Quickscan digitale toegankelijkheid Gemeente Bergen op Zoom


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
12 mei 2020
Opdrachtgever
Gemeente Bergen op Zoom, Fabiola Splinter-van Schaik

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website van Gemeente Bergen op Zoom voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website bergenopzoom.nl is onderzocht op 12 mei 2020. Er zijn een aantal verbeterpunten gevonden die zich met name richten op de techniek en het design. Voor de redactie is de aandacht meer vooral op de PDF-bestanden.

De quickscan is een kort onderzoek met als doel het signaleren van de belangrijkste toegankelijkheidsproblemen in de site. De scan is echter te beperkt om conformiteit aan WCAG te kunnen claimen. Daarvoor is een volledig toegankelijkheidsonderzoek nodig.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam websites Gemeente Bergen op Zoom
Scope van de website
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 5 8 7
2 Bedienbaar 0 6 11
3 Begrijpelijk 0 3 7
4 Robuust 0 2 1
Totaal 5 19 26

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Er zijn PDF-documenten met toegankelijkheidsproblemen aanwezig. Er geldt voor overheden een tijdelijke uitzondering voor PDF-bestanden. Lees alles hierover op de website van Digitoegankelijk over kantoorbestandsformaten. PDF-bestanden die je nodig hebt bij een belangrijke taak zoals vergunning of rijbewijs aanvragen vallen buiten deze uitzondering en moeten nu al toegankelijk zijn. Vanaf 23 september 2020 moeten alle nieuw geplaatste PDF-documenten wel toegankelijk gepubliceerd worden.

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ staan nieuwsberichten. Deze hebben een afbeelding met een alternatieve tekst. Bij het nieuwsbericht "13 lintjes uitgereikt in Bergen op Zoom" is een foto van de burgemeester. In de alt-tekst staat "Burgemeester Petter belt met de decorandi Lintjesregen 2020". Uit de foto kan niet opgemaakt worden dat er burgemeester belt. Wellicht is het ook beter om de foto's decoratief te beschouwen. Bij het bericht zelf is de foto immers niet in beeld.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ staat in de footer een afbeelding, "Brabantse Wal". De alt-tekst op deze afbeelding ontbreekt.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/contact-en-openingstijden is bovenaan de pagina de balk met "Aangepaste openingstijden stadskantoor". Deze wordt voorafgegaan met een waarschuwingteken. Er is geen alternatieve tekst aanwezig voor deze afbeelding.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/coronavirus-onderwijs-en-kinderopvang worden links getoond die naar een externe site verwijzen. Deze zijn visueel herkenbaar aan een vierkantje met een pijltje naar rechts boven. Er is geen alternatieve tekst voor de afbeelding aanwezig.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/herstructurering-scheldebalkon-fort-… is een tijdlijn te zien. Met groene vinkjes en een donkerblauwe bol wordt aangegeven wat er gereed is en waar men nu staat. Er is geen alternatieve tekst voor dit beeld beschikbaar. Iemand die het scherm niet ziet mist zo informatie.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)


Uitkomst: Niet aanwezig

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aan de skiplinks zijn rollen toegekend die gerelateerd moeten zijn aan een geldige bovenliggende rol. Overigens is het lijstje met skiplinks een opsomming en geen menu uit een applicatie. Gebruik ARIA conform de regels van WAI-ARIA.

Bij de coronamelding bovenin de webpagina is een sluitknop opgenomen. Dit is opgelost met een afbeelding waaraan een andere rol (button) is toegekend. Iemand die het scherm niet kan zien verwacht nu een knop die normaal gesproken met de spatiebalk is te bedienen. Dat werkt nu niet. Pas ARIA volgens de "5 rules of ARIA".

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ zie je een melding bovenin met in hoofdletter CORONAVIRUS. Als je de koppenstructuur van deze pagina opvraagt zie je het volgende:
Kop1 VeiligheidsregioCoronavirus
Kop 2 Aangepaste openingstijden stadskantoor
De 2e kop is niet zichtbaar. De structuur is zo voor salechtzienden met een screenreader mogelijk niet tebegrijpen.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs worden tabellen gebruikt. Daar gaat iets mis met de koppen (NVDA gebruikt ze niet). Ik heb hiervan de oorzaak niet kunnen achtehalen.

Voor PDF geldt de tijdelijke uitzonderingsregel.
De PDF www.bergenopzoom.nl/mgd/files/… is niet gecodeerd. De structuur van de inhoud is daardoor niet te bepalen. Ook ontbreekt de titel en de taal van het document.

De PDF www.bergenopzoom.nl/mgd/files/… is wel gecodeerd. Op een aantal plekken ontbreekt de correcte code. In dit document gaat het om de Kop 1 en de kleinere vetgedrukte kopjes. Deze zijn als een alinea gecodeerd terwijl ze een kop zijn.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staan nieuwsberichten waarvan de foto's boven de kop staan van het nieuwsbericht. Een logische volgorde is Kop, met daaronder alles wat bij het bericht hoort. Visueel mogen ze natuurlijk wel op deze wijze als één geheel getoond worden.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen


Uitkomst: Niet getest

1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand


Uitkomst: Niet getest

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is onderop de knop "NEE" bij "Heeft deze informatie geholpen" waar onder andere het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van dit veld moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat dit veld automatisch kan worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Dat ontbreekt.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur


Uitkomst: Niet getest

1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening


Uitkomst: Niet getest

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast is op een aantal plekken te laag. De hoog-contrast-modsu is geen optie omdat teksten helemaal wegvallen (zwart op zwart).

De 3 toegankelijkheidsknoppen aan de zijkant van het scherm hebben bij focus contrastproblemen.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ is (als de coronavirusmelding is weggeklikt een balk zichtbaar me de "Aangepaste openingstijden stadskantoor". De blauwe tekst op de grijze achtergrond heeft te weinig contrast (contrastwaarde 4,1:1).

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ onder Nieuwsberichten heeft de datum een te laag contrast (contrastwaarde 3,9:1).

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ is een grote zoekbox. De lichtgrijze tekst (placeholder) heeft een veel te laag contrast. (contrastwaarde 1,5:1). Overigens is het gebruik van een placeholder voor veel gebruikers niet handig.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/bestaatniet staat met grote cijfers 404. Het contrast van deze cijfers is te laag. (1,1:1)

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je inzoomt verdwijnt één van de 3 toegankelijkheidsknoppen. Alle functionaliteit en content moet beschikbaar blijven.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst


Uitkomst: Niet getest

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 320px x 256px is een deel van de content niet bereikbaar. De coronavirusmelding scrollt namelijk niet mee.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is een groot zoekveld. De rand van dit veld heeft een te laag contrast. (contrastwaarde is 1,8:1)

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is onderaan de vraag "Heeft de informatie u geholpen". Als je op "NEE" klikt verschijnen er invulvelden. De randen van deze velden hebben een te laag contrast. (contrastwaarde is 1,3:1)

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/herstructurering-scheldebalkon-fort-… is een tijdlijn te zien. De groene vinkjes hebben een te laag contrast (contrastwaarde 2,2:1)

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatieren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatieren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand


Uitkomst: Niet getest

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus


Uitkomst: Niet getest

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De sluit-knop bij de coronavirusmelding is geen knop maar een klikbaar plaatje. De melding is met toetsenbord niet weg te krijgen.

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval


Uitkomst: Niet getest

2.1.4 Sneltoetsen tekentoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer het betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets


Uitkomst: Niet getest

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar


Uitkomst: Niet getest

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen


Uitkomst: Niet getest

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde


Uitkomst: Niet getest

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen


Uitkomst: Niet getest

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/bestaatniet is de titel onvolledig. Er staat enkel "Bergen op Zoom".

Voor PDF geldt de tijdelijke uitzonderingsregel.
De PDF www.bergenopzoom.nl/mgd/files/… heeft geen titel.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je inzoomt dan krijg je een menu met drie streepjes en ervoor het woord "MENU". Als je het menu opent of sluit dan verplaatst de focus zich. Maar niet naar de plek waar je de focus zou verwachten.

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de footer zijn socialmedia-knoppen opgenomen. Dit bestaat uit een afbeelding en een tekst. Deze zijn beide klikbaar. De afbeelding heeft echter geen alternatieve tekst waardoor niet duidelijk is waar de link naar toe gaat. Het is sowieso vervelend om 2 dezelfde links achter elkaar te krijgen als je met toetsenbord door de website navigeert.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ werkt de eerste skiplink niet, #skip-links-content.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren


Uitkomst: Niet getest

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels


Uitkomst: Niet getest

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox zijn de skiplinks en is een deel van de toegankelijkheidsfuncties aan de zijkant van het scherm niet zichtbaar als de melding van de coronavirus nog in beeld staat. Je kunt dan niet zien waar je je bevindt in de pagina.

Als je ingezoomd bent en je opent het menu dan verdwijn je op een gegeven moment achter het menu. Je ziet helemaal niet meer waar je bent.

In het algemeen is de focus slecht zichtbaar. Bij inclusive design wordt daar rekening meegehouden, dat is hier net gebeurd.

2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren


Uitkomst: Niet getest

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering


Uitkomst: Niet getest

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ is een groot zoekveld. In de visuele tekst komt niet het label voor die aan dit veld gekoppeld is ("Zoeken").

2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering


Uitkomst: Niet getest

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina


Uitkomst: Niet getest

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de code komen veel engeltalige kreten voor zoals "accessibility bar", "skiplink", "calamity message". Afijn iemand die het scherm niet kan zien kan behoorlijk verward raken door al deze Engelstalige niet door lang="en" gemarkeerde code.
Beter nog is om Nederlandstalige tekst te gebruiken of helemaal geen om zo verwarring bij de bezoeker te voorkomen.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/declaration-birth is een deel van de content Engels. Het markeren dat de tekst Engels is begint bij de eerste alinea. Bij de kop in de pagina "Declaration of birth" ontbreekt het lang-attribuut. Ook ontbreekt de taal op de zogenaamde call-to-action-knop en alle andere Engelse koppen in de tekst.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus


Uitkomst: Niet getest

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input


Uitkomst: Niet getest

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie


Uitkomst: Niet getest

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie


Uitkomst: Niet getest

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is onderaan de vraag "Heeft de informatie u geholpen". Als je op "NEE" klikt verschijnen er invulvelden. Als je een foutief e-mailadres invult verschijnt er wel een verbetersuggestie (3.3.3) maar geen foutmelding "Het e-mailadres is fout.".

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is onderaan de vraag "Heeft de informatie u geholpen". Als je op "NEE" klikt verschijnen er invulvelden. Zodra je begint met typen verdwijnt het label.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie


Uitkomst: Niet getest

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)


Uitkomst: Niet getest

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen


Uitkomst: Niet getest

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ is een melding "Aangepaste openingstijden stadskantoor". De melding kan je via een knop tonen en weer weghalen. Bij in- en uitklappen wordt de status van de tekst niet goed doorgegeven.

Als je inzoomt dan krijg je een menu met drie streepjes en ervoor het woord "MENU". Als je het menu opent of sluit krijgt hulpsoftware geen signaal dat het menu uitgeklapt is of ingeklapt.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs wordt gebruik gemaakt van het details- en summary-element. In principe goed, maar (nog) niet alle gangbare hulpsoftware gaat goed met deze nieuwe techniek om. In verschillende blogpost wordt beschreven hoe hiermee om te gaan.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten


Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.bergenopzoom.nl/zoeken kan je zoeken. Er komen resultaten tevoorschijn, maar hulpsoftware krijgt geen signaal dat er iets gebeurd is of dat er resultaat is.

Op elke pagina wordt verandering van de hele content niet doorgegeven aan hulpsoftware. Een gebruiker weet nu niet dat er een nieuwe pagina wordt getoond en welke dit is.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/ kan je naar beneden scrollen. Op een gegeven moment kom je langs de knop "Meer onderwerpen". De status van deze knop is verkeerd om geïmplementeerd.

Op de pagina www.bergenopzoom.nl/rijbewijs is onderaan de vraag "Heeft de informatie u geholpen". Als je op "NEE" klikt verschijnen er invulvelden. Als je een foutief e-mailadres invult verschijnt er een melding, maar hulpsoftware neemt dit niet waar.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worde beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Aanvullende opmerkingen

Onderstaande opmerkingen zijn geen onderdeel van het toegankelijkheidsonderzoek.

Als je ingezoomd bent dan kan je een menu uitklappen. Er zit slechts één item in. De vraag is of een bug is.

Toon alleen de issues.

Over 200 OK/Jules Ernst

200 OK (Jules Ernst) helpt organisaties om digitale toegankelijkheid te realiseren en te borgen. Dit doet hij door mee te werken in projecten, trainingen en workshops te geven en websites en webapplicaties te onderzoeken op toegankelijkheid. Jules Ernst is adviseur op het gebied van digitale toegankelijkheid sinds 2007.