Online afvalkalenders gemeenten (december 2014)

Slechts bij 12 gemeenten blijken de ophaaldagen van huisvuil rond en na de feestdagen vindbaar én toegankelijk te zijn. In de weken voor Kerst is bij alle gemeenten in Nederland de digitale afvalkalender bezocht. Gezocht is naar de reguliere ophaaldag en wat de gewijzigde dag is als de ophaaldag op een feestdag valt. In sommige gevallen zijn de problemen zo zichtbaar dat je je afvraagt hoe dat toch mogelijk is. Positief is, dat voor tweederde van de gemeenten de afvalkalender binnen 2 klikken vanuit de zoekmachine te bereiken is. Daarnaast is al bij ruim een kwart van de gemeenten een gepersonaliseerde afvalkalender op te vragen.

Per 1-1-2015 moeten alle overheden volledig voldoen aan Webrichtlijnen (bijvoorbeeld aangetoond met Waarmerk drempelvrij.nl met 3 sterren) zo luidt een van de resultaatverplichtingen in een document van het i-NUP in juni 2011. De digitale afvalkalender wordt belangrijk. Bij veel gemeenten staat afvalinzameling hoog in de lijst van toptaken. Daarnaast kondigen steeds meer gemeenten aan geen papieren versie van hun afvalkalender aan te bieden, maar nog slechts een digitale versie. Dit alles was voor Jules Ernst aanleiding om eind december 2014 de huisvuilkalender op het internet te onderzoeken. Allereerst op vindbaarheid vanuit een zoekmachine. Vervolgens controleerde hij van iedere stap tot en met het bekijken van de afvalkalender of er een toegankelijkheidsissue aanwezig was.
Dat iedereen kan profiteren van toegankelijkheid op het web blijkt uit het volgende verhaal. De namen zijn fictief, de digitale drempels in het verhaal zijn feiten.

Peter zoekt de ophaaldag

Daags voor kerst rende Peter de deur uit om zijn trein te halen. Onderweg zag hij zijn buurman nog in de auto stappen en zwaaide hem gedag. De laatste dagen van het jaar was het nog best druk op het werk, dus wilde hij vroeg op kantoor zijn, 10 minuten later stond hij in een overvolle stiltecoupé. Hij realiseerde zich dat Eerste Kerstdag precies op de dag valt dat zijn vuilnisbak geleegd zou worden. Zou de vuilnis nu voor of na de Kerst opgehaald worden?

Daar stond hij, wat onhandig tussen de andere mensen de browser op zijn mobiel op te starten. Hij logde in op het wifi-netwerk van de NS en ging naar de website van zijn gemeente. Na lang wachten verscheen er een scherm waarop hij kon kiezen, naar de stad of naar het stadhuis. "Uhhh", dacht Peter bij zichzelf, "hier verwachtte ik hele andere keuzes". Als ervaren internetter zocht hij toen eerst maar eens via Google. In de praktijk kom je dan vaak direct waar je wezen wilt. Hij typte de naam van zijn gemeente gevolgd door het woord afvalkalender. En ja hoor, de eerste in het resultatenlijstje moest het wel zijn.

De pagina lijkt te laden, maar dan stopt het. Gelukkig, er is een tekst leesbaar, maar nergens was duidelijk op welke site hij nu zat. Gewend aan de slechte verbinding in de trein begreep Peter dat de afbeeldingen niet geladen waren. Er moest een postcode en huisnummer ingevuld worden. Hij typte 1234 AA, en huisnummer 8. Peter drukte op de verstuur-knop, maar er gebeurde niks. "Aha", dacht Peter, "Ik zie bij de postcode 1234 A staan, daar moet natuurlijk de spatie weggelaten worden". Maar na de postcode te corrigeren in 1234AA bleek de knop nog steeds niet te reageren. Hij kon natuurlijk even naar zijn buurman bellen. Maar ja, dan moest hij eerst de stiltecoupé zien te verlaten. Links en rechts van hem staat het gangpad vol met mensen.

Hij was bijna op het station waar hij zou moeten rennen om de bus te halen, want de trein had inmiddels een flinke vertraging opgelopen. Stel dat de vuilnisman vanmorgen voor zijn deur staat. Zijn vuilnisbak is al overvol en zal met de feestdagen alleen maar voller worden.

Deel 2 van het verhaal

Afvalkalenderonderzoek

Via Google is voor elke gemeente gezocht naar de naam gevolgd door het woord afvalkalender. Vervolgens is het pad om de afvalkalender te vinden en de afvalkalender of pagina met ophaaldagen onderzocht op toegankelijkheid.

Afvalkalender op de Nederlandse gemeentewebsite (december 2014)

Mogelijk goed toegankelijk12
Niet vindbaar33
Niet toegankelijk357
Niet van toepassing1

Eén gemeente werkt alleen nog met verzamelcontainers; dit verklaart de "Niet van toepassing". Bij deze gemeente worden geen vuilcontainers meer langs de deur opgehaald. Helaas bleek deze gemeente wel een toegankelijkheidsissue te hebben op de afvalpagina!

Aantal klikken tot resultaat

179 gemeenten
2203 gemeenten
343 gemeenten
427 gemeenten
510 gemeenten
618 gemeenten
74 gemeenten
89 gemeenten
99 gemeenten
103 gemeenten
111 gemeente
124 gemeenten

Google resultaat

In het algemeen is een heldere link naar de afvalkalender tussen de eerste 5 resultaten in Google te vinden. Een enkele keer moest iets verder gekeken worden; maar nooit is er naar de 2e resulatenpagina in Google gebladerd. Een aantal gemeenten wordt gevonden omdat een externe website (vuilnisophaaldagen.azurewebsites.net) beter gevonden wordt; deze site bevat directe links naar de afvalkalender. Niet helemaal gewenst, maar je kunt via die route de kalender wel vinden.

Nieuwe websites vormen vaak een hindernis. Gemeenten nemen veelal de moeite niet om de oude webadressen door te sturen naar het nieuwe adres. Het is technisch weinig moeite om een adreswijziging te sturen naar de browser. Voor een aantal websites is het op dit moment zo bar, dat oude pagina's beter gevonden worden dan nieuwe, maar dat de pagina slechts een titel toont, een melding "Pagina niet gevonden" of een inlogscherm.

Afvalkalenderoplossingen

Gemeenten bieden de afvalkalender op een of meerdere van de volgende oplossingen aan:

 • PDF-versie van de afvalkalender (meestal druk- of printversie).
 • Webpagina met de ophaaldagen getoond in een kalender.
 • Webpagina met de ophaaldagen in tekst, meestal overzichtelijk onder elkaar.

In veel gevallen kan via het invullen van een postcode en huisnummer de juiste informatie opgevraagd worden. In een enkel geval kan de inwoner gebruik maken van een persoonlijke pagina, waar het eigen verbruik bekeken kan worden. Deze laatste situatie is niet getest.

Meer dan de helft van de gemeenten bieden de afvalkalender buiten het eigen domein aan. Dit is geen vrijwaring voor het voldoen aan Webrichtlijnen voor dat onderdeel. In het Evaluatiedocument Webrichtlijnen 2 staat: "Alle pagina's die deel uitmaken van het proces vallen binnen de scope.". Enkele externe partijen bieden al een redelijk tot goed toegankelijke oplossing, waarbij zelfs op Webrichtlijnen is getoetst.

Over het onderzoek

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 15 december 2014 en 23 december 2014. Ten opzichte van het afvalkalenderonderzoek in september 2014 is er in de controle iets veranderd. Er is dit keer stricter gekeken naar de toegankelijkheid. De gemeenten gaan minder met papier werken en moeten 100% van hun inwoners kunnen bereiken. Dat betekent dat de website op meerdere aspecten (vindbaar, waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk, robuust) op orde moet zijn.

Het onderzoek is een momentopname. Er vinden wijzigingen plaats op websites, bijvoorbeeld in de techniek of in de content. Soms gaat dat gepaard met fouten; vaak zijn het verbeteringen. De resultaten uit dit onderzoek kunnen op dit moment al achterhaald zijn.
Overigens is volledig testen op toegankelijkheid mensenwerk. Slechts een klein deel van de Webrichtlijnen kan automatisch getoetst worden.

Testproces:

 • Zoek via Google op gemeentenaam en afvalkalender,
  bijvoorbeeld: Rotterdam afvalkalender
 • Kies uit het resultaat van bovenaf gezien de meest logische link,
  bijvoorbeeld: Huisvuil - Gemeente Groningen
 • Zoek op de pagina naar de ophaaldagen;
  • Navigeer verder als de pagina de indruk wekt dat de kalender elders staat of
  • gebruik de terugknop in de browser en keer terug naar de Google zoekresultaten als je niet verder kunt of de pagina niet de juiste is.
   Bijvoorbeeld de hyperlink uit Google naar hier
 • Navigeer net zolang tot gevonden is wat de gewijzigde ophaaldag tijdens de feestdagen is en wat de eerstvolgende reguliere dag is.
 • Doorloop de stappen vanuit Google nogmaals en controleer bij iedere stap of er toegankelijkheidsissues zijn.
 • Stop met zoeken bij 12 muisklikken of als duidelijk (?) is dat de kalender er niet (meer) is.

Sommige gemeenten bieden op meerdere manieren een afvalkalender aan (webpagina, downloadbaar document of via een externe website). Alleen de eerst gevonden oplossing is onderzocht.

De volgende (eventuele) muisklikken zijn niet meegenomen in de telling:

 • Door de PDF bladeren.
 • Scrollen door een pagina
 • Invullen van een postcode en huisnumer voor een persoonlijke afvalkalender.

Problemen

Problemen waarop is afgekeurd

In december 2014 werden een groot aantal serieuze problemen in de afvalkalenders aangetroffen. De belangrijkste zijn:

 • Ontoegankelijke PDF's, veelal drukwerk.
 • Ontoegankelijke formulieren bij het invullen van postcode, huisnummer en toevoeging. Het is onvoorstelbaar dat in 2014 webontwikkelaars zelfs dit eenvoudige formulier met maar 3 velden weten te verprutsen. De belangrijkste issues:
  • ontbreken van labels en/of
  • geen goede verstuur-knop (submit) en/of
  • foutmelding onvoldoende ondersteunend.
 • Ontoegankelijke tabellen om een kalender te tonen of om een lijst van ophaaldata te tonen.
 • Afbeeldingen zonder (correcte) alternatieve tekst.
 • Kleurgebruik, voor kleurenblinden lastig en niet te volgen.
 • Kleurcontrast, voor verminderd zicht onleesbaar: denk ook aan het bekijken op een tablet in een zonnige omgeving.
 • Koppenstructuur ontbreekt of is onlogisch waardoor iemand die blind is niet weet waar wat staat.
 • Gebruik van Silverlight; voor sommigen niet te installeren.
 • Het deel op de pagina waar Silverlight nodig was bleek onbereikbaar voor mensen die niet in staat zijn om met een muis te werken en afhankelijk zijn van een toetsenbord op hun computer.
 • Gebruik van enkel een ontoegankelijke geografische kaart. (Jawel, ze bestaan, toegankelijke kaarten!)
 • Captcha door middel van een afbeelding, zonder alternatief aan te bieden.
 • De focus niet zichtbaar bij het gebruik van enkel een toetsenbord om de website te bedienen.
 • Ontoegankelijke iframes. (er zijn gemeenten die iframes wel goed toepassen!)

Hindernis, maar niet afgekeurd

In minstens 30 gevallen wordt de bezoeker verplicht om de postcode in te vullen als 6641AC terwijl de gemeente deze zelf wel volgens de officiële schrijfwijze op zijn website zet: 4 cijfers, een spatie en 2 letters. In enkele gevallen wordt zelfs in de foutmelding niet uitgelegd hoe de invoer dan wel moet zijn.

In 2014 zijn weer veel gemeenten overgegaan naar een nieuwe (versie van hun) website, Soms wordt dit goed geregeld in Google; vaak echter blijken pagina's niet volledig te verdwijnen en kom je via Google op een pagina die wel een titel heeft maar verder leeg is. Dit zorgt ervoor dat je als gebruiker meer klikken nodig hebt om bij de afvalkalender te komen.

Storingen

Opvallend is dat in de testperiode bij 3 verschillende bedrijven die de afvalkalender voor meerdere gemeenten verzorgen de website voor korte of langere tijd door een storing uit de lucht was. Voor 4 gemeenten heeft dit probleem tot gevolg dat ik de afvalkalender als "niet gevonden" moet beschouwen. Ik ben een paar keer teruggekeerd, maar ik kon geen dagen wachten op een werkende website.

Gemeentenaam of plaatsnaam

Gemeenten omvatten steeds vaker meerdere plaatsen. Deze plaatsen houden na een fusie meestal hun eigen naam. Fusies van gemeenten kunnen bijdragen aan een slechtere vindbaarheid. Als inwoner van bijvoorbeeld Moerkapelle zou ik eerder met de plaatsnaam Moerkapelle zoeken dan met de gemeentenaam Zuidplas die een veel groter gebied omvat. In dit onderzoek is enkel gezocht via de gemeentenaam.

Peter zoekt verder

Peter zat in de bus. Gelukkig beschikt de bus tegenwoordig ook over gratis wifi. Terug naar de zoekresultaten van Google. Peter koos de link naar een document, Afvalkalender 2014. Vervolgens staarde Peter minutenlang naar zijn schermpje en constateerde dat hij een link naar een PDF-bestand had aangeklikt. Intussen werd Peter behoorlijk nerveus, het laden van de PDF duurde zo lang. Hij was bijna bij het werk. Er was inmiddels 1,6 MB gedownload en het balkje gaf aan dat hij ongeveer op de helft van het document zat. Tja, dat ging het niet worden. Peter moest uitstappen; de wificonnectie werd verbroken. Het document was niet volledig geladen en kon ook niet geopend worden. Zou Peter nog achter de ophaaldag komen?

Peter geeft niet op... of toch wel?

PDF's

In 2014 werden PDF's niet gecontroleerd voor een onderzoek om een waarmerk te halen. Opvallend is dat er voor wat betreft het afval bij veel gemeenten de informatie in PDF's verstopt zit. Er zijn veel gemeenten die naast de PDF een webversie met dezelfde informatie publiceren. In het onderzoek is enkel naar de eerst gevonden informatie gekeken; hierdoor zijn niet alle PDF's met afvalkalenders in Nederland gedownload. Ik heb nu de PDF's van 180 gemeenten gedownload, maar dit zijn er in werkelijkheid dus veel meer.

De grootste faal is de drukwerk-PDF. Minstens 19 gemeenten bieden hun printbare afvalkalender aan in een niet A4-formaat. Ik heb ooit eens een gemeente gevraagd of het bij de PDF horende papierformaat ook los te bestellen is. ;)

Bestandsgrootte van 185 documenten van 180 gemeenten

tot 100 KB29 documenten
100 KB tot 500 KB71 documenten
500 KB tot 2MB68 documenten
2 MB of groter17 documenten

Een van de PDF-bestanden is de grootste afvalkalender die ik ooit ben tegengekomen: 8 MB. Het document blijkt hoofdzakeljk uit tekst te bestaan en omvat 2 A4-tjes, De kleinste afvalkalender in PDF-formaat is slechts 2 KB groot. Na openen bleek de PDF helaas blanco.

PDF-bestanden zijn als volgt getoetst. De PDF wordt met Adobe Reader geopend. Via het menu Bewerken, Toegang, Snelle controle wordt door de software aangegeven of het document goed opgebouwd is. In geen van de gevallen ben ik een PDF tegengekomen die positief door de Snelle toegankelijkheidscontrole kwam. Vervolgens heb ik bij documenten die er redelijk leesbaar uitzien het bestand opgeslagen als tekst (via het menu Bestand, Opslaan als, Tekst). Deze methode is geschikt om na te gaan of de inhoud leesbaar is, in de juiste volgorde staat, volledig is en of afbeeldingen een goed tekstalternatief hebben. Als het document leesbaar is en de ophaaldag te vinden, dan is de PDF niet afgekeurd.

.

Peter geeft niet op... of toch wel?

Peter is op zijn werk. Een lekkere bak koffie uit de automaat maakte zijn ochtend goed. Op zijn PC zocht hij nogmaals via Google naar de afvalkalender van zijn gemeente. "Weet je wat?" dacht Peter, "ik neem de 3e uit het lijstje met resultaten". Dat ging zo veel sneller. Het scherm vulde zich met een grijs vlak met daarin Activate Silverlight. Hij drukte op de tekst, maar er verscheen enkel een melding van de systeembeheerder. Het is niet toegestaan om zelf software te installeren. Wat was dat nu weer? Waarom kreeg hij niet gewoon een overzichtje met gewijzigde data?

Is de rolcontainer nog bijtijds aan de stoeprand gezet? Zou Peter toch nog een goede Kerst hebben gehad?

Een waarmerk en toch niet toegankelijk?

Op webrichtlijnen.nl is het overzicht van overheden die 'pas toe' kunnen aantonen te vinden. Deze lijst bevat in december 2014 circa 60 gemeenten. Er zijn oorzaken te noemen waarom een website een Waarmerk Drempelvrij.nl heeft maar toch geen toegankelijke afvalkalender heeft.

 • Het onderzoek is een momentopname. Het komt voor dat een pagina die toegankelijk is, dit door wijzigingen niet meer toegankelijk is. Vandaar dat een jaarlijkse controle noodzakelijk is.
 • PDF-bestanden staan in 2014 tijdelijk op de ontheffingslijst en worden in dat jaar nog niet gecontroleerd op toegankelijkheid.
 • De scope; bij een officiële keuring zijn er regels die bepalen hoe een set van verschillende soorten pagina's geselecteerd wordt voor controle. Deze selectie is representatief voor de hele website en wordt vastgelegd in het keuringsdocument. Het is mogelijk dat de afvalpagina buiten de scope valt.
 • Testen wordt gedaan door mensen. Hoe zorgvuldig en ervaren de tester ook is, er kunnen altijd issues over het hoofd worden gezien.
 • Soms wordt gekozen om slechts nieuwe of gewijzigde delen van de website te laten onderzoeken via een deelonderzoek Waarmerk drempelvrij.nl.

Opvallende afval-fails

Puzzels

Enkele gemeenten maken het heel bont. Ze hebben er een zoekplaatje van gemaakt. Ik ben dol op puzzelen maar hier is dat niet de juiste plek. Een voorbeeld:
De bezoeker moet een document downloaden met straatnamen. Achter de straatnaam staat een code, bijvoorbeeld 4H. Soms staat er een opmerking bij je straat en kan je kiezen uit 4I, 5I of 5J. Aan de bezoeker nu de taak om het bijbehorend document te downloaden. En let op! Er is een document met de naam Afvalkalender 4H en een met de naam Afvalkalender 4!H.

Feestdagen en vakantie

De overijverige ambtenaar heeft vlak voor de kerstvakantie al de afvalkalender van 2015 gepubliceerd. Heel goed, maar graag wil je rond de feestdagen ook nog die van het huidige jaar in kunnen kijken. Doe de kalender pas bij het afval als het jaar voorbij is.

Top 10 plaatjes van afvalkalenders

Het onderstaand plaatje toont door middel van kleur de ophaaldagen van de verschillende type vuilnisbakken. Deze afbeelding is bewerkt met een filter zodat je kunt zien hoe iemand met een zekere kleurenblindheid de kalender ziet. Wat je ziet is vergelijkbaar met het kijken op je tablet als de zon erop schijnt. De kleuren zijn moeilijk te onderscheiden.

Het volgende voorbeeld is kleurrijk palet van bolletjes. Er worden circa 10 verschillende kleuren gebruikt. Er worden zoveel verschillende kleuren gebruikt dat zelfs ik moeite heb de juiste data eruit te vissen.

Dit voorbeeld laat zien wat het effect is als een frame of iframe slecht geïmplementeerd is. De afvalkalender is vrijwel onzichtbaar in het kleine vakje dat door het iframe gevormd wordt.

In de afbeelding staan de kleuren groen en grijs enkel in de weeknummers. Het is niet duidelijk op welke dag het afval wordt opgehaald. Maar na 3x goed lezen vermoed ik dat de vrijdag voor alle soorten afval de ophaaldag is. Klopt dat?

In het volgende voorbeeld is gebruik gemaakt van de zoekfunctie in de website. Er wordt niks gevonden op het woord afvalkalender. De zoekmachine geeft de volgende suggestie: "Bedoelde u afvalkalende?".

Als je wilt weten op welke dag je afvalbak wordt geleegd, moet je maximaal 5 PDF-bestanden tezamen ruim 2,5 MB openen. De bestanden heten achtereenvolgens: Afvalkalender 2014 maandag, Afvalkalender 2014 dinsdag, Afvalkalender 2014 woensdag, Afvalkalender 2014 donderdag en Afvalkalender 2014 vrijdag. In elk van de bestanden moet je zoeken of je straatnaam erin voorkomt om zo de correcte dag te achterhalen.

En dan een soortgelijk voorbeeld. Hier moet je op de hoogte zijn of je respectievelijk Afvalkalender route 1, Afvalkalender route 2 of Afvalkalender route 3 moet hebben; elk bestand is dan ook nog eens 1,4 MB groot.

In onderstaand voorbeeld moet je een postcode, huisnummer en eventuele toevoeging invullen. Er wordt alvast een voorbeeld in de velden gezet, waardoor het nu net lijkt dat in de toevoeging de letter C staat ingevuld. Dat is dus niet zo.

Ook het volgende komt in meerdere varianten voor. Een zeer beknopte tekst en de gebruiker moet maar raden wat er mis is. Er staat "De ingevulde waardes zijn niet in het juiste formaat". Niet duidelijk is of dit de postcode, het huisnummer of de toevoeging is. Ook wordt er geen melding gemaakt hoe de fout is te voorkomen.

Jawel, hopelijk is deze gemeente verzekerd voor nekblessures bij zijn inwoners. Een deel van de kalender staat ondersteboven in het PDF-bestand!

Mijn advies

Verantwoording

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de afvalinzameling zo staat vermeld in hoofdstuk 10 (titel 10.4) van de Wet milieubeheer. De communicatie is een belangrijk middel on de inzameling goed te laten verlopen. Het publiceren mag natuurlijk op een website buiten het eigen domein gedaan worden. Er moet dan niet vergeten worden dat ook hieraan eisen zijn verbonden, waaronder de Webrichtlijnen. In de opdracht moet de gemeente dit meegeven aan de leverancier. Ook moet de gemeente erop toezien dat de leverancier deze afspraak nakomt. Als leverancier heb je ook een verantwoordelijkheid te dragen. Als je zaken doet in een bepaalde markt, moet je bekend zijn met de regels in die markt. Voor alle overheden geldt sinds jaren dat websites volledig moeten voldoen aan Webrichtlijnen. Dit is niet iets wat ineens op 1 januari 2015 een verplichting is... dat was het op 1 januari 2011 al, zo is in 2008 afgesproken!

In de toegankelijkheidsverklaringen die veel gemeenten op hun website plaatsen is een kopje opgenomen "Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen". Veelal staat hier: "Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.". Advies aan de gemeenten is om de websites te inventariseren. Zorg dat Webrichtlijnen geen verrassing is.

Live is geen oplevering

Ook als opdrachtgever moet je ervoor zorgen dat alle eisen die je stelt aan je website ook daadwerkelijk door de bouwer gerealiseerd worden. Accepteer de website niet bij livegang, maar sluit een project pas af als alle functionaliteit ingebouwd is en alles getest en verbeterd en weer getest is. Daar kan je nog jaren plezier van hebben. Formulieren ontwikkelen voor het web is echt niet lastig; zeker niet als er naar 3 velden gevraagd wordt: postcode, huisnummer en toevoeging. Accepteer pas als alles goed getest is (toegankelijk voor iedereen, werkend in elke browser, bruikbaar vooer iedereen).

Vaak gaan websites onder tijdsdruk live. Vervolgens worden er dan verbeteringen uit de laatste acceptatietest aangebracht, maar de aandacht en tijd om de gehele site dan nog eens te testen kan dan al verdwenen zijn. En het gebeurt mij ook wel eens hoor. Je lost één probleem op en veroorzaakt elders een nieuw probleem.

Projectbeheersing

Zorg dat je als website-eigenaar alles vanaf de start onder controle hebt. Doe geen aannames. Onlangs zei een medewerker van een gemeente: "We kijken of we dit met de nieuwe site kunnen oplossen". Als professional weet ik dan al dat de kans op succes zeer klein is. Als tijd of kennis ontbreekt reserveer dan geld voor inhuur van een externe onafhankelijke deskundige. Zorg ervoor dat deze deskundige op de juiste (beslis)momenten betrokken is en zorg voor tussentijdse controles of alles goed gaat. Dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Migratieplan

Zelden worden veranderingen in het webadres opgenomen in een migratieplan naar een nieuwe website. Niks zo frustrerend voor een bezoeker om te constateren dat de link die hij heeft bewaard niet meer werkt. Ook Google heeft grote moeite bij een aantal gemeentesites om de correcte (nieuwe) pagina te tonen. Neem op basis van de webstatistieken een lijst op van (verzamelingen van) pagina's die door middel van een doorstuurmechanisme (dus geen javascriptoplossing!) de bezoeker en de zoekmachine naar de correcte pagina brengt.

Testen, testen, testen en opdrachtgeverschap

Er gaat nog steeds veel mis in de techniek. Maar ook bij het publiceren blijkt dat er niet vanuit de gebruiker bekeken wordt hoe de informatie aangeboden wordt. Zelfs ik zorg ervoor dat er altijd iemand anders mijn werk test (dat is ook met deze pagina gebeurd!). Met zelf testen kan je ver komen, maar in het algemeen test je alleen datgene waar je zelf al aan gedacht hebt en niet de dingen die je over het hoofd ziet. Maar beter is om iemand anders te laten testen.

Open data

Tot slot is er nog een oplossing te bedenken. Waarom wordt de afvaldata niet als open data beschikbaar gesteld? Het lijkt me voor de afvalkalender niet onmogelijk om één oplossing voor alle gemeenten aan te bieden die wel werkt.Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Jules Ernst via @JulezRulez op Twitter of bel of mail (zie contactgegevens onderaan deze pagina)

Periode van dit onderzoek: 15-23 december 2014

Jules Ernst is onafhankelijk. Zijn opdrachtgevers zijn overheden, commerciële partijen en mede zzp'ers. Hij werkt met open en gesloten source.

Foto bovenaan artikel: "Colorful Recycling Bins" van kongsky gedownload van FreeDigitalPhotos.net