Deze rapportage is gemaakt met de online W3C evaluatietool.

Rapportage van De Staat van het Web

Rapport auteur Jules Ernst, 27-30 mei 2016

Evaluatie opdrachtgever Wiep Hamstra

Samenvatting Evaluatieresultaten

Er zijn nog enkele kleinere issues waarbij je een zeker risico loopt op ontoegankelijkheid.

Scope van de evaluatie

Website naam De Staat van het Web
Scope van de website

Alle content op http://www.destaatvanhetweb.nl/

Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten

Dit onderzoek betreft een quickscan.

Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund

technologieën waarop gesteund wordt
  • HTML5
  • ECMAScript 3
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • SVG

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 7 / 9 2 / 3
2. Bedienbaar 6 / 8 1 / 3
3. Begrijpelijk 4 / 4 4 / 5
4. Robuust 1 / 2 0 / 0
Totaal 18 / 23 7 / 11

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Klikbaar logo toont geen alternatief als afbeeldingen niet goed worden geladen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen: Dit is een quickscan en daarom niet niet 100% getoetst.

Uitkomst voor: (http://www.destaatvanhetweb.nl/?s=jules)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn 2 H1-elementen, waarbij de tweede de correcte titel van de pagina aangeeft. De eerste kan weg.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum): (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De knop: "Bel ons op 050 260 01 66" onder "Hoe kunnen we helpen?" heeft nog een te laag contrast. Een tint donkerder blauw is wel voldoende.

Het blokje met tips onderaan de pagina heeft een grijs lettertype. Deze is nog net te laag voor een witte achtergrond. #6E7683 is wel voldoende.

Grijs lettertype bij "Zoeken in de site" heeft een te laag contrast met de blauwe achtergrond. Ook in combinatie met wit (bijvoorbeeld in de 404-pagina) is het contrast te laag.

1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Mechanisme ontbreekt om terugkerende blokken (bijv. menu's) te omzeilen. Dit is op te lossen met zgn. skiplinks bovenaan de pagina.

2.4.2 Paginatitel: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Wel komen er soms kleine afwijkingen titels en de kop1 voor.

2.4.3 Focus volgorde: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context): (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is een link "Mediatheek" die je brengt op de pagina met als Kop1 "Omgevallen boekenkast". De titel is welmediatheek

2.4.5 Meerdere manieren: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Er is een menunavigatie en er is een zoekfunctie.

2.4.6 Koppen en labels: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Uitkomst voor: (http://www.destaatvanhetweb.nl/?s=jules)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kop1 bij de zoekresultaten luidt: Onafhankelijke webexperts, de tweede kop1 is wel correct. Ook gemeld onder SC 1.3.1.

2.4.7 Focus zichtbaar: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox is de focus op de zoekknop niet zichtbaar, als je er met de tabtoets naar navigeert. In andere browsers is de focus wel zichtbaar.

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onbekend

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

3.2.2 Bij input: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Niet getoetst

Bevindingen:

3.3.2 Labels of instructies: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3.3 Foutsuggestie: (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): (Niveau AA)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er zijn id's die dubbel voorkomen. Bijvoorbeeld: _clip1, Artboard2.

En de HTML-validator geeft een foutmelding bij het sluiten van het svg-element. Wellicht is dit een vals alarm. Moet gecontroleerd worden.

4.1.2 Naam, rol, waarde: (Niveau A)

Resultaat van de hele sample:

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Informatie over WCAG 2.0

Broncode

Download dit rapport in HTML-formaat (txt, geüpload op 01 June 2016 08:51:42).