6 succescriteria verbeterd worden.

Omdat dit onderzoek slechts een deel van alle pagina's betreft, een steekproef, kan het zijn dat er op pagina's buiten de steekproef nog problemen aanwezig zijn. Met de wijze waarop de steekproef wordt samengesteld is de kans op structurele problemen klein.
Het onderzoek is een momentopname. Door voortschrijdend inzicht en technologische vooruitgang kunnen op detailniveau in de toekomst onderdelen anders worden beoordeeld. Door onderhoud op de website kunnen er nieuwe issues ontstaan.

Scope van de evaluatie

Website naam

Digitale overheid

Scope van de website

Alle pagina's die vallen onder: www.digitaleoverheid.nl

Conformiteitsdoel

Niveau AA

Verdere evaluatievereisten

Dit onderzoek betreft audit uitgevoerd conform de Evaluatiemethode beschreven op http://versie2.webrichtlijnen.nl/evaluatiemethode/

Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund

Gangbare browsers.

technologieën waarop gesteund wordt
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • ECMAScript 5
  • DOM
  • PDF

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 5 / 9 4 / 5
2. Bedienbaar 8 / 9 3 / 3
3. Begrijpelijk 5 / 5 5 / 5
4. Robuust 2 / 2 0 / 0
Totaal 20 / 25 12 / 13

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF ontbreekt alternatieve tekst bij alle afbeeldingen.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF zijn codes aanwezig, echter bijvoorbeeld koppen zijn niet met de correcte codes (H) gemarkeerd. Ook andere codes (met uitzondering van opsommingen en tabellen) lijken niet goed te gaan. Er ontbreekt daardoor ook een goede relatie tussen de inhoudsopgave en de rest van het document.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

1.3.2 Betekenisvolle volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde in de PDF is niet correct.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF zijn grafieken opgenomen waarbij verschillende pijlen, lijnen en vlakken enkel door kleur van elkaar onderscheiden zijn.
Zie bijvoorbeeld pagina 12-14,20, 23, 24, 27 en 31: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

1.4.2 Geluidsbediening : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: Op vrijwel alle pagina's in de PDF komt er aan de zijkant (dwars) een viertal teksten voor waarvan het oranje en het groen een te laag contrast heeft.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In sommige tabellen in de PDF is het contrast te laag. Dit is in de iets donkerder grijze vlakken op bijvoorbeeld pagina 33, 43 en 51. Dit komt mogelijk ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PRDF bevinden zich witte tekst in de groene vlakken in de koppen in de tabellen en deze hebben onvoldoende contrast. Zie bijvoorbeeld pagina 22 tot en met 28. Dit komt mogelijk ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF hebben de kleine kopjes achter de opsommingstekens een te laag contrast. Voor de grote koppen geldt dat het groen wel voldoende contrast heeft. Zie bijvoorbeeld pagina 21. Dit probleem komt ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF in de afbeelding is het contrast van de witte tekst in de blauwe vlakken te laag. Zie pagina 19. Dit probleem komt ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF hebben de witte tekst in de oranje vlakken in de koppen in de tabellen onvoldoende contrast. Zie bijvoorbeeld pagina 11 tot en met 17. Dit komt mogelijk ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF hebben de kleine kopjes achter de opsommingstekens een te laag contrast. Voor de grote koppen geldt dat het oranje wel voldoende contrast heeft. Zie bijvoorbeeld pagina 17. Dit probleem komt ook op andere pagina's voor.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF hebben de witte tekst in de oranje en groene vlakken een te laag contrast.
Zie pagina 7: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

In de PDF hebben de oranje en lichtgroene tekst een te laag contrast.
Zie pagina 5: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

1.4.4 Herschalen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

1.4.5 Afbeeldingen van tekst : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.1.2 Geen toetsenbordval : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen: De caroussel op de homepage is te stoppen. Wel dient aangemerkt te worden dat de weg ernaar toe erg lang is; de stopknop is het laatste onderdeel dat de focus krijgt in de caroussel en de carroussel staat vlak boven de #content zodat er niet direct naar toe gesprongen kan worden.

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.2 Paginatitel : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Onvoldoende

Bevindingen: De titel in het PDF-document ontbreekt.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/gdi-monitor-2016.pdf

2.4.3 Focus volgorde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context) : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.5 Meerdere manieren : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

2.4.7 Focus zichtbaar : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2.2 Bij input : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.3.2 Labels of instructies : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen: Bij de nieuwsbrief staat geen sterretje bij Organisatie. Het veld blijkt wel verplicht te zijn.
Zie: https://www.digitaleoverheid.nl/nieuwsbrief/

3.3.3 Foutsuggestie : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) : (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Niet van toepassing

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

4.1.2 Naam, rol, waarde : (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst : Voldoende

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Onderbouwing van de evaluatie

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de Evaluatiemethode beschreven op http://versie2.webrichtlijnen.nl/evaluatiemethode/

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende webbrowsers en hulptechnologieën:

  • Internet Explorer 11
  • Chrome 56
  • Firefox 50 (primair)

Daarnaast is er gebruik gemaakt van W3C validator, NVDA en Colour Contrast Analyser.

Informatie over WCAG 2.0

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online W3C evaluatietool.